Sök

Mer lugn och diskretion

Bullerskydd på läkarmottagning och expeditioner

  • Förbättrad akustik för lättare kommunikation
  • Mindre buller från ljudkällor som telefoner, skrivare, samtal etc.
  • Högre kvalitet på besöket för patienter/klienter
  • Ljudabsorbenter i snygga mönster, olika färger och former
  • Bullerskydd enligt rådande brandskyddsbestämmelser
  • Idealiskt för efterhandsmontering i befintliga rum

Här kan du läsa mer om bullerskydd för mottagningar och expeditioner.

Kleurrijk is beautiful.

Upptäck aixFOAM set för dörrisolering för dörrar i 20 snygga färger och håll buller borta.

Upptäck nu!

Det mest effektiva bullerskyddet någonsin

Med våra aixFOAM Premium absorbenter med brandskydd Plus får du bullerskydd i en ny definition.

Upptäck nu

Alla bra saker kommer uppifrån

Bullerskydd för innertaket: Upptäck våra ljudabsorbenter för mer lugn och ro och kristallklar akustik!

upptäck nu!

Den passande ramen för din akustik

Effektivt bullerskydd, vackert och flexibelt som aldrig förr – med den akustiska ramen aixFOAM

Upptäck nu!

Färgglatt som aldrig för!

Upptäck våra ljudabsorbenter med motiv i många glada färger och former!

Till produkterna

Product Finder

Plats

Tak

Vägg

Dörr

Golv

Tabell

Optik

Slät yta

Filtyta

Yta av akustiskt tyg

Strukturerad yta

System för fastsättning

Självhäftande

Upphängningssystem

Monteringskassett aluminium, eloxerat

Produkter utan fast montering

Vajersystem

Magnetisk

Bullerkälla

Luftburet ljud, hög frekvens

Luftburet ljud, medelhög frekvens

Luftburet ljud, låg frekvens

Matching products: Återställ Filter

Classic Line

Professional Line

Fler valmöjligheter?

Filtlaminerade akustikelement, klassiska akustikskum och mycket mer finns i vår CLASSIC LINE.

Fler valmöjligheter?

I vår PROFESSIONAL LINE hittar du högre brandskydd, ytterligare konstruktioner, utskrivbara element och mycket mer.

Speciella servicefrågor

Är du storkund? Behöver du andra leveransmängder än vad webbutiken kan erbjuda? Har du speciella krav på emballage eller särskilda leverans- och leveransvillkor? Prata med oss!

Till kontaktsidan

Bullerskydd på läkarmottagning och expeditioner

I entréområden och väntrum hos läkare, på sjukhus eller expeditioner kan det vara mycket liv och rörelse. Besökare kommer och går hela tiden, patienterna pratar med varandra, telefonen ringer, skrivaren rasslar och receptionen bokar tider, koordinerar behandlingar och tar emot nya patienter eller klienter.

Alla dessa ljud driver snabbt upp bullernivån och skapar en orolig atmosfär. Dessutom kan rumsegenskaperna ha en negativ inverkan på rumsakustiken. På sådana platser där en hygienisk och steril miljö är nödvändig, används ofta hårda byggmaterial som återkastar ljud och som främjar oönskade ekon. Därvid är en god rumsakustik utan buller särskilt viktig inom hälso- och sjukvården eller på juridikens område.

För en lyckad kommunikation mellan läkare och patient, eller advokat och klient, är en god rumsakustik avgörande. Ljudabsorbenter på läkarmottagningar eller expeditioner minskar bullret och skapar en förtroendeingivande omgivning.
En läkare talar med en familj på en läkarmottagning med bullerskydd.

Varför är bullerskydd så viktigt på läkarmottagningar och expeditioner?

Det finns många goda skäl att använda ljudabsorbenter för att förbättra rumsakustiken eller undvika buller på läkarmottagningar och expeditioner.

Bullerskydd garanterar diskretion, behandlings- och servicekvalitet

I vardagen på läkarmottagningar och expeditioner är dataskyddet avgörande - särskilt med beaktande av den nya dataskyddsförordningen (GDPR) - och hanteringen av känsliga uppgifter inom hälso- och sjukvården eller juridiken. Vid hälso- och sjukvård eller på juridikens område behandlas mycket personliga och strikt konfidentiella uppgifter. Diskretionen är naturligtvis mycket viktig.

En god akustik förbättrar även kvaliteten på behandlingen och omhändertagandet. Det känns ofta lättare för klienter och patienter att tala öppet om sina problem och ärenden om de kan göra det i en diskret miljö, utan eventuella lyssnande öron.

Användningen av bullerskydd på läkarmottagning eller expedition hjälper till att skydda patienters och klienterns privatsfär, och det skapar förtroende.

Bullerskydd på läkarmottagningar eller expeditioner förmedlar kompetens och seriositet.
Bullerskydd på läkarmottagning eller expedition förbättrar rumsakustriken och skapar diskretion. Det skapar förtroende hos patienter och klienter, och förmedlar kompetens och seriositet. Dessutom ökar kvaliteten på behandlingar och tjänster.

Bullerskydd främjar hälsan, koncentrationen och motivationen

En hög ljudnivå kan snabbt bli en belastning, inte bara för klienter eller patienter, utan även störa personalens produktivitet. Ett koncentrerat, noggrant och genomtänkt arbete är särskilt viktigt i umgänget med människor och deras hälsa.

Bullerskydd hjälper till att hindra bullret när någon lämnar rummet. Bullerdämpning i ett behandlingsrum hos tandläkaren kan vara en lösning för att ”spärra in” ljudet av borren och sugen. Redan nervösa patienter i väntrummet behöver då inte bli ännu räddare. Bullerskydd kan även hålla kvar lugnet i rummet och ”spärra” bullret, t.ex. i meditations- eller tysta rum.

En god rumsakustik främjar även den allmänna trivseln, något som är viktigt vid terapisessioner hos läkare eller sjukgymnast där patientens medverkan är nödvändig. Det är känt sedan länge att den mentala trivseln är avgörande för tillfrisknandet, påverkar behandlingsåtgärderna positivt och stimulerar läkandet.

En god akustik på läkarmottagningen eller hos sjukgymnasten underlättar kommunikationen mellan läkare resp. terapeut och patient. Det möjliggör ett koncentrerat, motiverat samarbete och främjar behandlingen.
Bullerskydd på läkarmottagningen optimerar akustiken och en man kan träna motiverat.

Vilka möjligheter finns det att undvika buller på kliniker och expeditioner, eller förbättra rumsakustiken?

Det finns många olika möjligheter att använda ljudabsorbenter på läkarmottagningar och expeditioner och de kan anpassas till rådande förhållanden.

Bullerskydd för vägg och tak

För att dämpa samtalsnivån i ett väntrum, reducera ekon och förbättra akustiken är ljudabsorbenter på klinikens eller expeditionens väggar och tak vara en mycket god lösning. Beroende på rumsstorleken kan det kanske räcka med ett mindre antal ljudabsorbenter för att uppå en hörbar och kännbar effekt. Vi rekommenderar därför att man går tillväga stegvis för att förebygga ”överdämpning” och en onaturlig rumsakustik.

För att bullerskyddet skall uppfylla inte enbart akustiska, utan även estetiska och hygieniska krav vid en läkarmottagning, rekommenderar vi särskilt våra ljudabsorbenter FELT med filtkaschering. Den robusta ytan är smutsavvisande och kan rengöras enkelt, t.ex. med dammsugare. Designabsorbenterna finns också i många olika former och tilltalande färger, och kan användas på ett genomtänkt sätt i rumsinredningen.

Ljudabsorbent i pusselform i väntrummet på läkarmottagningen
Ljudabsorbenter på väggar och i tak förbättrar inte enbart akustiken på mottagningen eller expeditionen, utan kan också utgöra intressanta kompositioner i rumsinredningen.

Ljudisolering med diskret vägguppspänning

För en mycket effektiv och elegant ljudisolering i rummet kan en vägguppspänning med akustikmaterial vara en lösning. Här limmas ljudabsorbenter fast i en ramkonstruktion på väggen. Sedan spänns väven över ljudabsorbenterna med hjälp av särskilda vägguppspänningsprofiler. Nu uppstår en mycket behaglig och trevlig rumsatmosfär som passar särskilt bra t.ex. för samtalsrum eller yogalokaler.

Akustiksegel och fritt hängande absorbenter

Fritt hängande ljudabsorbenter i vajersystem eller hängkassetter samt akustiksegel passar mycket bra till att dämpa buller direkt vid källan. Absorbenterna kan placeras t.ex. direkt ovanför receptionsdisken för att dämpa telefonljud eller för att få större diskretion vid registreringen av patienter. Akustikseglen är också populära som rumsavdelare för väntrum.
Bullerskydd ovanför entréområdet bekämpar buller redan vid källan. Fritt hängande ljudabsorbenter skapar diskretion, t.ex. vid registrering av patienter eller klienter på läkarmottagning eller expeditioner.
Ljudabsorbenter i läkarmottagningens entré minskar bullret och skapar diskretion.

Fristående akustikpelare och skiljeväggar

Även fristående akustikelement som skiljeväggar eller akustikpelare kan vara en väg att gå för att minska buller och ekon på mottagningar eller expeditioner. De kan samtidigt användas som rumsavdelare och insynsskydd.

Buller- och brandskydd på mottagningar och expeditioner

Vi på aixFOAM levererar ljudabsorbenter i olika brandskyddsklasser - därför att säkerheten går först. I vår ”Architect Line“ hittar du t.ex. bullerskydd som uppfyller kraven i brandskyddsdirektiv DIN 4102 B1. Detta direktiv gäller ofta i offentliga inrättningar och byggnader. Innan du handlar i aixFOAM-butiken kan det vara bra att ta reda på mer om de brandskyddsbestämmelser som gäller i din byggnad. Informationen kan i regel lämnas av arkitekter eller brandskyddsombud. Våra projekterare hjälper dig gärna i valet av lämpliga ljudabsorbenter.

Varför är bullerskydd från aixFOAM det bästa valet för din mottagning eller expedition?

Som tillverkare av förstklassiga akustikelement har vi på aixFOAM mer än 60 års erfarenhet inom bullerskydd. Sedan starten har vi hela tiden vidareutvecklat våra ljudabsorbenter så att de inte bara absorberar buller på ett effektivt sätt utan även passar in i utformningen av dagens mottagningar och expeditioner.
Mycket effektiva ljudabsorbenter
Bullerskydd
högsta
ljudabsorption
Icon Ljudabsorbent med profilerad yta
Ytor
profiler för
urval
Icon Materialtjocklekar för ljudabsorbenter
Höjder
kan väljas
Skum för färgval
Färgurval
enligt önskemål
Icon brandskyddsskum
Brandskydd
i olika klasser
Icon Montering av ljudabsorbenter
Montering
flera
alternativ
aixFOAM ljudabsorbenter förbättrar rumsakustiken och finns i olika brandskyddsklasser och materialtjocklekar. Välj dina favoriter bland de många färgerna och upptäck de lättskötta ytorna för hygienisk användning inom sjukvårdsområdet. Ett flertal monteringsalternativ, som våra eleganta hängkassetter i aluminium, eller särskilda vajersystem, underlättar monteringen av ljudabsorbenterna och skapar optiska höjdpunkter i rumsinredningen.

Alltså: Beställ rätt bullerskydd till din mottagning eller expedition!

Välj rätt bullerskydd bland våra aixFOAM-produkter för läkarmottagningar och expeditioner, eller använd vår kostnadsfria rådgivningsservice. Våra projekterare hjälper dig att hitta en passande lösning för dina lokaler, eller kan ta fram en icke-bindande offert för dina behov.
Gratis akustisk rådgivning från aixFOAM

aixFOAM projekterarna nås på telefon eller e-post.

Kostnadsfri rådgivning
aixFOAM Ljudabsorbenter för läkarmottagningar

Här hittar du bullerskyddsprodukter för mindre buller på mottagning och expedition.

Till produkterna
Även detta kanske är intressant?
Även detta kanske är intressant?
Callcenter user-circle logout