Sök

När maskinen viskar

Effektivt bullerskydd inom apparatbyggnad

  • Mindre buller i mobila och stationära apparater
  • Förbättrade arbetsvillkor och säkerhet
  • Bullerskydd enligt förordningen för maskinbullerskydd samt brandskydd
  • Bullerskydd med CNC-teknologi, tillverkat individuellt för dig

Här kan du läsa mer om bullerskydd för apparater och apparatbyggnad.

Speciella servicefrågor

Är du storkund? Behöver du andra leveransmängder än vad webbutiken kan erbjuda? Har du speciella krav på emballage eller särskilda leverans- och leveransvillkor? Prata med oss!

Till kontaktsidan

Product Finder

Optik

Strukturerad yta

Slät yta

Filtyta

Bullerkälla

Luftburet ljud, hög frekvens

Luftburet ljud, medelhög frekvens

Luftburet ljud, låg frekvens

Stomljud

Matching products: Återställ Filter

Classic Line

Professional Line

Fler valmöjligheter?

Filtlaminerade akustikelement, klassiska akustikskum och mycket mer finns i vår CLASSIC LINE.

Fler valmöjligheter?

I vår PROFESSIONAL LINE hittar du högre brandskydd, ytterligare konstruktioner, utskrivbara element och mycket mer.

Effektivt bullerskydd för apparater och apparatbyggnad

Många apparater och maskiner genererar en icke föraktlig bullernivå - även enklare hushållsmaskiner som tvättmaskiner - som gör ett effektivt bullerskydd helt nödvändigt. Medicinteknisk utrustning, byggmaskiner eller andra elapparater är en del av de ljudkällor vi har omkring oss varje dag.

Hur uppstår buller i apparater resp. apparatkonstruktion?

Förutom vanliga motorljud och driftsbuller som uppfattas som direktljud (luftljud) ligger orsaken i ljudvolymen i konstruktionen av många apparater. Ofta består kåporna till apparaterna av stora plåt- eller plastytor som lätt hamnar i svängning under drift och blir ljudledande (stomljud). Om stomljudet sedan omvandlas tillbaka till luftljud uppstår ett högljutt buller.
Apparater som tvättmaskiner genererar starka vibrationer som överförs till byggnaden om tillräcklig ljudisolering saknas. Läs mer i vår aixFOAM kunskapssektion (Tysk).

Läs mer (Tysk)

Tvättmaskiner och andra kraftigt vibrerande apparater genererar buller om bullerskydd saknas.

Varför är bullerskydd så viktigt inom apparatkonstruktion?

Buller i vardagen räknas till de största riskfaktorerna för människors hälsa. En permanent hög ljudnivå kan inte bara leda till hörselskador, utan även till stress och hjärt-kärl-sjukdomar. På många områden finns det därför exakta bestämmelser för bullerskydd för apparater och anläggningar, t.ex. maskinbullerskyddsförordningen, arbetsplatsdirektiv eller bullerföreskrifter för bostadsområden. För uppfyllande av dessa regelverk och stödjande av hälsan är bullerskydd helt nödvändiga vid många apparater.

Hur montera bullerskydd i apparater?

Generellt kan man skilja mellan två åtgärder för bullerminskning inom bullerskydd i apparatkonstruktion - ljudisolering och ljuddämpning.

Åtgärder för bullerisolering av lämpliga för bullereliminering av apparater för att stoppa överföringen av stomljud. Härvid bör man använda bullerisoleringsmattor med hög yt- och egenvikt, helst absorbenter i akustiktungskum som t.ex. tungskumsabsorbent HEAVY Duty Tec eller membranabsorbent SILVER Silence. Även den mycket flexibla akustiktungfolien FLEXO är idealisk för att förstärka materialet i apparater och hus och på det sättet reducera materialsvängningar.

Lättare absorbenter, som det klassiska noppskummet, är inte lämpliga för blockering av stomljud men används för ljuddämpning. Som dämpare av direktljud (luftljud) rekommenderar vi ljudabsorbenter i öppenporigt akustikskum. De låter ljudvågorna tränga in djupt i materialet, och absorberar bullret.

Skillnad mellan akustiktungskum som isolering från stomljud, och noppskum för ljuddämpning av luftljud.
Tungviktare i akustiktungskum är det bästa valet mot stomljud i apparater. Porösa ljudabsorbenter som t.ex. noppskum eller plana ljudisoleringsmattor som ljudabsorbent SH0011 dämpar luftljud effektivt.

Bullerskydd inom elapparattillverkning och byggmaskiner

I moderna elapparater bygger tillverkaren ofta in ett lämpligt bullerskydd. Med äldre elmotorer kan bullret dock ändå ligga kvar på en hög nivå, vilket gör att bullerskyddet måste förbättras i efterhand. Beroende på bullrets typ och ursprung (luftljud eller stomljud?) kan lämpliga akustikelement användas, se föregående avsnitt.

Vid användning av byggapparater gäller bullerskyddsförordningen som styr apparaternas tillåtna ljudtrycksnivå. Det finns visserligen tystare byggapparater som gör en omständlig eftermontering av bullerisolering onödig, men vad gäller äldre byggmaskiner kan detta vara den enda möjligheten att iakttaga de erforderliga värdena.

Om bulleremissionen från byggmaskiner och -apparater ligger över den tillåtna ljudnivån i bullerskyddsförordningen, måste byggapparatbullret minimeras med effektiva skyddsåtgärder.
Byggmaskiner genererar buller - bullerskydd genererar tystnad.

Bullerskydd för medicinsk utrustning

På grund av sin storlek och de ofta stora plastinklädningarna tenderar medicinska apparater ofta att vibrera. För att motverka detta och förbättra bullerskyddet för pneumatiska, diagnostiska och annan medicinsk apparatur måste man öka maskininneslutningarnas ytvikt. Här lämpar sig vår antibullermatta i akustiktungfolie FLEXO mycket bra eftersom den är mycket flexibel och lättbearbetad.

För en ännu effektivare ljudisolering erbjuder vi även vår membranabsorbent SILVER Silence. Den är dessutom avtvättbar tack vare sin skyddsfolie i aluminium, skyddad mot stänkvatten och smuts och därför mycket väl lämpad för de höga hygienkraven på kliniker och inom hälso- och sjukvård.

Ljudisolering och bullerskydd för medicinsk utrustning
Framför allt på sjukvårdsområdet är det viktigt att hålla ljudbelastningen för patienterna så låg som möjligt. Bullerskydd reducerar ljudet i medicinsk utrustning.

Varför är aixFOAM bullerskydd det bästa valet för ljudisolering av apparaterna?

Tack vare vår långa erfarenhet sedan 60 år, och den fortlöpande optimeringen av våra tillverkningsprocesser, har vi kunnat utveckla flexibla, robusta och högeffektiva ljudabsorbenter.

Som modernt tillverkande företag kan vi erbjuda inte enbart standardiserade ljudisoleringsplattor, utan även individuella, skräddarsydda lösningar för exakt montering i dina apparater. Beskriv dina önskemål för vårt serviceteam.

Med hjälp av exakt CNC-teknik tillverkar vi på aixFOAM bullerskydd för inbyggnad i dina apparater.
En skräddarsydd akustiksats för bullerisolering av tekniska apparater.
aixFOAM ljudabsorbenter minskar buller och materialsvängningar. De finns olika brandskyddsklasser och materialtjocklekar. Välj din favorit bland flera olika ytprofiler. Olika ytkascheringar gör aixFOAM bullerisoleringsmattor beständiga mot vätskor och smuts, och den praktiska självhäftningen underlättar monteringen, även på knepiga ställen.
Icon ljuddämpare på beställning
Produktion
standardiserad eller
individuell
Icon Ljudabsorbent med profilerad yta
Ytor
profiler för
urval
Icon Materialtjocklekar för ljudabsorbenter
Höjder
kan väljas
Icon Montering av ljudabsorbenter
Montering
flera
alternativ
Icon brandskyddsskum
Brandskydd
i olika klasser
Ikon ljudabsorbentens motståndskraft
Skydd
mot smuts
och vätskor

Alltså: Beställ det perfekta bullerskyddet till dina apparater!

Välj rätt bullerskydd bland våra aixFOAM-produkter för apparatbyggnad eller använd vår kostnadsfria rådgivningsservice. Våra projekterare hjälper dig i ditt projekt så att du hittar rätt lösning för just dina behov.
Gratis akustisk rådgivning från aixFOAM

aixFOAM projekterarna nås på telefon eller e-post.

Kostnadsfri rådgivning
aixFOAM Ljudabsorbenter för apparater och apparatkonstruktion

Här hittar du rätt bullerskydd för användning inom apparatbyggnad.

Till produkterna
Även detta kanske är intressant?
Även detta kanske är intressant?
Callcenter user-circle logout