Sök

En fest för öronen

Vårt bullerskydd för restaurang, klubb och bar skapar trivsel för gästerna.

  • Förbättrad akustik och minskat buller för enklare kommunikation
  • Behagligare samtalsatmosfär och ökad trivsel under besöket
  • Ljudabsorbenter i snygga mönster, olika färger och former
  • Bullerskydd enligt rådande brandskyddsbestämmelser
  • Idealiskt för efterhandsmontering i befintliga rum

Läs mer om bullerskydd för restaurang, bar, café eller disco.

Bullerskydd för restaurangbranschen

Upptäck användningsbilder av våra aixFOAM-ljudabsorbenter i restauranger och matsalar.

Till galleriet

Kleurrijk is beautiful.

Upptäck aixFOAM set för dörrisolering för dörrar i 20 snygga färger och håll buller borta.

Upptäck nu!

Den passande ramen för din akustik

Effektivt bullerskydd, vackert och flexibelt som aldrig förr – med den akustiska ramen aixFOAM

Upptäck nu!

Alla bra saker kommer uppifrån

Bullerskydd för innertaket: Upptäck våra ljudabsorbenter för mer lugn och ro och kristallklar akustik!

upptäck nu!

Product Finder

Plats

Tak

Vägg

Dörr

Golv

Optik

Slät yta

Filtyta

Strukturerad yta

Yta av akustiskt tyg

System för fastsättning

Självhäftande

Upphängningssystem

Monteringskassett aluminium, eloxerat

Vajersystem

Produkter utan fast montering

Magnetisk

Bullerkälla

Luftburet ljud, hög frekvens

Luftburet ljud, medelhög frekvens

Luftburet ljud, låg frekvens

Matching products: Återställ Filter

Classic Line

Professional Line

Fler valmöjligheter?

Filtlaminerade akustikelement, klassiska akustikskum och mycket mer finns i vår CLASSIC LINE.

Fler valmöjligheter?

I vår PROFESSIONAL LINE hittar du högre brandskydd, ytterligare konstruktioner, utskrivbara element och mycket mer.

Speciella servicefrågor

Är du storkund? Behöver du andra leveransmängder än vad webbutiken kan erbjuda? Har du speciella krav på emballage eller särskilda leverans- och leveransvillkor? Prata med oss!

Till kontaktsidan

Bullerskydd för restaurang, bar, café eller disco

Hur uppstår dålig akustik på restaurang, café eller bar?

Musik, samtal, klirrande bestick, ringande telefoner. Allt detta är typiska ljud i vardagen inom gastronomin, och sammantaget uppstår en sak - buller. Hårda material som sten, betong, glas eller trä ökar efterklangstiderna och ekot i rummet. Det uppkomna ljudet speglas mot dessa ytor, kastas tillbaka in i rummet och ligger kvar längre i lokalen. Det leder till en överlagring av ljud och driver upp ljudtrycksnivån ordentligt.

I praktiken utgör en ljudtrycksnivå på mer än 80dB(A) en störande miljö på restaurangen eller i baren. För att kunna prata med varandra i dessa förhållanden måste gästerna höja rösten i samtalet, varvid ännu mer ljud uppstår; vi har en ond cirkel. Detta fenomen kallas lombard-effekten.

När borden förblir tomma: Utan bullerskydd är akustiken på restauranger eller caféer ofta usel. Eko och buller förpestar atmosfären och bjuder knappast in till avslappnad samvaro och trivsel.
En restaurang utan bullerskydd: Stolarna är uppställda på borden, och några gäster syns inte till.

Hur kan bullerskydd inom gastronomin förbättra rumsakustiken?

Tack vare ett effektivt bullerskydd på restaurang kan gästerna samtala med varandra på ett avspänt sätt.
Rumsakustiken har ett avgörande inflytande på gästerna. Bullerskydd på restaurang, café eller bar ökar samtalsförståelsen och förbättrar kommunikationen. Det gör att gästen sitter kvar längre, eftersom trivseln ökar.

Akustiksegel eller hängkassetter för vägg och tak

För att optimera rumsakustiken på restaurang, café, snackbar eller bar finns det olika möjligheter att installera bullerskydd. Förutom systemlösningar, som att montera akustiktak, kan även hängande akustikelement eller -segel erbjuda en bra möjlighet till ljuddämpning. Monterade över borden eller sittytorna blockerar ljudabsorbenterna bullret vid källan.

Ljudabsorbenter i hängkassetter i aluminium är ett annat alternativ för att förbättra rumsakustiken i en lokal. Med ett vajersystem eller svängningsplugg kan absorbenterna hängas upp mycket enkelt i taket eller på väggen, och även tas bort igen om det skulle behövas. Detta rekommenderas framför allt i arrenderade eller hyrda gästrum, eller när rumsinredningen ändras ofta, i syfte att skapa omväxling för besökarna. Om bullerskyddsmattorna limmas fast direkt på väggen eller i taket kan skador uppstå på underlaget eller i själva ljudabsorbenterna, när de lossas.

Färgglada ljudabsorbenter i hängkassetter anpassar sig till dagens rumsinredning, minskar bullret och ger en bättre rumsakustik på barer, snackbarer, caféer eller restauranger.
Färgglada ljudabsorbenter i hängkassetter på väggen i en restaurang.

Osynligt bullerskydd, hörbart bättre rumsakustik

Förutom möjligheten att låta ljudisoleringsplattor bli ett aktivt inslag i utformningen av lokalen, genom att de medvetet placeras som synliga akustikelement, kan man även montera bullerskyddet nästan osynligt på restaurangen, caféet eller i baren. Här kan t.ex. montering av ljudabsorbenterna under stolar eller bord vara ett alternativ. Ljudabsorbenter med praktisk självhäftning kan skäras till mycket enkelt och limmas fast under möblerna. Helst bör man se till att montera akustikskumplattorna så att gästerna inte kommer i beröring med hela tiden. Det förebygger ett förtida slitage.

En särskilt elegant och högeffektiv metod för bullerisolering på restaurang, café eller bar är en yttäckande vägguppspänning. Plana ljudabsorbenter limmas fast på väggen och spänns över med hjälp av plastprofiler och ett särskilt akustikskum. Ljudvågorna tränger igenom akustikväven nästan obehindrat. Resultatet är en hög ljudabsorption och maximal diskretion.

Hur montera ljudisolering eller ljuddämpning på disco och klubbar?

När rumsakustiken skall förbättras är disco och klubbar en utmaning i en klass för sig. Dels vill man optimera klangkvaliteten inomhus, dels vill man undvika att belasta ljudmiljön utåt genom musiken.

För en förbättrad klang hos musiken bör de ljudabsorbenter som nämns ovan på väggar och i tak, hängande akustikelement eller -segel användas.

Gästerna njuter fullt ut av musiken. Bullerskyddet ger en optimal klang på disco och klubb, och reducerar bullret.
Bullerskydd på disco eller klubb ger ett optimalt sound för danspubliken. Ljudisolering resp. bullerdämpning förhindrar att musiken blir ett störande inslag för grannarna.

Tungviktare mot buller från disco och klubb

För att förhindra att bullret når ut måste man vidta riktade åtgärder för bullerdämpning resp. ljudisolering. Väggarna och taken på discot eller klubben måste ljudisoleras. Ljudabsorbenter med en så stor vikt som möjligt, t.ex. Akustiktungskum eller plana ljudabsorbenter i hög materialtjocklek, passar särskilt bra till att förstärka materialet i byggelementen och stoppa ljudöverföringen. Även frånkoppling av väggar och tak enligt det s.k. rum-i-rum-konceptet är mycket effektiv i ljuddämpningssyfte. Framför väggarna på discot eller klubben placerar man en andra vägg, t.ex. i gips eller spånskiva, och fyller hålrummet med bullerisoleringsmattor.

Buller- och brandskydd inom gastronomin

För disco, restaurang, klubb, café och bar gäller i regel – precis som för andra publika och kommersiella byggnader – brandskyddsklass DIN 4102 B1. I vår ”Architect Line“ hittar du ljudabsorbenter med förhöjd brandskyddsklass. Vår rekommendation: Ta reda på vilka brandskyddsföreskrifter som gäller i din lokal, och be våra experter om råd vid valet av rätt produkter.

Varför välja bullerskydd från aixFOAM för restaurang, café eller disco?

För att åstadkomma en inbjudande atmosfär med hög besökskvalitet för gästerna behöver man bullerskydd som kombinerar höga ljudabsorptionsvärden med en tilltalande, modern exteriör. Och det är det som vi på aixFOAM är specialister på! Som tillverkare av effektiva akustikelement lägger vi särskild vikt vid en förstklassig bearbetning av våra absorbenter.
Mycket effektiva ljudabsorbenter
Bullerskydd
högsta
ljudabsorption
Icon Ljudabsorbent med profilerad yta
Ytor
profiler för
urval
Icon Materialtjocklekar för ljudabsorbenter
Höjder
kan väljas
Skum för färgval
Färgurval
enligt önskemål
Icon brandskyddsskum
Brandskydd
i olika klasser
Icon Montering av ljudabsorbenter
Montering
flera
alternativ
aixFOAM ljudabsorbenter sänker bullernivån, förbättrar klangen och finns i olika brandskyddsklasser och materialtjocklekar. Välj din favorit bland flera olika färger och ytprofiler. Monteringsalternativ, som våra eleganta hängkassetter i aluminium, underlättar monteringen av ljudabsorbenterna och skapar optiska höjdpunkter i rumsinredningen.

Alltså: Köp bullerskydd till din lokal – direkt och förmånligt från tillverkaren!

Välj dina ljudabsorbenter bekvämt online i aixFOAM-butiken eller kontakta våra projekterare. Vi ger dig råd kostnadsfritt och tar fram en icke-bindande offert med passande ljudabsorbenter till din restaurang, café, bar, disco eller klubb.
Gratis akustisk rådgivning från aixFOAM

aixFOAM projekterarna nås på telefon eller e-post.

Kostnadsfri rådgivning
aixFOAM Ljudabsorbenter för restauranger, caféer, barer och diskotek

Här hittar du bullerskyddsprodukter för restaurang, café, bar, disco och klubb.

Till produkterna
Söker du efter inspiration?

Här hittar du bilder från våra kunder på bullerskydd inom gastronomin.

Ljudisolerings applikationer i gästfrihetsbranschen
Till galleriet
Även detta kanske är intressant?
Callcenter user-circle logout