Sök
aixFOAM ljudisolering - ljudabsorbenter i olika former

Självhäftande ljudisolering från aixFOAM – fördelar och installation

Ljudabsorbenter tillverkade av akustikskum har i allmänhet utmärkta egenskaper när det gäller att reducera ljud och används ofta i praktiken som självhäftande ljudisolering. Ändå är det viktigt att se till att akustikplattorna har bra kvalitet, eftersom akustikskum endast kan utveckla sin fulla potential som ljudabsorbent och skydda mot buller om det har genomgått förstklassig bearbetning.

Men det är inte bara materialet som måste vara av hög kvalitet. Även installationen av ljudabsorbenterna är avgörande för hur effektiv ljudisoleringen eller ljuddämpningen blir.

Var försiktig när du använder spray- och monteringslim!

I de flesta fall limmas akustikskummet fast på underlaget,

men konventionellt spraylim eller monteringslim har ofta INTE visat sig duga när man ska montera ljudabsorbenter. Därför kan det ibland vara komplicerat att hitta fram till lämplig limdosering när man ska fästa ljudabsorbenter permanent på en bärande yta, t.ex. en vägg. Det beror på dels på att den mängd lim som behövs alltid är beroende av vikten på det akustikskum som ska användas och om ytorna är grova eller ojämna.

Speciellt är det svårt att applicera limmet jämnt på materialet om ljudabsorbenterna ska spridas över en större yta. Då fäster inte ljudabsorbenterna jämnt på ytan, utan kan börja glida eller lossnar av sig självt efter ett tag. Detta är mycket irriterande eftersom ljudabsorbenter ofta placeras synligt i rummet.

"Spraylim eller andra strykbara lim hör vanligtvis till gruppen kontaktlim och måste därför alltid appliceras på båda sidor (på ljudabsorbenterna och den bärande ytan). Detta brukar framför allt vara ett problem i samband med arkitektoniska tillämpningar och inom rumsakustiken eftersom omgivande ytor lätt kan bli smutsiga under appliceringen – för att inte tala om att det blir dubbelt så jobbigt."

Ett annat problem med spray- eller monteringslim inomhus är lukten. Utan vissa vädringstider med tillförsel av friskluft kan det till och med ha negativa hälsoeffekter. Om limmet utdunstar under en längre tid kan det påverka hälsan.

Dessutom kan materialets brandbeteende förändras genom att limmet appliceras så att det till och med kan bli farligt.

Självhäftande ljudisolering från aixFOAM

För att du ska slippa en massa besvär och risker när du monterar akustikelementen och för att på bästa sätt hjälpa dig med att installera din ljudisolering/ljuddämpning får du nästan alla våra aixFOAM ljudabsorbenter med en praktisk självhäftande yta av högkvalitativt lim.

Starkt lim utan extra bindemedel

Speciallimmet på våra akustikelement har en varaktig vidhäftningsförmåga och förlorar inte sin limkraft till skillnad från andra självhäftande ljudabsorbenter av lägre kvalitet. Med aixFOAM-ljudabsorbenter slipper du kladda med separat lim samtidigt som du slipper fula fläckar på omgivande ytor eller obehaglig lukt.

Integrerad trådstruktur för högre stabilitet

Limytan på våra aixFOAM ljudabsorbenter har också förstärkt med en speciell trådstruktur. Våra limytor har en speciell diagonal trådstruktur. Denna speciella yta ger extra stabilitet åt materialet så att det inte kan töjas eller vridas och är mekaniskt integrerat i det homogena limmet.

Certifierad kvalitet vid brandskydd

Våra ljudabsorbenter tillverkade av härdat akustikskum, med högsta brandskyddsklass B1 enligt DIN 4102 har också testats av tyska materialprovningsanstalten Materialprüfungsamt i Nordrhein-Westfalen (MPA). Materialet provades i kombination med limmet och tilldelades ett typgodkännande för byggnadskomponenter. Utmärkande för detta är att om limmet appliceras på konventionella akustikskum gäller inte brandskyddsklass B1 längre. Obs! I praktiken anges ofta endast brandskyddsegenskaperna hos själva materialet. När man använder lim förlorar denna certifiering vanligtvis sin giltighet. Detta ställer inte bara till förvirring för konsumenterna, utan kan också verkligen vara farligt vid brand. Våra aixFOAM-produkter har därför testats med framgång tillsammans med limmet på det allra svåraste underlaget (metall) och är därmed även godkänt för alla andra underlag.

Du kan få exakt information om brandskyddsklasserna för våra ljudabsorbenter på motsvarande produktsidor i vår aixFOAM-butik eller av våra kundrådgivare i samband med en kostnadsfri rådgivning. Det bästa du kan göra är att själv ta reda på i förväg vilka brandskyddsbestämmelser som gäller för ditt byggprojekt. Då kan vi lättare hjälpa dig att välja rätt akustikelement.

Fem enkla steg till optimal ljudisolering med självhäftande ljudabsorbenter från aixFOAM

Att montera aixFOAM:s självhäftande akustikskum är hur enkelt som helst. Här visar vi dig hur du kan få önskad ljudisolering med våra självhäftande ljudabsorbenter genom att följa fem enkla steg.

När du har beställt dina självhäftande ljudabsorbenter i vår aixFOAM-butik på nätet kan du börja montera akustikelementen direkt.

Steg 1: Rengöring av underlaget

Liksom vid all användning av lim är det även viktigt när man monterar självhäftande ljudabsorbenter att ytan på det bärande underlaget är ren, torr och fri från fett, olja och alla slags släppmedel. Vi rekommenderar därför att rengöra ytan noggrant med ett fettfritt rengöringsmedel. Var noga med att kontrollera det bärande underlagets kompatibilitet på förhand med exempelvis t-sprit. Sedan tar du en ren trasa och gnuggar torrt ytan och låter den torka i 30 minuter.

Steg 2: Planera och märk ut

För professionell installation är det viktigt att du noggrant planerar hur ljuddämparna ska sitta. Ett bra sätt är att rita upp ett arrangemang i förväg med penna och linjal.

Steg 3: Ta bort täckfolien

Ta försiktigt bort täckfolien från ljuddämparens undersida. Var försiktig så att du inte kommer åt det självhäftande skiktet med fingrarna. Fettet i huden minskar limmets vidhäftningsförmåga extremt, precis som alla andra föroreningar.

Steg 4: Montera ljudabsorbenten

Placera absorbenten på det markerade stället. För en hållbar montering är det viktigt att det självhäftande materialet är spänningsfritt och att det limmas fast över hela den bärande ytan. Vidhäftningshållfastheten vid kallimning är helt beroende av kontakttrycket. Undvik luftbubblor och olika kontakttryck genom att använda en målarrulle. Att trycka till för hand räcker vanligtvis inte.

Steg 5: Torktid

Limförbandet mellan en självhäftande ljudabsorbent och ett bärande underlag kan utsättas för lätt mekanisk spänning efter en vilotid på cirka fem timmar, men den uppnår inte sin slutliga hållfasthet förrän efter en torktid på 24 timmar.

Allmän information om montering av självhäftande ljudabsorbenter

När du monterar självhäftande ljudabsorbenter från aixFOAM kan det också vara bra med lite grundläggande information om hur du lyckas med ljudisolering/ljuddämpning:

  • Om limförbandet lossas efter den första vidhäftningen (initial hållfasthet) minskar eller till och med förstörs limmets hållfasthet. Noggrann planering i förväg är därför extremt viktigt.
  • På nymålade ytor bör du se till att färgen har härdat klart.
  • Ska du limma på plast bör du testa platsen först för att se om den innehåller komponenter som kan skadas av limmet.
  • Materialet bör monteras inom ett halvår, annars överskrids hållbarheten, vilket gör att limmets funktion kan försämras.

Ljudisoleringsexperter vid din sida

På aixFOAM har vi som tillverkare av akustikskum arbetat med ljudisolering i över 60 år. En speciell tillverkningsprocess och strikta kvalitetskontroller gör att vi kan erbjuda ett stort urval av högkvalitativa akustikskum i olika materialtjocklekar.

Om du är osäker på vilken ljudabsorbent du ska välja eller har frågor om hur våra akustikelement monteras är du välkommen att kontakta oss.

I vår aixFOAM-butik har vi sammanställt detaljerad information om alla våra produkter (ljudabsorptionskoefficienten, rekommenderade tillämpningar, brandskyddsklasser etc.). Dessutom finns aixFOAM-specialisterna tillgängliga på vår kundhotline för kostnadsfri rådgivning.

Faktaruta

Förutom att materialet måste vara av hög kvalitet är även monteringen av ljudabsorbenterna avgörande för hur effektiv ljudisoleringen eller ljuddämpningen blir. För att undvika funktionsfel och problem med konventionella lim och vidhäftningsmedel vid installation av ljudskydd har vi på aixFOAM tagit fram självhäftande ljudabsorbenter.

Enkel montering av ljudabsorbenterna

De självhäftande ljudabsorbenterna från aixFOAM kan monteras i fem enkla steg och garanterar optimal ljudisolering eller ljuddämpning.

Märkesvaror och tips från tillverkaren

I vår aixFOAM-butik här på nätet hittar du ljudabsorbenter som passar dina behov. Dessutom står vi till tjänst med praktiska tips och kostnadsfri rådgivning via vår servicehotline.

Behöver du hjälp?
Kontakt för frågor

Ring eller mejla till oss. Med kostnadsfri rådgivning hjälper vi dig att hitta rätt lösning på dina akustikproblem.

+49 2403 / 83830 - 22
Måndag - fredag
kl. 08:00 - 17:00

sales@aixfoam.se
Dagligen kl. 00.00 – 24.00

aixFOAM Butik

Besök vår aixFOAM-butik och hitta din lämpliga ljudisolering: mindre buller och bättre akustik med ljudabsorbenter direkt från tillverkaren.

Hitta ljudisolering
Callcenter user-circle logout