Sök

Körglädje utan oljud

Ljuddämpning inom fordonsbyggnad

  • Bullerskydd för eftermontering i bilar, veteranfordon och tunga lant- och skogsbruksmaskiner
  • Mindre buller från motorer och fordon
  • Reducerade vibrationer i karossdelar som golv, dörrar eller tak
  • Tystare och behagligare klimat i fordonet

Här kan du läsa mer om bullerskydd inom fordonsbyggnad.

Speciella servicefrågor

Är du storkund? Behöver du andra leveransmängder än vad webbutiken kan erbjuda? Har du speciella krav på emballage eller särskilda leverans- och leveransvillkor? Prata med oss!

Till kontaktsidan

Product Finder

Optik

Slät yta

Strukturerad yta

Filtyta

Bullerkälla

Luftburet ljud, hög frekvens

Luftburet ljud, medelhög frekvens

Stomljud

Luftburet ljud, låg frekvens

Matching products: Återställ Filter

Classic Line

Professional Line

Fler valmöjligheter?

Filtlaminerade akustikelement, klassiska akustikskum och mycket mer finns i vår CLASSIC LINE.

Fler valmöjligheter?

I vår PROFESSIONAL LINE hittar du högre brandskydd, ytterligare konstruktioner, utskrivbara element och mycket mer.

Bullerdämpning i bilar, fordon och fordonsbyggnad

Högljudda dån, brus och vibrationer. Buller i bilen, husbilen, veteranbilen, nyttofordon eller lantbruksmaskiner är inte bara irriterande på sikt, utan kan även skada hälsan. Men varför är det ofta så bullrigt i äldre bilar eller tunga fordon, och vad kan man göra åt saken?

Vilka är orsakerna till bullret i fordon?

Buller från omgivningen, motorn eller däcken svarar för en stor del av bullernivån i fordonet. För att isolera detta buller investerar fordonsbyggare mycket resurser i åtgärder och nya teknologier för ljudeliminering. Men i äldre fordon eller stora nyttofordon är bullerisoleringen ofta otillräcklig.

Orsaken ligger oftast i konstruktionen av själva fordonet. Motorns dån genererar vibrationer som överförs till karossens stora plåtkonstruktioner (dörrar, golvplåtar, tak) och försätter dem i svängning. Om dessa byggelement inte är tillräckligt isolerade vandrar vibrationerna som ”stomljud” genom fordonet och avges sedan som ett högt buller ut i omgivningen.

De stora plåtkonstruktionerna hos fordon som dörrar, tak och golvplåtar hamnar i svängning under körning, och överför stomljud. Det avges sedan som luftljud ut i omgivningen, och buller skapas.
Inom fordonsbyggnad är ljudisolering av dörrar och andra plåtytor viktig för att undvika buller.

Varför är bullerskydd så viktigt inom fordonsbyggnad och karosseri?

Ihållande buller i fordonet påverkar inte bara kvaliteten på den tid som tillbringas där, utan även förarens koncentration och prestanda. Det kan i värsta fall utgöra en säkerhetsrisk. En permanent bullernivå på över 85 dB ökar stressen, risken för hjärt-kärl-sjukdom och kan medföra permanenta hörselskador.

Även sett till arbetsskyddet och för att undvika hälsoskador kan en bullerisolering i nyttofordon, lantbruks- eller skogsbruksmaskiner vara relevant.

En kvinna försöker skydda sig mot buller i bilen.
Ljudisolering i fordonet reducerar buller. Framför allt människor som tillbringar mycket tid i bilen eller fordonet bör ha tillräcklig bullerdämpning för att skydda sin hälsa.

Vilka möjligheter finns det att eftermontera bullerskydd i bilen?

Först måste man ta reda på varifrån bullret kommer. Enskilda komponenter, t.ex. golvplåtar eller separat områden som motorrummet, kan isoleras med riktade åtgärder.

Ljudisolering i motorrum

För bullerisolering i motorrum är bullerisoleringsplattor med membranabsorbenter förstahandsvalet. Den bullergenomsläppliga specialfolien på ytan skyddar absorbenterna mot vätskesstänk och oljor. På baksidan kan plattorna väljas med självhäftning och monteras i motorhuven utan problem. För att täcka plattövergångarna mellan elementen på bästa sätt rekommenderar vi vår aluminiumtejp.

OBS: aixFOAM-produkter för bullerisolering i fordon uppfyller den brandklass FMVSS 302 (DIN 75200) som normalt gäller i fordonsbyggnadsbranschen. Dock bör man hålla ett tillräckligt avstånd till motorn. Invid avgasrör och grenrör rekommenderas inte placering av bullerskyddsplatta i bil.

Bullereliminering för kaross och bottenplåt

För att minimera materialsvängningar och vibrationer i plåtytorna måste man förstärka materialet så att det inte hamnar i svängning så lätt. För dessa krav passar aixFOAM antibullermatta i akustiktungfolie särskilt väl. Den har en hög egenvikt, är mycket böjlig och flexibel. Som standard är tungfolien även utrustad med en praktisk självhäftningsyta så att den kan limmas fast snabbt och enkelt på insidan av karossen. Dessutom kan bottenplåten isoleras med våra bullerisoleringsplattor i akustiktungskum.

Bullerskydd för veteranbilar

För bullerisolering i veteranbilar rekommenderar vi våra aixFOAM akustikprodukter för golvisolering. Akustikmattorna kan skäras till och läggas flexibelt och de skapar mer komfort i fordonet.
Körglädje utan buller: Bullerisoleringsplattorna eliminerar ljud från karossen och åtgärdar ljudkällor i bilen. De skapar mer tystnad och harmoni i äldre fordon och veteranbilar.
Ljudisoleringen minskar bullret i veteranfordon och bilar.

Hur ljudisolerar man andra fordon?

Nedan har vi samlat ihop information och tips avseende bullerskydd i vissa fordon och maskiner.

Bullerskydd för husvagn och husbil

Isoleringen i husvagnen eller husbilen håller dels vibrationsljud och motordån borta, dels även buller utifrån. Regn eller hagel som rasslar mot taket, eller ljud från grannarna på campingplatsen kan verka enerverande och förgifta semesterstämningen vid dålig ljudisolering. Med våra självhäftande ljudabsorbenter kan du snabbt och optimalt ljudisolera taket på det rullande hemmet. Vi rekommenderar här absorbenter med hög ytvikt, som vårt akustiktungskum, för att stoppa överföringen av stomljud genom väggar och tak. För en maximal isoleringsverkan rekommenderar vi att man kascherar tungskummet med akustiktungfolie. Du väljer enkelt detta alternativ i produktkonfiguratorn.
Ljudisoleringen i husbil och husvagn ger dig lugn och avkoppling på resan.
Ljudisolering i husbil, husvagn eller tältvagn hjälper till att få bort ljudet i omgivningen - för en lugn och avkopplande semester.

Ljudisolering för lastbilar och specialfordon

För bullerisolering av förarhytten rekommenderar vi akustiktungfolie för att förstärka materialet i hytten och stoppa vibrationer och överföring av stomljud.

För bullerisolering invändigt i förarhytten rekommenderar vi aixFOAM ljudabsorbenter med akustikfiltkaschering eller bullerskyddsmattor med perforerad yta i konstläder. De är optiskt tilltalande, högeffektiva i bullerabsorptionen och avtvättbara. Eftersom förarhytten många gånger inte bara är förarens arbetsplats utan även dennes rullande vardagsrum, är dessa absorbenter mycket bra för bullerisolering i lastbilar.

Våra ljudabsorbenter är mycket väl lämpade för bullerisolering inom specialfordonsbyggnad, bullerskydd till släpvagnar, byggmaskiner och bussar samt rälsbundna fordon. Samma tillvägagångssätt rekommenderas som vid bullerisolering av karossen i bilen.

Lugn och ro i trafiken: Rätt bullerskydd för lastbilar och specialfordon isolerar bullret från fordonet och från omgivningen. Yrkesförare avlastas då i vardagen på jobbet.
Ljudisolering i lastbilen skapar lugn i trafiken.

Bullerskydd för lantbruksmaskiner, skogsmaskiner och nyttofordon

De är stora, har ett antal vibrerande påbyggnadsdelar som enorma motorer och växellådor: Inte att undra på att traktorer och lantbruksmaskiner genererar höga bullernivåer och vibrationer.

Förutom den klassiska akustiktungfolien för bullereliminering av karossen lämpar sig framför allt våra bullerskyddsmattor med ytkaschering för bullerdämpning i lantbruks- eller skogsmaskiner och -fordon. Aluminiummembranet är vätskeavvisande, oljeresistent och okänligt för den höga smutsbelastningen inom jord- eller skogsbruk.

Mindre buller i lantbruket - en arbetare åker omkring i en bullerisolerad skördetröska.
För reducerat buller på jobbet kan montering i efterhand av bullerskydd i lant- och skogsbruksmaskiner vara en lämplig åtgärd. aixFOAM ljudabsorbenter för fordonsbyggnad kan levereras med särskilda ytkascheringar och blir då resistenta mot smuts.

Brandskydd och bullerskydd inom fordonsbyggnad – brandskyddsklass FMVSS 302 (DIN 75200)

Vår ljudabsorbent för teknisk bullerisolering i fordon levereras enligt den brandklass FMVSS 302 (DIN 75200) som normalt gäller i bil- och fordonsbyggnadsbranschen. Vid valet av bullerisoleringsplattor måste de tekniska data avseende temperaturbeständighet beaktas, vilka vi har sammanställt på artikelsidorna för de olika produkterna. Vi skickar dig gärna databladen för våra absorbenter om du behöver mer information. Kontakta vår kundtjänst.

För att hålla säkerhetsrisken låg vid bullerisolering av fordon bör det finnas ett tillräckligt stort avstånd till motorn och andra komponenter med kraftig värmeutveckling, t.ex. grenrör eller avgasrör.

Varför är aixFOAM bullerskydd det bästa valet för ljudisolering inom fordonsbyggnad?

Med 60 års erfarenheter och fortlöpande optimering av våra förstklassiga akustikmaterial har vi kunnat ta fram flexibla och samtidigt eleganta bullerskyddselement med höga absorptionsvärden.

Som modernt tillverkande företag kan vi erbjuda inte enbart standardiserade absorbenter i form av plattor, utan även tillverka individuella konturer för exakt montering i fordon och motorer. Beskriv dina önskemål för vårt serviceteam.

Din individuellt tillverkade aixFOAM akustiksats för ljudisolering inom fordonsbyggnad: Med modern, mycket exakt CNC-teknik kan vi tillverka skräddarsydda bullerskydd till dina fordon och motorer.
En skräddarsydd akustiksats för bullerisolering av en motor i en bil.
aixFOAM ljudabsorbenter sänker buller och stomljud och finns i olika brandskyddsklasser och materialtjocklekar. Välj din favorit bland flera olika ytprofiler. Olika ytkascheringar gör aixFOAM bullerisoleringsplattorna beständiga mot vätskor och smuts, och den praktiska självhäftningen underlättar monteringen, även på knepiga ställen.
Icon ljuddämpare på beställning
Produktion
standardiserad eller
individuell
Icon Ljudabsorbent med profilerad yta
Ytor
profiler för
urval
Icon Materialtjocklekar för ljudabsorbenter
Höjder
kan väljas
Icon Montering av ljudabsorbenter
Montering
flera
alternativ
Icon brandskyddsskum
Brandskydd
i olika klasser
Ikon ljudabsorbentens motståndskraft
Skydd
mot smuts
och vätskor

Alltså: Beställ det perfekta bullerskyddet till ditt fordon!

Välj rätt bullerskydd bland våra aixFOAM-produkter för fordonsbyggnad eller använd vår kostnadsfria rådgivningsservice. Våra projekterare hjälper dig i ditt projekt så att du hittar rätt lösning för just dina behov.
Gratis akustisk rådgivning från aixFOAM

aixFOAM projekterarna nås på telefon eller e-post.

Kostnadsfri rådgivning
aixFOAM Ljuddämpare för fordon och fordonskonstruktion

Här hittar du rätt bullerskydd för användning inom fordonsbyggnad.

Till produkterna
Även detta kanske är intressant?
Även detta kanske är intressant?
Callcenter user-circle logout