Sök
aixFOAM kunskapsområde - frågor och idéer om ljudabsorbenter

Ljudisolering med akustikelement – en vägledning om buller

Vi omges dagligen av otaliga ljud- och bullerkällor – både hemma och på jobbet. Vila är därför särskilt viktigt för vår hälsa. Vila har ett avgörande inflytande på vårt välbefinnande och påverkar vår koncentration och prestationsförmåga. Vi behöver vila för att återhämta oss och för att skydda vårt hörselsinne. Hörselskador orsakade av för mycket buller är nämligen obotliga och leder därför till en allvarlig hörselnedsättning.

För att skapa ett nödvändigt lugn och isolera bullerkällor kan specialåtgärder för ljudisolering vidtas med lsoleringsskivor. Men vad betyder egentligen termen ljudisolering och hur kan det åstadkommas? Vi har sammanfattat de viktigaste fakta om ljudisolering.

Ljudisolering – akustisk separation av rum

Inom rumsakustiken skiljer man generellt på ljudisolering och ljuddämpning.

Till skillnad från ljuddämpande material, som till sin natur och genom professionell montering, dämpar ljudet och endast fångar in vissa frekvensområden bör ljudisolerande material absorbera eller blockera inkommande ljud så fullständigt som möjligt. Ljudnivån i ett bullrigt rum dämpas främst med hjälp av ljuddämpande akustikmaterial och reduceras under efterklangstiden. På så sätt förbättras akustiken i rummet. Men vad är fördelen med ljudisolerande material med och vari ligger dess styrka?

Ljudisolering (på engelska soundproofing) beskriver den akustiska separationen av två eller flera rum. Med detta menas en anordning som hindrar spridning av luftburet ljud och stomljud. En väl utformad ljudisolering omfattar därför alla åtgärder som avbryter eller minskar ljudutbredningen.

Skillnaden mellan luftburet ljud och stomljud

Med luftburet ljud menas ett visst område hörbara signaler, framför allt högre frekvenser. Det sprider sig genom luften i form av ljudvågor. Ljud som överförs i fasta material kallas stomljud.

Stomljud är huvudsakligen ljud med låga frekvenser, dvs frekvenser inom basområdet, och uppkommer genom vibrationer eller när luftburet ljud fortplantas i fast material och får detta att vibrera. Stomljud kan upplevas i form av fysiska svängningar eller vibrationer. Det är därför du kan känna vibrationer i marken när en tung lastbil kör förbi. Även större maskiner utan ljudisolering kan få golvet att vibrera och alstra vibrationer. Detta kan man till exempel undvika med en ljudisolerande matta.

Akustiskt skum SH0071
Ljudisolerande platta av kompositskum

Kompositskum mot vibrationer och stomljud på maskiner

Upptäck vår tungviktare mot buller som ljudisolerar och frikopplar vibrerande maskiner från golvet. Och minskar materialvibrationer och buller där de uppstår.
Till produkten

Beroende på ljudets intensitet kan det lättare fortplantas i stommen innan det sänds ut som luftburet ljud (sekundärt ljud) i andra änden av en vägg och kan uppfattas av våra öron. Stomljud uppfattas som särskilt irriterande i byggnader . Det vandrar genom väggar och tak och överförs till angränsande rum, där det uppfattas som buller.

Ljudisolering med akustikskum

För att kunna absorbera stomljud i så stor utsträckning som möjligt och blockera luftburet ljud så mycket som möjligt rekommenderas tunga isoleringsskivor med särskilt stor massa och hög volym. Ökad vikt har en positiv verkan på resonansförhållandet och effektiviteten hos en isoleringsskiva och spelar en avgörande roll framför allt vid byggnadsrenovering.

Ljudabsorbenter tillverkade av akustikskum har visat sig vara särskilt praktiska eftersom de har utmärkta ljudisolerande och ljudabsorberande egenskaper tack vara den porösa ytan och förhindrar bullerspridning. Generellt gäller följande: Ju lägre frekvens – alltså ju mer bastung frekvensen är – och ju högre ljudkälla, desto massivare produkt bör man välja för en optimal ljudisolering.

Därför erbjuder vi på aixFOAM isoleringsskivor tillverkade av akustiskt specialskum med tjockleken 50 till 100 mm. Ett profilerat akustikskum som noppskum eller akustikskum med pyramidyta eller även stenull hjälper vanligtvis inte vid bullerisolering mellan rum.

Däremot har aixFOAM komposit HEAVY Duty, aixFOAM FLEXO eller en kombination av båda dessa produkter visat sig vara särskilt effektivt. Tillsammans med högkvalitativa akustikskum är tungfolien även perfekt som kaschering för en effektiv ljudisolering.

Ljudisolering inom alla tillämpningsområden

aixFOAM akustikelement av skumplast passar för ljudisolering inom en rad olika områden när det gäller industriell akustik och rumsakustik. Med rätt sorts ljudisolering av fönster, dörrar, tak och väggar får du en mycket skönare och lugnare tillvaro hemma. För att motverka buller på arbetsplatsen fungerar höljen till maskiner och produktionsanläggningar (t.ex. ljudisolerade bås) däremot utmärkt. Akustikelement i skumplast passar också utmärkt som ljudabsorberare inom varvsindustrin och som ljuddämpning. I en inspelningsstudio säkerställer ljudabsorbenter av skum att de olika inspelningsrummen avskärmas från varandra och garanterar felfri inspelning. Ljudisolerade övningsrum för musiker och isolering av trummor och musikrum bidrar till en lugn och tyst atmosfär och god grannsämja. Även på många andra områden bidrar akustikskum till en målinriktad isolering av ljudet.

För att hjälpa dig att hitta rätt akustikelement för optimal ljudisolering och rätt bullerskydd så bekvämt och smidigt som möjligt har vi delat in vår aixFOAM-butik i olika tllämpningsområden.

Professionell installation för maximalt effektiv ljudisolering

För god ljudisolering krävs inte bara högkvalitativa material, utan även professionell installation. Annars kan inte ens det bästa akustikelementet utveckla sin fulla potential, om det installeras på fel sätt. Oavsiktliga ljudbroar kan bidra till att ljudöverföringen utan vidare kan kringgå det akustikskummet så att ljudisoleringen blir ineffektiv. För att uppnå fullgod och effektiv ljudisolering bör du se till att alltid ha tillräckligt med parkett- eller laminatunderlag, t.ex. stegljudsisolering på golvet. För att få ett mjukt gångunderlag lämpar sig tunnare kompositskum också perfekt som stegljudsisolering.

För att du ska slippa problem när det är dags att ljudisolera kan vi på aixFOAM hjälpa dig inte bara med att välja lämpligt isoleringsmaterial, utan också med praktiska installationstips och monteringsritningar. Våra akustikelement är självhäftande och därför enkla och smidiga att montera – även lekmän klarar av det. Kompositprodukterna kan exempelvis också monteras på baksidan på gipsskivor eller skiljeväggar. Ljudabsorbatorn är inte visuellt synlig, men är fortfarande fullt effektiv.

Hur mycket kan man sänka ljudtrycksnivån med hjälp av effektiv ljudisolering?

Det går inte att uttala sig exakt om hur många decibel man kan sänka ljudtrycksnivån och dämpa volymen med. För att kunna gör det måste alla ramvillkor såsom frekvenser, grundvolym, byggnadsstruktur, ljudledande komponenter, krav för ljudisolering etc. vara kända. Ändå finns det några riktvärden som används för att klassificera volymen för vissa bullerkällor.

Rätt planering av ljudisolering

På aixFOAM har vi som tillverkare av akustikskum arbetat med ljudisolering i 60 år. Våra specialkonsulter förmedlar gärna vår erfarenhet vidare till dig, så att du kan hitta den optimala produkten för ditt ljudisoleringsprojekt. I det här sammanhanget är det viktigt att komma ihåg att alla reagerar olika på buller. Temat ljudisolering är alltså alltid ett individuellt problem – särskilt i det privata rummet.

Vi hjälper dig gärna med frågor om optimal ljudisolering, vare sig det handlar om luftburen isolering eller stomljudsisolering. Besök gärna vår aixFOAM-butik eller kontakta någon av våra specialkonsulter för kostnadsfri rådgivning.

Faktaruta

Ljudisolering innebär akustisk separation mellan två eller flera rum och har som mål att blockera och absorbera luftburet ljud och stomljud, så att en ljudkälla isoleras så fullständigt som möjligt. Ljudabsorberande åtgärder hjälper till att minska buller och bidrar till en lugnare vardagsmiljö.

Hög kvalitet och enkel installation för effektiv ljudisolering

Inte bara material av hög kvalitet, utan även professionell installation är en avgörande faktor för fullgod ljudisolering. Vi på aixFOAM har 60 års erfarenhet av ljudisolering. Vi kan därför hjälpa dig med självhäftande akustikelement för enkel installation. Våra experter står gärna till tjänst med kostnadsfri rådgivning. 

Behöver du hjälp?
Kontakt för frågor

Ring eller mejla till oss. Med kostnadsfri rådgivning hjälper vi dig att hitta rätt lösning på dina akustikproblem.

+49 2403 / 83830 - 22
Måndag - fredag
kl. 08:00 - 17:00

sales@aixfoam.se
Dagligen kl. 00.00 – 24.00

aixFOAM Butik

Besök vår aixFOAM-butik och hitta din lämpliga ljudisolering: mindre buller och bättre akustik med ljudabsorbenter direkt från tillverkaren.

Hitta ljudisolering
Callcenter user-circle logout