När maskinen viskar
Effektivt bullerskydd inom apparatbyggnad
 • Mindre buller i mobila och stationära apparater
 • Förbättrade arbetsvillkor och säkerhet
 • Bullerskydd enligt förordningen för maskinbullerskydd samt brandskydd
 • Bullerskydd med CNC-teknologi, tillverkat individuellt för dig
Här kan du läsa mer om bullerskydd för apparater och apparatbyggnad.
Gratis expertrådgivning
Vi finns här för dig!
Använd vår hjälpsektion eller få kostnadsfri rådgivning! +49 (0)2403 / 83830 - 22

Speciella servicefrågor

Är du storkund? Behöver du andra leveransmängder än vad webbutiken kan erbjuda? Har du speciella krav på emballage eller särskilda leverans- och leveransvillkor? Prata med oss!

 1. Art.nr. SH0011 MH
  Kemiskt motståndskraftig
  Högeffektivt bullerskydd i duromer-akustikskum
  • Fyrkantig platta (120 cm x 58 cm) med homogent porös yta
  • Utomordentlig beständighet mot hetta och flammor enligt DIN4102 B1 (förutom vid tungfoliekaschering)
  • kemiskt motståndskraftig
  • finns i titangrå
  • Passar f...
 2. Art.nr. SH0021 MH
  Kemiskt motståndskraftig med noppor
  Högeffektivt noppskum i duromer-akustikskum
  • Fyrkantig platta (120 cm x 58 cm) med homogent porös yta med nopprofil
  • Utomordentlig beständighet mot hetta och flammor enligt DIN4102 B1 (förutom vid tungfoliekaschering)
  • kemiskt motståndskraftig
  • i titangrått
  • P...
 3. Art.nr. SH0051 MH
  Kemiskt motståndskraftig med trapetsstruktur
  Högeffektivt akustikskum med trapetsprofil i duromer-akustikskum
  • Fyrkantig platta (120 cm x 58 cm) med homogent porös yta med trapetsprofil
  • Utomordentlig beständighet mot hetta och flammor enligt DIN4102 B1 (förutom vid tungfoliekaschering)
  • kemiskt mots...
 4. Art.nr. SH0081
  Bullrets svurne fiende
  Tungskums-absorptionsplattor med ytkaschering
  • Fyrkantig platta (100 cm x 50 cm) med silvrigt-glatt yta
  • Oljeresistent membran
  • Absorptionskärna i flera färger
  • Passar de mest varierande tillämpningar, t.ex. Maskininkapslingar, ventilationskanaler, båtmotorr...
  från
  115,67 €
  Pris per förpackningsenhet
  inkl.. 0% moms
 5. Art.nr. SH0061
  Den starka svarta
  Akustikplatta med robust textilyta
  • Fyrkantig platta (100 cm x 50 cm) med robust textil ytkaschering
  • Textilfärg svart/absorptionsskum antracit
  • Passar inom t.ex. maskinkonstruktion, paneler, hytter
  ...
  från
  127,32 €
  Pris per förpackningsenhet
  inkl.. 0% moms
 6. Art.nr. SH014
  Perforerad kraft mot buller
  Mycket robust akustikskum med perforerad yta i konstläder
  • Fyrkantig platta (100 cm x 50 cm) med perforerad yta i konstläder
  • Okänslig, avtvättbar bredbandsabsorbent för teknisk akustik
  • Kan användas till maskinhus, motordämpning, maskinbyggnad, skeppsbygg...
  från
  142,35 €
  Pris per förpackningsenhet
  inkl.. 0% moms
 7. Art.nr. SH0021
  Industristandard inom absorption
  Akustiknoppskum för industribullerskydd
  • Rektangulär platta (100 cm x 50 cm) med nopprofil
  • i antracit
  • Många användningsområden, t.ex. för maskininkapsling, motorer, elektroniska apparater, kompressorer, kopplingsskåp
  ...
  från
  67,40 €
  Pris per förpackningsenhet
  inkl.. 0% moms
 8. Art.nr. SH0011
  Glatt. Och bra.
  Flexibla, glatta ljudisoleringsmattor
  • Fyrkantig platta (100 cm x 50 cm) med glatt yta
  • Bredbandsabsorbent
  • i antracit
  • Kan användas för bullerisolering t.ex. inom maskinkonstruktion, fordonsbyggnad, maskininkapslingar
  ...
  från
  38,96 €
  Pris per förpackningsenhet
  inkl.. 0% moms
 9. Art.nr. SH0051
  Strukturerat skydd mot buller
  Effektiv akustikabsorbent med trapetsstruktur och solid grundtjocklek
  • Rektangulär platta (100 cm x 50 cm) med trapetsprofil
  • finns i antracit
  • Flexibel användning, t.ex. maskininbyggnad, serverskåp, maskinrum, serverrum
  ...
  från
  117,44 €
  Pris per förpackningsenhet
  inkl.. 0% moms
 10. Art.nr. SH0071
  Basmaterial med obegränsade möjligheter
  Glatt tungskum absorptionsplattor
  • Fyrkantig platta (100 cm x 50 cm) med glatt yta
  • flerfärgat tungskum
  • för de mest skiftande användningsområden, t.ex. Maskininkapsling, isolering av motorer, motorrum, maskinisolering
  ...
  från
  99,57 €
  Pris per förpackningsenhet
  inkl.. 0% moms

Effektivt bullerskydd för apparater och apparatbyggnad

Många apparater och maskiner genererar en icke föraktlig bullernivå - även enklare hushållsmaskiner som tvättmaskiner - som gör ett effektivt bullerskydd helt nödvändigt. Medicinteknisk utrustning, byggmaskiner eller andra elapparater är en del av de ljudkällor vi har omkring oss varje dag.

Hur uppstår buller i apparater resp. apparatkonstruktion?

Förutom vanliga motorljud och driftsbuller som uppfattas som direktljud (luftljud) ligger orsaken i ljudvolymen i konstruktionen av många apparater. Ofta består kåporna till apparaterna av stora plåt- eller plastytor som lätt hamnar i svängning under drift och blir ljudledande (stomljud). Om stomljudet sedan omvandlas tillbaka till luftljud uppstår ett högljutt buller.

Apparater som tvättmaskiner genererar starka vibrationer som överförs till byggnaden om tillräcklig ljudisolering saknas. Läs mer i vår aixFOAM kunskapssektion (Tysk).

Tvättmaskiner och andra kraftigt vibrerande apparater genererar buller om bullerskydd saknas.

Varför är bullerskydd så viktigt inom apparatkonstruktion?

Buller i vardagen räknas till de största riskfaktorerna för människors hälsa. En permanent hög ljudnivå kan inte bara leda till hörselskador, utan även till stress och hjärt-kärl-sjukdomar. På många områden finns det därför exakta bestämmelser för bullerskydd för apparater och anläggningar, t.ex. maskinbullerskyddsförordningen, arbetsplatsdirektiv eller bullerföreskrifter för bostadsområden. För uppfyllande av dessa regelverk och stödjande av hälsan är bullerskydd helt nödvändiga vid många apparater.

Hur montera bullerskydd i apparater?

Generellt kan man skilja mellan två åtgärder för bullerminskning inom bullerskydd i apparatkonstruktion - ljudisolering och ljuddämpning.

Åtgärder för bullerisolering av lämpliga för bullereliminering av apparater för att stoppa överföringen av stomljud. Härvid bör man använda bullerisoleringsmattor med hög yt- och egenvikt, helst absorbenter i akustiktungskum som t.ex. tungskumsabsorbent SH0071 eller membranabsorbent SH0081. Även den mycket flexibla akustiktungfolien SH0131 är idealisk för att förstärka materialet i apparater och hus och på det sättet reducera materialsvängningar.

Lättare absorbenter, som det klassiska noppskummet, är inte lämpliga för blockering av stomljud men används för ljuddämpning. Som dämpare av direktljud (luftljud) rekommenderar vi ljudabsorbenter i öppenporigt akustikskum. De låter ljudvågorna tränga in djupt i materialet, och absorberar bullret.

Skillnad mellan akustiktungskum som isolering från stomljud, och noppskum för ljuddämpning av luftljud.
Tungviktare i akustiktungskum är det bästa valet mot stomljud i apparater. Porösa ljudabsorbenter som t.ex. noppskum eller plana ljudisoleringsmattor som ljudabsorbent SH0011 dämpar luftljud effektivt.

Bullerskydd inom elapparattillverkning och byggmaskiner

I moderna elapparater bygger tillverkaren ofta in ett lämpligt bullerskydd. Med äldre elmotorer kan bullret dock ändå ligga kvar på en hög nivå, vilket gör att bullerskyddet måste förbättras i efterhand. Beroende på bullrets typ och ursprung (luftljud eller stomljud?) kan lämpliga akustikelement användas, se föregående avsnitt.

Vid användning av byggapparater gäller bullerskyddsförordningen som styr apparaternas tillåtna ljudtrycksnivå. Det finns visserligen tystare byggapparater som gör en omständlig eftermontering av bullerisolering onödig, men vad gäller äldre byggmaskiner kan detta vara den enda möjligheten att iakttaga de erforderliga värdena.

Om bulleremissionen från byggmaskiner och -apparater ligger över den tillåtna ljudnivån i bullerskyddsförordningen, måste byggapparatbullret minimeras med effektiva skyddsåtgärder.
Byggmaskiner genererar buller - bullerskydd genererar tystnad.

Bullerskydd för medicinsk utrustning

På grund av sin storlek och de ofta stora plastinklädningarna tenderar medicinska apparater ofta att vibrera. För att motverka detta och förbättra bullerskyddet för pneumatiska, diagnostiska och annan medicinsk apparatur måste man öka maskininneslutningarnas ytvikt. Här lämpar sig vår antibullermatta i akustiktungfolie SH0131 mycket bra eftersom den är mycket flexibel och lättbearbetad.

För en ännu effektivare ljudisolering erbjuder vi även vår membranabsorbent SH0081. Den är dessutom avtvättbar tack vare sin skyddsfolie i aluminium, skyddad mot stänkvatten och smuts och därför mycket väl lämpad för de höga hygienkraven på kliniker och inom hälso- och sjukvård.

Ljudisolering och bullerskydd för medicinsk utrustning
Framför allt på sjukvårdsområdet är det viktigt att hålla ljudbelastningen för patienterna så låg som möjligt. Bullerskydd reducerar ljudet i medicinsk utrustning.

Varför är aixFOAM bullerskydd det bästa valet för ljudisolering av apparaterna?

Tack vare vår långa erfarenhet sedan 60 år, och den fortlöpande optimeringen av våra tillverkningsprocesser, har vi kunnat utveckla flexibla, robusta och högeffektiva ljudabsorbenter.

Som modernt tillverkande företag kan vi erbjuda inte enbart standardiserade ljudisoleringsplattor, utan även individuella, skräddarsydda lösningar för exakt montering i dina apparater. Beskriv dina önskemål för vårt serviceteam.

Med hjälp av exakt CNC-teknik tillverkar vi på aixFOAM bullerskydd för inbyggnad i dina apparater.
En skräddarsydd akustiksats för bullerisolering av tekniska apparater.

aixFOAM ljudabsorbenter minskar buller och materialsvängningar. De finns olika brandskyddsklasser och materialtjocklekar. Välj din favorit bland flera olika ytprofiler. Olika ytkascheringar gör aixFOAM bullerisoleringsmattor beständiga mot vätskor och smuts, och den praktiska självhäftningen underlättar monteringen, även på knepiga ställen.

 
Icon Skräddarsydd ljudabsorbentg
Produktion
standardiserad eller
individuell
Icon Ljudabsorbent med en profilerad yta
Ytor
Profiler för
urval
Icon Ljudabsorberande materialtjocklekar
Höjder
kan väljas
Icon Installation av ljuddämpare
Montering
flera
alternativ
Icon Ljudabsorberande brandskydd
Brandskydd
i olika klasser
Icon Ljudabsorbentmotstånd
Skydd
mot smuts
och vätskor
 

Alltså: Beställ det perfekta bullerskyddet till dina apparater!

Välj rätt bullerskydd bland våra aixFOAM-produkter för apparatbyggnad eller använd vår kostnadsfria rådgivningsservice. Våra projekterare hjälper dig i ditt projekt så att du hittar rätt lösning för just dina behov.

Även detta kanske är intressant?

Även detta kanske är intressant?