Sök

En ren sound-glädje

Ljudisolering vid högtalarbytte

  • Förbättrad klang och optimerad akustik
  • Reducerade svängningar i högtalarhuset för ett renare sound
  • Frånkoppling av högtalaren från golvet för undvikande av buller
  • Snabb leverans och enkel montering

Här kan du läsa mer om ljudisolering för högtalare, lådor och högtalarbygge.

Speciella servicefrågor

Är du storkund? Behöver du andra leveransmängder än vad webbutiken kan erbjuda? Har du speciella krav på emballage eller särskilda leverans- och leveransvillkor? Prata med oss!

Till kontaktsidan

Classic Line

Professional Line

Fler valmöjligheter?

Filtlaminerade akustikelement, klassiska akustikskum och mycket mer finns i vår CLASSIC LINE.

Fler valmöjligheter?

I vår PROFESSIONAL LINE hittar du högre brandskydd, ytterligare konstruktioner, utskrivbara element och mycket mer.

Ljudisolering för högtalare, lådor och högtalarbygge

Högtalartillverkare – men även teknikintresserade individualister och hemmabyggare – vet hur viktig en balanserad ljuddämpning är för att få optimal klang i högtalarna. De investerar omfattande resurser i förfiningen av sina modeller och satsar på hög kvalitet hos de använda materialen i valet av högtalarisolering.

Ljudabsorbenter invändigt i högtalarlådan reducerar kåpsvängningar, oönskade ljudreflexioner samt genomgångsljud, och förbättrar högtalarklangen. Särskilt vid högtalarbygge bör man planera in isolering av högtalaren redan från början. En isolering i efterhand är relativt kostsam och bör därför undvikas.

Oavsett tillverkarmodell eller märkesbygge: Sett till sin konstruktion tenderar högtalare att vibrera i kåpan, något som påverkar klangen negativt utan tillräcklig isolering. Ljudabsorbenter optimerar högtalarljudet.
Vid ljudisolering av en högtalare förbättras dess klang.

Hur isolerar man högtalare och lådor rätt?

Vid isolering av högtalare är det i regel två problem som måste lösas: Dels skall klangbilden optimeras, förvanskningar förhindras och genomträngningsljud stoppas, dels skall vibrationer i högtalaren minimeras.

Förbättra klangen, undvik genomträngningsljud

Framför allt högfrekventa ljudvågor avges inte enbart på högtalarens framsida, utan uppstår även på baksidan av membrandet och tränger ut via lådans sidoväggar. Dessutom reflekteras ljudet inifrån i högtalarens kåpa. Tonerna överlagras i högtalarkåpan och det skapar en förvanskad klangbild.

För att undvika dessa reflexioner och ljudgenomträngningen utåt, bör man fylla kåpan med akustikvadd eller skumplastflock, eller klä in den med öppenporiga bullerisoleringsmattor som tar upp ljudvågorna. Idealiska för detta är ljudabsorbenter, som akustikisoleringsmattan med glatt yta, akustikplattan med robust textil yta eller noppskummet för teknisk isolering.

Ljudisoleringsmattor skall användas i synnerhet för högtalare med basreflektorrör, eftersom dessa inte trycks utåt med tiden, till skillnad från flock eller ull.

aixFOAM ljudabsorbenter är försedda med en praktisk självhäftning som underlättar monteringen i högtalaren enormt.

aixFOAM ljudabsorbenter med praktisk självhäftande baksida underlättar monteringen.
Lekande lätt montering: Med de självhäftande aixFOAM ljudabsorbenterna kan du isolera dina högtalare och lådor mycket enkelt. Det stabiliserande trådinlägget i limytan, plus ett förstklassigt lim, skapar perfekt stadga.

Åtgärda vibrationer/svängningar i högtalarkåpan

De tunnväggiga och jämförelsevis lätta husen till högtalare och lådor kommer i svängning framför allt vid energirika, bastunga frekvenser. Dessa materialsvängningar och egenresonanser kan undvikas om kåpmaterialet förstärks.

Här lämpar sig vår tunna, flexibla akustiktungfolie mycket bra. Tungfolien har en ytvikt som ligger över genomsnittet och tack vare den självhäftande baksidan kan den limmas fast mycket enkelt inuti högtalaren resp. lådan.

Vid behov kan akustiktungfolien kombineras med porösa absorbenter så att man får ett högeffektivt sandwich-element för isoleringen av högtalaren, vilket både ljudisolerar kåpan och åtgärdar klangförfalskningar och genomgångsljud.

I aixFOAM produktkonfigurator kan man beställa bullerskyddsmattor direkt från fabriken med en kaschering i akustiktungfolie. Välj lämpligt alternativ.

Hur frånkopplar man högtalare och lådor från golvet?

Ett annat problem, välkänt för många HiFi-fans och anläggningsägare, är överföringen av vibrationer till golvet. Det är framför allt tunga högtalare som subwoofers som genererar kraftiga svängningar, som kan kännas i rum belägna nedanför som ett dovt muller. För att undvika onödiga stridigheter med grannar och andra måste man koppla bort lådan från golvet.

Detta åstadkoms enklast med ett underlag i akustiktungskum som förhindrar överföringen av stomljudet genom golvet. Bullerisoleringsplattan bör sedan täckas med en platta av sten (granit, skiffer etc.) eller trä, för att förhindra nedsänkning av högtalarlådan i absorbenten. Ljudisoleringsplattan absorberar svängningarna från boxen, och inget buller tränger in i andra rum.

Alternativt kan man bygga en separat plattform för stora högtalarsystem, som då måste frånkopplas från golvet i tillräcklig utsträckning. I detta fall måste man ovillkorligen se till att stela byggelement inte har direktkontakt med golvet.

Klagande grannar? Det är framför allt tunga bashögtalare och subwoofers som måste kopplas loss från golvet, för att förhindra bulleröverföring till andra rum. En ljudisoleringsplatta som underlag, eller en frånkopplad plattform för högtalarna, skapar harmoni.
Bashögtalare och subwoofers skapar kraftiga vibrationer och bör därför isoleras på lämpligt sätt.

Varför är ljudabsorbenter från aixFOAm den bästa lösningen för isolering av högtalare och lådor?

Som tillverkare av förstklassiga ljudabsorbenter vet vi hur viktig en välbalanserad bullerisolering inom högtalarbygge är, eftersom den ofta har en avgörande effekt på den slutliga klangen från högtalare och lådor. Vi har utvecklat ljudabsorbenter som är särskilt lämpade för detta område.
Icon ljuddämpare på beställning
Produktion
standardiserad eller
individuell
Icon Ljudabsorbent med profilerad yta
Ytor
profiler för
urval
Icon Materialtjocklekar för ljudabsorbenter
Höjder
kan väljas
Icon Montering av ljudabsorbenter
Montering
flera
alternativ
Icon brandskyddsskum
Brandskydd
i olika klasser
Ikon ljudabsorbentens motståndskraft
Skydd
mot smuts
och vätskor
Med 60 års erfarenheter i ryggen och genom fortlöpande optimering av våra akustikmaterial har vi kunnat ta fram effektiva och flexibla ljudabsorbenter som lämpar sig perfekt för användning i högtalarkåpor. De reducerar egenresonanser och ljudreflexioner, och finns i olika brandskyddsklasser och materialtjocklekar. Välj din favorit bland flera olika profiler. Tack vare olika monteringsalternativ, som t.ex. den praktiska självhäftningen, kan ljudabsorbenterna monteras mycket enkelt i högtalarkåpor.

Alltså: Beställ lämplig bullerisolering för högtalare och lådor!

Eftermontering av en standardmodell, eller isolering av en hemmabyggd högtalare: Välj rätt bullerskyddsmatta bland våra aixFOAM-produkter för bygget av högtalare, eller använd vår kostnadsfria rådgivningsservice. Våra projekterare hjälper dig i ditt projekt så att du hittar rätt lösning för just dina behov..
Gratis akustisk rådgivning från aixFOAM

aixFOAM projekterarna nås på telefon eller e-post.

Kostnadsfri rådgivning
aixFOAM Ljudabsorbenter för högtalare och lådor

Här hittar du rätt bullerskydd för högtalare och box.

Till produkterna
Våra kunder säger:
»Innan jag beställer en antibullerfolie har jag haft ett intensivt och mycket informativt samtal med en av era tekniker. Det samtalet var avgörande för mitt val. Jag klädde in en stor bashögtalare invändigt. Produkten uppfyller helt mina förväntningar och var lätt att jobba med.«
Reinhold K., Altmünster
Även detta kanske är intressant?
Callcenter user-circle logout