Close
Bullerskydd för musikstudio och repetitionslokal
Bättre akustik för proffsen bakom instrument och mixerbord
 • Förbättrad akustik för ett klart sound
 • Exakt basåtergivning utan ekon, brummanden och dån
 • Ljudabsorbenter för låg-, medel- och högtonsområdet
 • Tilltalande mönster i olika färger och former
 • Snabb leverans och enkel montering, idealiskt även för eftermontering
Här kan du läsa mer om bullerskydd för musikstudior och repetitionslokaler.
Gratis expertrådgivning
Vi finns här för dig!
Använd vår hjälpsektion eller få kostnadsfri rådgivning! +49 (0)2403 / 83830 - 22
 1. Art.nr. SH002

  Högeffektiv professionell akustiknoppskumplast

  • Yta: Nopp-profil
  • Storlek 100 x 50 cm i olika materialtyper
  • Färg: antracit, hallonröd, orange, ljusgrå
  • Tillämpning: Musikstudior, högtalare, hifi-rum, repetitionslokaler

  ...
  från
  56,17 €
  Pris per förpackningsenhet
  inkl.. 19% moms
 2. Art.nr. SH001

  Rektangulära akustikmattor i finporigt akustikskum

  • Yta: plan
  • Storlek 100 x 50 cm i olika materialtyper
  • Färg: antracit, hallonröd, orange, ljusgrå
  • Tillämpning: Ljuddämpning på kontor, musikstudior, hifi-rum, repeitionslokaler etc.

  ...
  från
  32,46 €
  Pris per förpackningsenhet
  inkl.. 19% moms
 3. Art.nr. SH003

  Klassikern: Akustiskskum med pyramidyta

  • Yta: Pyramidstruktur på solid bas
  • Storlek 100 x 50 cm i olika materialtyper
  • Färger: antracit, ljusgrå, orange, hallonröd
  • Användningsområden: t.ex. hifi-rum, inspelningsstudios, repetitionsrum, speakerhytter, skolor...

  från
  108,81 €
  Pris per förpackningsenhet
  inkl.. 19% moms
 4. Art.nr. SH012

  Märken lågfrekvensabsorbenter i två olika storlekar

  • Stomform: Prisma, avfasade väggkanter
  • Färg: antracit, hallonröd, orange, ljusgrå
  • hTillämpning: Basdämpning i hifirum, hemmabio, inspelningsstudio, musikrum
  ...

  från
  203,42 €
  Pris per förpackningsenhet
  inkl.. 19% moms
 5. Art.nr. SH004

  Kvadratiska ljudabsorbenter med rundade kanter

  • Yta: Glatt, kanter rundade (nyhet)
  • Storlek 50 x 50 cm i olika materialtyper
  • Färg: antracit, hallonröd, orange, ljusgrå
  • Tillämpning: studio, kontor, bostad, hifi-rum, repetitionslokal

  ...
  från
  55,03 €
  Pris per förpackningsenhet
  inkl.. 19% moms
 6. Art.nr. SH006

  Moderna ljudabsorbenter med färgsatt textilyta  

  • Akustisk kärna i antracit med lättskött filtyta
  • Storlek 100 x 50 cm i olika materialtyper
  • Koko 100 x 50 cm eri materiaalipaksuuksilla
  • Finns i 20 färger, från trendigt-elegant till klassiskt-modernt
  • Olika ...

  från
  88,96 €
  Pris per förpackningsenhet
  inkl.. 19% moms
 7. Art.nr. SH007
  Tungskum ljuddämpningsplattor för ljudisoloering
  • Yta: plan
  • Färg: multi
  • Storlek 100 x 50 cm i olika materialtyper
  • Tillämpning: Stomljuddämpning, bullerdämpning, stegljuddämpning, slagverksfrånkoppling, ljudisolering av musikrum
  ...
  från
  93,06 €
  Pris per förpackningsenhet
  inkl.. 19% moms
 8. Art.nr. SH005

  Högeffektiv akustikabsorbent med modern yta.  

  • Yta: Trapetsprofil
  • Storlek 100 x 50 cm i olika materialtyper
  • Färg: antracit, ljusgrå, hallonröd, orange
  • Tillämpning: Hifi-rum, inspelningsstudior, repetitionsrum, kontorsutrymmen

  ...
  från
  72,97 €
  Pris per förpackningsenhet
  inkl.. 19% moms
 9. Art.nr. SH015

  Akustikabsorbent med profilerad triangelyta

  • Yta: Triangelprofil
  • Färg: antracit, hallonröd, orange, ljusgrå
  • Storlek 100 x 50 cm i olika materialtyper
  • Tillämpning: Akustiska optimeringar, musikstudior, hifi-rum, repetitionsrum, inspelningsstudior
  ...

  från
  71,69 €
  Pris per förpackningsenhet
  inkl.. 19% moms

Ljudskydd i musikstudio och repetitionslokal

Vilka utmaningar finns det när det gäller ljudisolering för musikstudior och repetitionslokaler?

Ett tillförligt bullerskydd och en god akustik utan störande ljud, ekon eller överlagrade frekvenser är ett måste för perfekta inspelningar.

Generellt finns det två stora utmaningar för inspelningsstudior, som är avgörande för en exakt och professionell klang: Dels ljudisoleringen utåt, resp. bullerdämpningen inåt och dels förbättringen av akustiken i studion.

Vid en professionell inspelning krävs perfektion i det rätta ögonblicket - utan störande ljud. Bullerskydd/-isolering hjälper till att förbättra akustiken i musikstudion och undvika oönskade ljud.
Ett mixerbord vid en studio för ljudinspelning

Hur gör jag med bullerskydd och ljudisolering i musikstudion?

Vid ljudisolering eller -dämpning av musikstudior och repetitionslokaler gäller det att förhindra buller utifrån att tränga in i rummet och störa de känsliga inspelningarna. Buller från studion får inte heller vandra iväg utåt och störa t.ex. grannar.

En ung kvinna håller för öronen för att skydda sig mot buller i inspelningsstudion.
För att undvika att ljud från musiken tränger ut, och störande ljud tränger in, måste man ha mycket god ljudisolering/-dämpning i musikstudio och repetitionslokal.

Tungviktare mot buller

För att förhindra att väggar, golv och tak kommer i svängning genom ljud, och avger buller ut i omgivningen, måste massan hos dessa element ökas genom montering av bullerskydd. Det minskar materialsvängningar och hindrar ljudet att spridas.

Profilerade bullerskyddsmattor som nopp- eller pyramidskum är dock olämpliga för denna form av ljudabsorption p.g.a. sin låga vikt. Vi rekommenderar i stället att man använder akustikelement med hög materialtäthet, t.ex. akustiktungskum, akustiktungfolie eller allra helst, en kombination av dessa två.

Frånkoppling av ljudledare

Ett annat och mycket effektivt sätt att undvika överföring av stomljud via väggar och tak, är frånkoppling med s.k. rum-i-rum-koncept. Man sätter då upp mellanväggar fram rummets väggar. Mellan de båda väggarna uppstår en luftkudde som försvagar ljudnivån. Därefter skall mellanrummet fyllas med ljudabsorbenter för att helt blockera bullret. Även här rekommenderar vi bullerskyddselement med hög egenvikt (akustiktungfolie, akustiktungskum) eller ljudabsorbenter med plan yta, så tjocka som möjligt. För golvet i musikstudion rekommenderas en ”flytande” så att ljudet inte kan överföras.

Hur kan man förbättra akustiken i musikstudion med bullerskydd?

Bullret i rummet måste dämpas på ett riktat sätt för att förbättra klangen i musikstudion eller repetitionslokalen. Ljudabsorbenter i akustikskum är mycket lämpliga för detta. Det öppenporiga skummet låter ljudet tränga in djupt i materialet och absorberar det. Oönskat eko reduceras och överlagring av frekvenser undviks.

Ju kraftigare (tjockare) materialet i absorbenten eller ljudisoleringsplattan är, desto lägre frekvenser kan dämpas. Därför är basabsorbenter eller -fällor i regel extra tjocka.

Basabsorbenter/-fällor i akustikskum ger ett klart och precist basljud i din inspelningsstudio, repetitionslokal, HiFi-studio eller musikrum. aixFOAM djuptonsarbsorgenter är ett optimalt komplement till bredbandsabsorbenter på väggar och tak.
Ett urval av olika basabsorbenter och -fällor för användning i inspelningsstudio och repetitionslokal

Det första steget emot ljudisolering i musikstudion är i regel uppsättning av isoleringsplattor som bredbandsabsorbenter på väggar och i tak. Därigenom undviks reflexioner från ljudet, och efterklangstiden blir kortare.

Förbättrad klang med ytprofiler

Skum med ytprofiler, som det klassiska noppskummet eller pyramidskum, tar inte bara upp oönskade frekvenser, utan sprider även ljudet. Det gör att efterklangen förändras i sammansättning och kvalitet, och en behaglig, mycket naturlig klang uppstår.

Ljuddämpningsmattor med olika profiler och färger för ljudabsorption i musikstudio
Ljudabsorbenter med ytprofiler som noppskum eller pyramidskum förbättrar akustiken i musikstudion och skapar en exakt, naturlig klang som bredbandsabsorbenter.

Steg för steg till perfekt akustik i musikstudion eller repetitionslokalen

Generellt rekommenderar vi att man tillväga stegvis med ljuddämpningen. Om ljudabsorbenter sätts upp på en alltför stor yta, blir resultat ”överdämpning”, och klangen i rummet låter onaturlig. I de flesta fall räcker det att bestycka 20-30% av vägg- och takytan med bullerskydd. Det förbättrar klangen, och sparar pengar samtidigt.

Vad måste man tänka på vid ljudisolering av slagverk i studion eller lokalen?

Ljudisoleringen av ett slagverk i repetitionslokalen eller studion utgör en utmaning, eftersom särskilt mycket stomljud utvecklas vid spelning vilket fortplantar sig via golvet. Därför är det bra att frånkoppla slagverket från golvet. Detta görs bäst genom att man placerar slagverket på en liten plattform. Plattformen, väggarna och taken bör vara fyllda med akustiktungskum resp. -tungfolie och vara täckta med en ”flytande” lagd träplatta. Detta blockerar ljudöverföringen. Vi rekommenderar även att man monterar hängande akustikelement ovanför slagverket. För detta passar aixFOAM ljudabsorbenter i hängkassetter av aluminium, eller taksegel mycket bra.

Vid ljudisoleringen av slagverk hjälper bullerskydd av akustikskum till att minska stomljud och oavsiktliga vibrationer. Det förbättrar soundet vid inspelningar i studior eller repetitionslokaler.
Ett slagverk i repetitionslokalen måste ljudisoleras.

aixFOAM övertygar med märkeskvalitet – musikstudioljuddämpning ”Made in Germany“

Som tillverkare av förstklassiga bullerskyddselement i akustikskum vet vi på aixFOAM hur viktig, och hur krävande, frågan om ljudisolering är i studiosammanhang. De känsliga mikrofonerna fångar upp alla ljud - även störande buller! I vår online-butik kan du välja lämplig lösning för den bästa studioakustiken bland våra olika absorbenter, eller få kostnadsfri rådgivning genom våra projekterare.

Icon Ljudisolering absorptionsvärden
Bullerskydd
högsta
ljudabsorption
Icon Ljudabsorbent med en profilerad yta
Ytor
Profiler för
urval
Icon Ljudabsorberande materialtjocklekar
Höjder
kan väljas
Icon Färgat ljudabsorbent
Färgurval
enligt önskemål
Icon Ljudisolering brandskydd
Brandskydd
i olika klasser
Icon Ljudabsorberande montering
Montering
flera
alternativ

 

Med 60 års erfarenhet och en fortlöpande optimering av våra förstklassiga akustikskum har vi kunnat utveckla flexibla och eleganta bullerskyddselement med höga absorptionsvärden. aixFOAM ljudabsorbenter minskar bullret, förbättrar klangen och finns i olika brandskyddsklasser och materialtjocklekar. Välj din favorit bland flera olika färger och ytor. Olika monteringsalternativ, såsom vår självhäftning, underlättar monteringen av ljudabsorbenterna, eller skapar optiska höjdpunkter, som våra hängkassetter i aluminium.

Alltså: Beställ produkter för det perfekta soundet i musikstudion eller repetitionslokalen!

Välj rätt bullerskydd till musikstudion eller repetitionslokalen bland våra aixFOAM-produkter, eller använd vår kostnadsfria rådgivningsservice. Våra projekterare hjälper dig i ditt projekt så att du hittar rätt lösning för just dina behov.

Söker du efter inspiration?

Här hittar du bilder från våra kunder på bullerskydd i musikstudion eller repetitionslokalen.


Våra kunder säger:
»Mycket bra service, perfekt rådgivning och snabba leveranser. Ljudabsorbenterna är perfekta i min studio, och de har förbättrat rumsklangen avsevärt.«
»Produkten användes som ljudabsorbent för ett musikinstrument (keyboard), som frånkoppling mellan två våningsplan. Det fungerar helt perfekt.«
»Med aixFOAM ljudabsorbenter har vi nu en harmonisk akustik i studion.«
»Vi har utrustat vår repetitionslokal med aixFOAM bullerskydd i olika färger så att vi kan repa när som helst, utan att störa någon. Vi är så imponerade!«
»Jag valde aixFOAM som bullerskydd i sånghytten i min studio. Leveransen gick snabbt, och monteringen också. Jag vill absolut rekommendera detta vidare!«
Även detta kanske är intressant?