Sök
aixFOAM ljudisolering för tvättmaskiner och vibrerande apparater

Bullerskydd inte bara för tvättmaskiner

Bullriga tvättmaskiner i hyreshus orsakar ofta gräl med grannarna. Det beror på dels på att när tvättmaskinen centrifugerar alstrar den vibrationer. Dessa rör sig som stomljud genom väggar och tak och överförs till angränsande rum och lägenheter. Där omvandlas de till luftburet ljud igen, släpps ut i rummet och kan uppfattas som störande ljud. Dessutom installeras tvättmaskiner vanligtvis i badrummet eller köket, utrymmen som av naturliga skäl knappast absorberar något ljud alls. Släta, hårda ytor på väggar och golv av klinkers eller laminat refkleterar ljudet och förstärker vibrationen. Därför händer det ofta att tvättmaskinen med tiden börjar "vandra" lite av sig själv.

Men inte bara tvättmaskiner kan snabbt bli irriterande bullermakare. Andra hushållsapparater, som torktumlare, och motionsutrustning, såsom träningscyklar eller cosstrainer, alstar lika många starka vibrationer som industrimaskiner.

För att motverka detta och för att undvika problem med grannarna bör tvättmaskiner och andra vibrationsmaskiner vara ljudisolerade.

Ljudisoleringsmatta för tvättmaskiner mot vibrationer och strukturburet buller
Ljuddämpande matta till tvättmaskinen

Kompositskum mot vibrationer och stomljud på maskiner

Upptäck vår tungviktare mot buller som ljudisolerar och frikopplar vibrerande maskiner från golvet. Och minskar materialvibrationer och buller där de uppstår.
Till produkten

Ljuddämpande mattor - flexibla ljudabsorbenter på vibrerande maskiner

Om man exempelvis ska förhindra att tvättmaskinen rör sig när den cenrifugerar och vibrationerna dämpas, måste den kopplas loss från golvet. Det bästa sättet är att använda ett ljudabsorberande underlag. I praktiken har aixFOAM ljudisolerande matta HEAVY Duty Tec i 40 eller 50 mm materialtjocklek visat vad de går när det gäller ljuddämpning av större maskiner inom industrin-eller på fitnessområdet. För tvättmaskiner i det egna hemmet rekommenderar vi ljudisoleringsmattan HEAVY Duty-3cm eller HEAVY Duty-2cm från vår aixFOAM-butik. Isoleringsmattan placeras under tvättmaskinen, vilket dels förhindrar att maskinen börjar glida, dels dämpar vibrationerna effektivt. Generellt sett kan det också vara bra att placera en lämplig tjock träskiva ovanpå ljudisoleringsmattan som fördelar maskinens vikt jämnt. Obs! Installation ska vara flytande. Det innebär att träskivan inte får fixeras med lim. Det gör att plattan bättre kan kompensera för och absorbera vibrationer. Det bör också säkerställas att träplattan inte har kontakt med golvet och de omgivande väggarna.

Den här metoden för ljudisolering kan också användas för att frikoppla alla andra hushåll- eller industrimaskiner som alstrar starka vibrationer.

Vibrationsdämpande mattor av kompositskum mot ljud 

aixFOAM ljudisolerande mattor består av permanentelastiskt kompositskum Kompositskum är en ljudabsorberande återvinningsprodukt som pressas av olika akustikskum under högt tryck och med hjälp av ett speciellt bindemedel. Denna speciella tillverkningsprocess innebär att kompositskum är permanent elastiskt, vibrationsbeständigt, ruttnar inte och är mycket fjädrande. Vårt högkvalitativa AixFOAM kompositskum finns också med ytkaschering, vilket innebär att den i egenskap av ljudisolerande matta även har ett effektivt skydd mot smuts och sprayvätskor.

Trots den mycket höga motståndskraften bör vissa grundläggande faktorer observeras när man använder kompositskum som ljudabsorbent på maskiner:

  • I vilket fall som helst är det viktigt att öka kontaktytan (viktfördelning) med en trä- eller plåtskiva under maskinen. Då kan inte maskinen sjunka ner i isoleringsmattans elastiska absorptionskärna.
  • Om tvättmaskinen t.ex. fortfarande ger ifrån sig kraftigt ljud efter frikoppling med ljudabsorberande underlag, beror detta antagligen på plåthöljet. För att minska vibrationer i tunn plåt måste ytvikten ökas. För detta ändamål lämpar sig aixFOAM akustisk tungfolie extremt bra. Detta är mycket enkelt att klistra fast. Kompositskum HEAVY Duty Tec är självhäftande och kan även limmas fast på den akustiska tungfolien och fungera som fullgod ljudabsorbent. På så sätt får man en kraftigt ljudreducerande effekt, som har ett stort inflytande på tvättmaskinens motorvolym.

Teknik mot buller - ljudisolering för maskiner och anläggningar
Teknologi mot buller

AixFOAM har utvecklat och producerat skräddarsydd ljudisolering sedan 1958

Här hittar du produkter för ljudisolering som är särskilt lämpliga att använda på vibrerande maskiner och tung maskinutrustning. aixFOAM ljudabsorbenter minskar buller och vibrationer på ett tillförlitligt sätt och bekämpar buller effektivt.
Hitta rätt ljudskydd

Ljudisolering av maskiner med aixFOAM

Vi hjälper dig gärna att hitta lämplig ljudisolering till din tvättmaskin, antingen i vår aixFOAM-butik eller på vår kundhotline. Du är också välkommen att kontakta oss för ljudisolering av andra vibrationsgenererande maskiner med högkvalitativa akustikelement av skumplast.

Faktaruta

Tvättmaskiner liksom även andra maskiner och apparater, alstrar relativt kraftiga vibrationer som överförs som stomljud genom väggar och tak till angränsande rum och kan orsaka buller.

Frikoppling av maskinen

För att undvika att buller överförs måste tvättmaskinen frikopplas från golvet. En lämplig åtgärd är att placera en ljudabsorbent av akustikskum som underlag med en träskiva ovanpå som fördelar maskinens vikt jämnt.

Skumplaster av hög kvalitet för ljudisolering

aixFOAM ljudabsorbenter finns i olika materialtjocklekar och med olika ytbeläggningar. De absorberar ljud, minskar vibrationer och är extremt beständiga mot oljor och andra vätskor. Våra akustikskum är perferkt lämpade för ljudisolering i alla slags maskiner.

Behöver du hjälp?
Kontakt för frågor

Ring eller mejla till oss. Med kostnadsfri rådgivning hjälper vi dig att hitta rätt lösning på dina akustikproblem.

+49 2403 / 83830 - 22
Måndag - fredag
kl. 08:00 - 17:00

sales@aixfoam.se
Dagligen kl. 00.00 – 24.00

aixFOAM Butik

Besök vår aixFOAM-butik och hitta din lämpliga ljudisolering: mindre buller och bättre akustik med ljudabsorbenter direkt från tillverkaren.

Hitta ljudisolering
Callcenter user-circle logout