Sök
aixFOAM takabsorbenter i förskolan

Ljudisolering/bullerskydd i skola och förskola

Små fotsteg som ekar i trappan, glada skratt och exalterade rop. I barnens värld är det högljutt och brokigt. Där det finns barn, där finns det liv och väldigt ofta förekommer det buller – oavsett om det handlar om musik, ljudstarka rollspel som att leka indian och cowboy eller bullrande leksaker. I förskolan och den vanliga skolan är det ofta mycket höga ljudnivåer, som på lång sikt kan vara en belastning för både barn och pedagoger.

Hur en bullerspiral uppstår

Arkitektoniska förhållanden såsom hårda, släta ytor på väggar, tak, paneler och möbler reflekterar dessutom ljudet från olika ljudkällor och bidrar därmed till dålig rumsakustik. Detta gör att det uppstår långa efterklangstider som har en negativ inverkan på talförståelsen i rummet. Detta gynnar den så kallade "Lombard-effekten".

Lombardeffekten är en ofrivillig tendens hos en talare att öka röststyrkan i bullriga miljöer för att öka hörbarheten av sin röst. Vanligtvis höjs även tonläget eftersom höga frekvenser lättare tränger igenom buller. Detta leder i sin tur till att ljudnivån öker ytterligare, så att man får en bullerspiral. Det långvariga bullret ökar inte bara stressen utan också risken för hörsel-, hjärt- eller kärlsjukdomar.

Ljudisolering enligt DIN 18041

Avgörande för den akustiska utformningen av klassrum i skolor eller grupprum på förskolor är DIN 18041 med titeln ”Hörsamkeit in Räumen – Anforderungen, Empfehlungen und Hinweise für die Planung” (Hörselnivåer i rum – Krav, rekommendationer och anvisningar för planeringen), som omarbetades 2016. Standarden ger värdefulla ledtrådar om hur rum bör utformas där det är särskilt viktig att kunna höra och förstå varandra och där inlärnng och undervisningen är viktigt. God hörbarhet har många fördelar. Det går till exempel mycket lättare att uppfatta främmande språk och arbeta mer koncentrerat i en miljö där man hör bättre. Studier har visat att minneskapaciteten försämras med mer än 20 % i buller.

Ljudisolering för mindre buller i klassrum/lekrum

För att minska bullret i skola och förskola bör mer bullerskydd installeras. Då kan efterklangen i rummet minskas och talförståelsen förbättras. De ideala efterklangstiderna varierar beroende på tillämpningsområdet.

Generellt gäller följande: Ju mer tonvikt läggs på tal och kommunikation i rummet, desto kortare bör den optimala efterklangstiden vara. Därför bör efterklangstiderna i klassrum vara lägst, följt av konferensrum, musikrum och idrottshallar, där talförståelsen vanligtvis spelar en underordnad roll.

Goda resultat kan på ett enkelt sätt uppnås med en lättmonterad vägg- och takinstallation av ljudabsorbenter. Att installera ett akustiktak som bredbandsabsorbent bidrar till en påtaglig bullerminskning och kan ofta åstadkomma den önskade ljuddämpande effekten. Våra aixFOAM ljudabsorbenter FLAT Plus och rätblocksabsorbenterna SH004 MH har visat sig fungera väldigt bra i praktiken.

För effektiv ljudabsorption rekommenderar vi att minst 20 - 30 % av den reflekterande tak- och väggytan förses med ljuddämpare. Ju närmare taket absorbenterna på väggarna sitter, desto större blir den akustiska effekten. För att säkerställa optimal förståelse när undervisning äger rum är det dessutom förnuftigt att förse väggen mittemot talaren med ljudabsorbenter.

Bullerisolering och brandskydd i skola och förskola

I skola och förskola gäller, precis som i alla offentliga byggnader, ofta höga brandskyddsbestämmelser, framför allt det tyska brandskyddsdirektivet DIN4102 B1. Dessa riktlinjer är viktiga och kan rädda liv i en nödsituation. För att möta brandskyddskraven finns våra aixFOAM ljudabsorbenter inte bara i olika färger och materialtjocklekar, utan också i olika brandskyddsklasser. Det betyder att våra ljudabsorbenter med beteckningen "MH", t.ex. SH004 MH eller SH001 MH, har flamskydd Plus och kännetecknas av ett utomordentligt värme- och flammotstånd.

Tyvärr får vi som tillverkare inte ge dig någon rekommendation när det gäller att välja brandskyddsklass. Därför bör du skaffa dig information i förväg om vilka brandskyddsföreskrifter som gäller för dina lokaler. Vi hjälper dig då att välja rätt ljudisolering.

Enkel montering möter lekfull design

aixFOAM erbjuder akustikabsorbenter som är testade avseende skadeämnen samt Öko-Tex-certifierade, och lämpliga för användning i rum för barn och ungdomar. Våra ljuddämpare finns i olika monteringsalternativ och kan monteras på väggen eller i taket med bara några enkla handgrepp. Den självhäftande beläggninge på baksidan gör att det är lika lätt att montera absorbenterna som att klistra fast en dekal. Artikeln "Självhäftande ljudisolering från aixFOAM – fördelar och installation" innehåller också en detaljerad beskrivning av våra självhäftande akustikelement.

Bullerskydd i skolor och förskolor - Akustiska element för ljudisolering
Bullerskydd i skolor och förskolor

Upptäck våra akustikelement för ljudisolering i skola och förskola

Här hittar du ljudskydd, speciellt för skola och förskola, och foton från våra kunder som kan fungera som inspirationskälla. aixFOAM ljudabsorbenter förbättrar rumsakustiken i klassrum/lekrum och främjar koncentrationsförmågan vid lek och inlärning.
Hitta rätt ljudskydd

Optiska och akustiska höjdpunkter med aixFOAM ljudisolering

i vår aixFOAM-butik hittar du, förutom klassiska ljudisoleringselement för väggar och tak, också ett urval av taksegel och fristående akustikpelare som smälter in elegant i miljön.

Våra specialframtagna ljudabsorbenter med filtyta i barnvänlig design och attraktiva färger garanterar bättre rumsakustik och sprider glädje med sina roliga motiv av flodhästar, fjärilar, moln och hjärtan.

Men inte bara våra motivabsorbenter är riktiga blickfång. Även klassiska ljudabsorbenter som akustikskum SH003 MH med pyramidprofil eller designabsorbent FELT med filtyta kan väcka förundran både hos unga och gamla om de får en kreativ placering i roliga färgkombinationer.

Ljudisoleringsexperter vid din sida

Som tillverkare av högkvalitativa akustikskum med 60 års erfarenhet kan vi ljudisolering. I vår produktkategori "skola/förskola" i aixFOAM-butiken presenterar vi ett urval ljudabsorbenter för skolor och förskolor samt ett bildgalleri med kundbilder som kan fungera som inspirationskälla. Naturligtvis vet vi att ljudisolering alltid är ett mycket individuellt och komplext ämne och att inget projekt är det andra likt. Därför hjälper vi dig gärna per telefon med rådgivning om vilka akustikelement som är lämpliga för ditt projekt – och naturligtvis gör vi det kostnadsfritt.

Behöver du hjälp?
Kontakt för frågor

Ring eller mejla till oss. Med kostnadsfri rådgivning hjälper vi dig att hitta rätt lösning på dina akustikproblem.

+49 2403 / 83830 - 22
Måndag - fredag
kl. 08:00 - 17:00

sales@aixfoam.se
Dagligen kl. 00.00 – 24.00

aixFOAM Butik

Besök vår aixFOAM-butik och hitta din lämpliga ljudisolering: mindre buller och bättre akustik med ljudabsorbenter direkt från tillverkaren.

Hitta ljudisolering
Callcenter user-circle logout