Sök

Mer lugn och koncentration vid inlärning och lek

Bullerskydd i skolor och förskolor

  • Förbättrad akustik och mer harmoni för enklare kommunikation i klassrummet
  • Bullerreduktion och upp till 20% förbättrad kommunikation
  • Barnvänliga, färgglada ljudabsorbenter i miljötestade och Ökotex-certifierade material
  • Bullerskyddslösningar för vägg eller tak, eller fristående akustikelement
  • Ljudabsorbenter enligt brandskyddsdirektiv DIN 4102 B1

Här kan du läsa mer om bullerskydd för skolor och förskolor.

Bullerskydd i skolan och på dagis

Här hittar du användningsbilder av våra aixFOAM-ljudabsorbenter i skolor och dagis.

Till galleriet

Färgglatt som aldrig för!

Upptäck våra ljudabsorbenter med motiv i många glada färger och former!

Till produkterna

Lugn och ro för små och stora öron

Upptäck våra självhäftande akustik-tak-set för dagis och klassrum!

Om produkten

Alla bra saker kommer uppifrån

Bullerskydd för innertaket: Upptäck våra ljudabsorbenter för mer lugn och ro och kristallklar akustik!

upptäck nu!

Product Finder

Plats

Tak

Vägg

Dörr

Golv

Tabell

Optik

Slät yta

Filtyta

Strukturerad yta

Yta av akustiskt tyg

System för fastsättning

Självhäftande

Upphängningssystem

Monteringskassett aluminium, eloxerat

Produkter utan fast montering

Vajersystem

Magnetisk

Bullerkälla

Luftburet ljud, hög frekvens

Luftburet ljud, medelhög frekvens

Luftburet ljud, låg frekvens

Matching products: Återställ Filter

Classic Line

Professional Line

Fler valmöjligheter?

Filtlaminerade akustikelement, klassiska akustikskum och mycket mer finns i vår CLASSIC LINE.

Fler valmöjligheter?

I vår PROFESSIONAL LINE hittar du högre brandskydd, ytterligare konstruktioner, utskrivbara element och mycket mer.

Speciella servicefrågor

Är du storkund? Behöver du andra leveransmängder än vad webbutiken kan erbjuda? Har du speciella krav på emballage eller särskilda leverans- och leveransvillkor? Prata med oss!

Till kontaktsidan

Bullerisolering och bullerskydd för skola och förskola

Vilka är utmaningarna vid bullerdämpning på skolor och förskolor?

Mycket spring i benen, rasslande leksaker, glada rop, sång, dans, högljudda lekar, tutande polisbilar: Barnens värld är högljudd och färgglad. Det stora antalet ljudkällor på skolor och förskolor gör att bullernivån snabbt blir väsentligt förhöjd, och den belastar både barn och pedagoger. Ett ihållande buller kan inte bara skada hörseln, utan ökar även stressen och risken för hjärt-kärl-sjukdom.
Många ljudkällor på förskola och i skola ökar ljudnivån i rummet. Utan tillräckligt bullerskydd kan vanligt buller i förskola och skola bli till ett bekymmer för både små och stora öron.
Barn på förskolan spelar instrument

Efterklangen skapar dålig rumsakustik i klassrummet

De arkitektoniska förhållandena i klassrummen förstärker ljudnivån. Hårda, släta och kraftigt ljudreflekterande material i väggar, tak, möbler och tavlor återkastar ljudet. Bullret ligger kvar länge i rummet och överlagras. Det försämrar framför allt förståelsen av det talade, samt kommunikationen.
Ett klassrum utan ljudisolering har mycket efterklang och dålig akustik.
Bullerreflekterande ytor i klassrum orsakar långa ekotider. Enskilda ljud överlagras, och buller uppstår. Ljudabsorbenter minskar ekot och förbättrar rumsakustiken.

Inlärning utan buller: Vilka fördelar har ljudisoleringen på förskolan och i klassrummet?

Avgörande för den akustiska utformningen av klassrum i skolor eller grupprum på förskolor är DIN 18041 med rubriken ”Hörselnivåer i rum”. I denna standard återfinns olika anhaltspunkter för en förbättring av rumsakustiken samt argument för användning av ljudabsorbenter.

Det finns studier som visar att koncentrationen och tankeförmågan kan försämras med upp till 20%. I undervisningslokaler på skolor, eller aulor på universitet, är en god uppfattning av det talade ordet avgörande, så även tystnaden. Med balanserad akustik i rummet underlättas inte bara lyssnandet eller koncentrationen, utan även användningen av ett främmande språk. En reducerad bullerbelastning främjar hörseln, och därmed hälsan.

Bullerskydd i skolor och på förskolor minskar ekot, förbättrar rumsakustiken och skapar det lugn som behövs. Användning av ljudabsorbenter kan öka koncentrationen med upp till 20%, vilket underlättar inlärningen.
En flicka arbetar koncentrerat i klassrummet i en skola med bullerskydd.

Hur får man till ett effektivt bullerskydd på skolor och förskolor?

Först och främst bör man utrusta tak och väggar i klassrummet eller förskolan med akustikabsorbenter. Här kan t.ex. ett akustiktak vara till god hjälp. I de flesta fall räcker det att bestycka 20-30% av vägg- och takytan med bullerskydd för att sänka ljudnivån, minska efterklangen och förbättra förståelsen av det talade.

Tal transporteras framför allt i det mellersta och höga frekvensområdet. Därför är bredbandsabsorbenter en god lösning. Våra aixFOAM bullerskyddsmattor är särskilt avstämda mot dessa frekvensområden och lämpar sig därför perfekt för bullerisolering i undervisningslokaler. Ljudabsorbenterna i akustikskum tar upp störande buller, och förkortar efterklangstiden i de oktavband på från 125 till 4000 Hz som rekommenderas för klassrum.

Vilken roll spelar brandskyddet vid ljudisolering på skolor och förskolor?

Framför allt i byggnader där barn vistas är säkerhetsfrågan mycket viktig. Brandskyddsdirektiv DIN 4102 B1 för offentliga byggnader gäller ofta på högskolor, i skolor och förskolor. Vi på aixFOAM erbjuder ljudabsorbenter som uppfyller dessa krav och som levererar det skydd som behövs för barn eller studerande i en allvarlig situation. Våra aixFOAM projekterare hjälper dig gärna att välja rätt bullerskyddsprodukter för gällande brandskyddsbestämmelser på din skola eller förskola.
En rökdetektor i korridoren i en skola med bullerskydd och ljudisolering
Som tillverkare av ljudabsorbenter får vi inte ge dig råd vad gäller brandskyddet, utan kan endast rekommendera lämpliga produkter för de brandskyddsriktlinjer som gäller i ditt fall. Därför är det bäst att ta kontakt i förväg med arkitekt eller brandskyddsombud.

Varför skall du välja aixFOAM bullerskydd för skola och förskola?

Som tillverkare av kvalitativt förstklassiga akustikelement och med 60 års erfarenhet, vet vi på aixFOAM vad som är avgörande inom ljudisolering i skolor och förskolor. Tack vare det ständiga forsknings- och utvecklingsarbetet med våra ljudabsorbenter har vi kunnat skapa bullerskyddsprodukter med höga upptagningsvärden samtidigt med tilltalande design.
Mycket effektiva ljudabsorbenter
Bullerskydd
högsta
ljudabsorption
Icon Ljudabsorbenter för barn
Mönster
Motiv för
barn
Icon Ljudabsorbenter föroreningsfria
Materialet
kontrollerat och
fritt från skadliga ämnen
Skum för färgval
Färgurval
enligt önskemål
Icon brandskyddsskum
Brandskydd
i olika klasser
Icon Montering av ljudabsorbenter
Montering
flera
alternativ

Fritt från skadeämnen, elegant och barnvänligt

Våra färgglada ljudabsorbenter, som kan fås även i de barnvänliga motiven flodhäst, moln, fjäril, pussel eller hjärta, förbättrar inte bara akustiken i skolor och förskolor, utan skapar även trivsel i varje rum. I vår online-butik hittar du även ljudabsorbenter som har kontrollerats avseende skadliga ämnen samt Ökotex-certifierats, för användning särskilt i rum för barn och ungdomar.

aixFOAM ljudabsorbenter sänker bullernivån, förbättrar klangen och finns i olika brandskyddsklasser och materialtjocklekar. Välj din favorit bland flera olika färger och ytor. Olika monteringsalternativ, såsom vår självhäftning, underlättar monteringen av ljudabsorbenterna. Ljudisoleringsmattor i hängkassetter i aluminium eller fristående akustikelement skapar optiska blickfång.

Barnvänliga motivabsorbenter i skolan och förskolan minskar inte bara bullret och förbättrar akustiken, utan gör också rummen vackrare.
Ljudabsorbenter med motiven flodhäst, moln, hjärtaa och fjäril som bullerskydd i skola och förskola.

Alltså: Köp effektivt bullerskydd till skola och förskola - direkt och förmånligt från tillverkaren!

Välj rätt bullerskydd till skola och förskola bland våra aixFOAM-produkter, eller använd vår kostnadsfria rådgivningsservice. Våra projekterare hjälper dig i ditt projekt så att du hittar rätt lösning för just dina behov.
Gratis akustisk rådgivning från aixFOAM

aixFOAM projekterarna nås på telefon eller e-post.

Kostnadsfri rådgivning
aixFOAM Ljudabsorbenter för skola och dagis

Här hittar du bullerskyddsprodukter för mindre buller i skola och förskola

Till produkterna
Söker du efter inspiration?

Här hittar du bilder från våra kunder på bullerskydd i skola och förskola.

tillämpningar bullerisolering och -skydd för skola och förskola
Till galleriet
Även detta kanske är intressant?
Callcenter user-circle logout