Sök
aixFOAM-absorbenter för god akustik på kontoret

Ljudisolering på kontoret med aixFOAM ljudabsorbenter

Ljudisolering eller ljudoptimering på kontoret är ett viktigt, men samtidigt komplicerat ämne: När allt kommer omkring påverkar buller och akustik inte bara motivationen och produktiviteten på lång sikt, utan också de anställdas hälsa.

Tangentbordens knattrande, telefoner som ringer, skrivarens brummande, kollegornas intensiva samtal. Det här är bara några faktorer som utgör kontorens bakgrundsljud och gör att det ställs höga krav på planeringen av akustiken. När det gäller akustisk optimering av kontor finns det två viktiga aspekter att ta hänsyn till.

  • Reducering av buller.
  • Förbättring av rumsakustiken.

DIN 18041 – hörbarhet i rum

DIN 18041, reviderad 2016 med titeln "Hörsamkeit in Räumen – Anforderungen, Empfehlungen und Hinweise für die Planung“ (svenska: Hörbarhet i rum - krav, rekommendationer och råd för planeringen) innehåller också viktiga argument för väl utformad ljudisolering på kontor. Standarden ger värdefulla ledtrådar till hur rum bör utformas där det är särskilt viktigt att kunna höra och förstå varandra, men där man också ska kunna finna lugn och ro. Bra rumsakustiska förhållanden förbättrar talförståelsen och bidrar också aktivt till att hörselskadade integreras i den dagliga kommunikationen. Experterna menar att företagen i allmänhet också bör ta itu med den akustiska kvaliteten i sina lokaler. God hörbarhet har även andra fördelar. Det går till exempel mycket lättare att uppfatta främmande språk och arbeta mer koncentrerat i en miljö där man hör bättre.

Med målinriktade åtgärder för ljudisolering och ljudabsorption och högkvalitativa akustikelement uppnås optimal ljudisolering på kontoret. I det följande har vi sammanställt använbar information för akustisk utformning av kontor.

Orsaker till buller på kontor

Ju fler ljudkällor som finns i ett rum, desto mer ökar bullerbeastningen. Yrkesförbund och branschorganisationer föreskriver därför vissa volymgränser (ljudtrycksnivåer) som inte får överskridas. Dessa värden anges i decibel (dB) och beskriver styrkan hos en viss ljudhändelse (volym). Inte minst bidrar alla de olika ljudkällor som förekommer på ett kontor (telefoner, elektriska apparater, samtal, etc.) till en hög bullernivå. Det här är ett problem som förekommer speciellt i kontorslandskap. Men att bara sänka volymen i rummet räcker ofta inte för att minska bullerbelastningen.

En annan faktor som har en avgörande inverkan på rummets akustik är efterklangen. Med efterklang menas reduceringen av ett ljudfält i ett rum efter att ljudkällan stängts av och förväxlas ofta felaktigt med eko. Särskilt kontorsrum tenderar att ha en lång efterklangstid på grund av den ljudreflekterande inredningen (metall, trämöbler, fönster, stora, släta väggytor etc.).

Med ljudisolerande åtgärder kan man därför säkerställa det behövliga lugnet och förbättra ljudkvaliteten på arbetsplatsen.

Akustiska element för bättre akustik på kontoret
Mindre buller och stress på kontoret

Akustikelement från aixFOAM för bättre akustik och mindre buller på kontor och i callcenter

Här hittar du ljudisolering, speciellt för kontor och callcenter, och foton från våra kunder som kan fungera som inspirationskälla. aixFOAM ljudabsorbenter förbättrar rumsakustiken på arbetsplatsen och främjar därmed både koncentrationen och produktiviteten.
Hitta rätt ljudskydd

Skapa en lugnare kontorsmiljö med ljudabsorbenter

Ljudabsorbenter av akustikskum har visat sig vara effektiva när det gäller att förbättra ljudmiljön på kontor. Akustikskum med porös yta fungerar utmärkt för ljudisolering och ljuddämpning tack vare sina exceptionellt goda egenskaperna. Den speciella porstrukturen gör nämligen att både ljudtrycksnivån och efterklangstiderna i ett rum reduceras.

Ljudskyddsåtgärder bör alltid vidtas direkt i anslutning till varje enskild arbetsplats. Då stoppas eller dämpas ljudvågorna direkt vid källan.

Ljudskydd på arbetsplatsen

Som en första åtgärd rekommenderas en ljudabsorberande skrivbordsskärm mellan arbetsplatserna. Har man redan bordskärmar mellan skrivborden kan man klä dessa med isoleringsskivor såsom aixFOAM ljudabsorbenter SH006. Installation av speciella bordskärmar, som aixFOAM VERTIGO Desk, minskar också ljudet på ett tillförlitligt sätt.

Ljudabsorbenteri taket

Ett effektivt sätt att minska ljudtrycket som distribueras i rummet är att, som komplement till bordsavdelare, även installera horisontalt hängande ljudabsorbenter direkt ovanför arbetsplatsen. Samtidigt bör ljudabsorbenterna installeras så nära ovanför arbetsplatsen som möjligt för att "kväva bullret i sin linda".

Takabsorbenter kan installeras smidigt med aixFOAM monteringskassetter, även om det är högt i tak. Monteringskassetterna består av anodiserade aluminiumramar av hög kvalitet som är utrustade med lämpliga ljudabsorbenter för respektive tillämpning. På baksidan har kassetterna upphängningsstänger så att kassetterna kan monteras i olika positioner De kan t.ex. hänga horisontalt ovanför arbetsplatsen eller vertikalt på väggen med hjälp av en trådkonstruktion. På så sätt kan man i efterhand justera både höjd och på ljudabsorbatenterna utan större ansträngning. Dessutom skapar de hängande monteringskassetterna en så kallad "motresonanseffekt", vilket innbär att absorbenternas ljudabsorberande effekt förbättras ytterligare.

aixFOAM – ljudisolering möter design

Som tillverkare med över 50 års erfarenhet vet vi på aixFOAM att de optiska kraven också spelar en roll i valet av rätt akustikprodukt – även om de tekniska kraven är viktiga. Det är därför vi har specialiserat oss på att utveckla ljudabsorbenter som är överlägsna både när det gäller att förbättra rumsakustiken och förhöja det optiska intrycket.

Vi erbjuder inte bara klassiska ljudabsorbenter, utan även många andra exklusiva inredningslösningar för kontoret. En aixFOAM pusselabsorbent SH006, med lekfull och kreativ design i ett brett urval av färger, har till exempel samma funktion som akustikskum . Fristående akustikpleare, som kan förses med tryck i egen design, till exempel din företagslogga, sätter sin speciella karaktär på rummet samtidigt som rumsakustiken förbättras.

Variationsmöjligheterna hos våra aixFOAM akustikelement när det gäller färg, form, tekniska egenskaper och monteringsalternativ är otroliga många och gör det enkelt för dig att välja en passande, individuell lösning på just dina problem. Vi erbjuder individuella ljudlösningar med ljudabsorbenter för effektiv och banbrytande ljudreducering på arbetsplatsen och på kontoret.

Vi hjälper dig gärna att hitta rätt ljudskyddslösning efter dina behov med vår kostnadsfria konsultation på vår kundhotline eller i aixFOAM-butiken – för mer lugn, koncentration och bättre kommunikation på kontoret.

Faktaruta

Buller på kontoret påverkar inte bara koncentrationen och prestationsförmågan. Det skapar även mer stress och kan till och med skada hälsan på lång sikt.

Ljudisolering hjälper

Rumsakustiken på kontoret kan föbättras med olika ljudabsorbenter, vilket framför allt har en positiv inverkan på kommunikationens kvalitet. Dessutom reduceras bullret av ljudabsorbenterna genom att efterklangen minskar och ljudtrycksnivån sänks.

Mångfald ger mer lugn på kontoret

Oavsett om du väljer bordsavdelar, väggabsorbenter eller taksegel har du många snygga varianter av ljudabsorbenter av akustikskum att välja mellan. Här hjälper vi på aixFOAM gärna till med tips och råd när du ska planera ljudskydd på ditt kontor.

Behöver du hjälp?
Kontakt för frågor

Ring eller mejla till oss. Med kostnadsfri rådgivning hjälper vi dig att hitta rätt lösning på dina akustikproblem.

+49 2403 / 83830 - 22
Måndag - fredag
kl. 08:00 - 17:00

sales@aixfoam.se
Dagligen kl. 00.00 – 24.00

aixFOAM Butik

Besök vår aixFOAM-butik och hitta din lämpliga ljudisolering: mindre buller och bättre akustik med ljudabsorbenter direkt från tillverkaren.

Hitta ljudisolering
Callcenter user-circle logout