Sök
aixFOAM vägg- och takabsorbenter för ljudisolering

Ljudisolering av väggar och tak

Ljudisolering/ljuddämpning av en vägg eller ett tak brukar handla om att sänka ljudtrycksnivån och minska buller. Man brukar då använda ljudabsorbenter av akustikskum. Akustikelement tillverkade av detta specialskum har en öppen porstruktur som gör att ljudvågor kan tränga djupt in i materialet så att ljudet absorberas.

När man ska välja material och installera ljudisolering på en vägg eller i ett tak har man många olika faktorer att ta hänsyn till. Först och främst är det viktigt att utforska var den störande ljudkällan befinner sig. Vi måste alltså ta reda på om ljudkällan finns i samma rum vi befinner oss i eller i ett angränsande rum. Det är nämligen skillnad på att inreda ett övningsrum på ett sådant sätt att musiken inte kan tränga ut genom väggarna och att isolera en vägg för att undvika störande ljud från grannarna.

Buller på grund av dålig rumsakustik

Beror bullret på dålig rumsakustik, eftersom buller överlagras av långa efterklangstider, eller på grund av att ljudet reflekteras från väggar och tak, då är det dags att vidta riktade åtgärder för att minska bullret. För att absorbera infallande ljud, eller ibland bara vissa frekvensområden, förses väggar och tak delvis med ljudabsorbenter. På så sätt förbättras ljudet i rummet samtidigt som akustiken blir klarare och bullret minskar. I artikeln "Vad är ljuddämpning?" hittar du detaljerad information om ljuddämpning på väggar och i tak.

Vilka material är lämpliga för ljudisolering/ ljuddämpning av väggar och tak?

Att isolera ljud som kommer från ett annat rum, att förhindra att ljud lämnar ett rum och att hitta rätt åtgärder för ljudisolering är mycket mer komplicerat än så. I det här fallet talar vi om ljudisolering. Ljudisolerande material ska blockera eller absorbera inkommande ljud så mycket som möjligt. Annars blir taket eller väggen ljudledande. Därför kan i princip endast en heltäckande beklädnad av dessa komponenter med ljuddämpare garantera tillräcklig ljudisolering.

När man väljer material till ljudisolering är det avgörande vilken form av ljud som ska isoleras och var den störande ljudkällan är belägen.

Ljudisolering utåt – blockera luftburet ljud

För att förhindra att buller tränger ut från ett rum till angränsande områden måste det luftburna ljudet blockeras innan det träffar väggen eller taket och passerar dessa komponenter som stomljud till grannlägenheten eller ut i det fria.

Här är det lämpligt md en heltäckande vägg- eller takbeklädnad med plana ljudabsorbenter med en materialtjocklek på minst 5 cm. Använder man tunnare ljudabsorbenter kan den önskade effekten i mellan- och basområdet troligtvis inte uppnås. I praktiken har våra ljuddämpare FLAT eller våra rätblocksabsorbenter SMOOD visat sig fungera utmärkt som bredbandsabsorbenter på väggar och i tak.

Ljudisolering med akustiska väggar
Ljudisolering med vävuppspänning

Effektiv ljudisolering av vägg möter högkvalitativ inredning

Läs mer om ljudisolering av en vägg med akustisk vävuppspänning i aixFOAM kunskapsartikel. Denna kreativa allt-i-ett-lösning lyckas inte bara med ljudisolering för att undvika överföring av buller till utsidan, utan är också ett förstklassigt alternativ till vanliga tapeter.
Läs mer här

Ljudisolering inåt – isolera stomljud

Om man å andra sidan vll isolera buller från grannarna, måste stomljudet som kommer genom väggen blockeras innan det kan höras som luftburet ljud i lägenheten och hinner bli en störande faktor.

För att isolera väggar och tak mot stomljud behöver du isoleringsskivor med hög egenvikt, eftersom dessa absorberar materialvibrationer och avbryter ljudöverföringen. Det här problemet löses lämpligast med isoleringsskivor av kompositskum som sitter i en skalkonstruktion.

I det följande visar vi steg för steg hur man kan ljudisolera en vägg med en regelkonstruktion.

Ljudisolering av en vägg med en regelkonstruktion – så fungerar det.

Denna metod för ljudisolering av en vägg lämpar sig alltid när det gäller att blockera buller från ett angränsande område – till exempel från grannarna.

I samband med ljudisolering av en vägg med fristående regelstomme, även känt som ett rum-i-rum-koncept, byggs en andra vägg (regelvägg) upp framför väggen som ska isoleras. Denna placeras som gipsskivekonstruktion framför den befintliga massiva väggen. Den ljudisolerade regelkonstruktionen består av en bärande metallram av profiler, isoleringsskivor av kompositskum och gipsskivor. För ljudisolering inuti rekommenderar vi vårt kompositskum SH007 med en tjocklek på 5 cm. Isoleringsskivorna finns naturligtvis också i vår aixFOAM-butik.

Steg 1: Förberedande åtgärder för ljudisolering

Noggrann planering i förväg är avgörande för en lyckad ljudisolering Det viktigaste när det gäller ljudisolering av en vägg med en regelkonstruktion är att regelstommen är helt frikopplad från den massiva väggen så att det inte kan ske någon ljudöverföring. Det innebär att ställningen inte får ha någon kontakt med den fasta väggen utan måste förankras i golvet, taket och angränsande väggar.

Steg 2: Montera ljudisolerande mattor

Om ljudet träffar en vägg, vibrerar den och transporterar ljudet vidare. Detta kallas stomljud. För att stoppa vibrationerna och därmed överföringen av ljud är det bra att förstärka väggens struktur. Det kan ske med isoleringsskivor av kompositskum som fästes tätt över hela väggen. Med den praktiska självhäftande beläggningen på våra aixFOAM isoleringsskivor kan detta ske på nolltid.

Steg 3: Mäta upp och skissa

För att undvika överföring av stomljud bör du planera in ett avstånd på 2 cm – 3 cm till den fasta väggen för regelstommen. Loda den vertikala linjen för profilerna med vattenpass. Markera sedan läget för profilerna till regelstommen som ska byggas.

Steg 4: Applicera tätningstejpen

Vanliga UW-profiler (golv/tak) och CW-profiler (vägg) i fackhandeln är lämpliga för gipsväggens yttre ram. För att frikoppla dem från golvet, angränsande väggar och taket för regelstommens skull bör alla profiler som kommer i kontakt med dessa komponenter limmas fast på baksidan med tätningstejp av gummi. Tätningstejpen förhindrar att profilerna kommer i direkt kontakt med ramstommen och förhindrar ljudöverföring.

Steg 5: Profilerna till ramen ställs upp

För att få en stabil ram till regelstommen skruvas profilerna fast i väggar, golv och tak. Börja med en UW-profil på golvet och sätt sedan ner en CW-profil vertikalt i denna. Efter detta kan du lägga på UW-profilerna för taket på väggprofilerna och rikta in dem och fixera dem. För att ramen ska stå stabilt borrar du hål, slår i pluggarna och skruvar sedan ihop profilerna med skruvdragaren.

Steg 6: Vertikala profiler placeras i ramen

När den yttre ramen till regelstommen för ljudisolering är klar kan de vertikala väggprofilerna placeras i ramen. Tänk på att avståndet mellan profilerna ska stämma överens med måtten på gipskartongskivorna. Avståndet ska vara så stort att en halv gipsskiva kan skruvas fast till vänster och höger på profilerna.

Steg 7: Beklädnad med gipskartongskivor

På profilerna monteras gipskartongskivor som beklädnad Var noga med att skarvarna läggs om lott genom att du på ena sidan börjar med en halv gipsskiva och fortsätter med en hel gipsskiva i raden ovan. För att undvika ljudöverföring genom golv och tak bör gipsskivorna inte komma i kontakt med dessa byggnadsdelar. Lämna därför ett avstånd på cirka 12 mm från golvet och cirka 5 mm från taket. Självborrande gipsskruvar med fin gänga är lämpliga för infästningen.

Steg 8: Gipskartongskivorna spacklas

När du har installerat alla gipsskivorna på regelverket ska skivskarvarna och skruvskallarna spacklas med fogmassa. När första lagret fogmassa har torkat ska kanterna skrapas rena. Därefter spacklas gipsskivorna med spackelmassa och bredspackel.

Steg 9: Vägganslutningarna tätas

Använd permanent elastisk tätningsmassa för att täta regelstommens vägganslutningar. Permanent elastisk tätningsmassa har den fördelen att den inte spricker när den har torkat. Injicera tätningsmassan i fogarna och slutför ljudisoleringen. Väggen har torkat tillräckligt kan du måla, putsa eller tapetsera den. Ett råd till: För att undvika att tätningsmedlet kommer i kontakt med isoleringsskivorna kan du även lägga isoleringsremsor i skarvarna under tätningsmassan.

Ljudisolering/ljuddämpning av tak

För ljudisolering av tak rekommenderar vi också installation av ljudisolerande mattor av kompositskum över hela takytan med efterföljande beklädnad med gipsskivor eller trätak. I det här fallet är det viktigt att stödkonstruktionen för montering av beklädnaden verkligen installeras i taket med korrekt utformad vibrationsdämpning för att förhindra ljudbroar. Med andra ord ska taket sänkas. Fjädrande upphängningssystem (t ex fjäderhängare eller akustiska vibrationsängare) är särskilt lämpliga för detta, eftersom de svänger med och på så sätt neutraliserar stomljudet.

Om vi använder våra isoleringsskivor av kompositskum kan en betydligt större del av stomljudet absorberas även här.

Tänk på att konstruktionsåtgärder för ljudisolering är jämförelsevis svåra att genomföra och särskilt krävande om man ska installera en nedsänkt takkonstruktion. Var särskilt noga med att du arbetar på ett säkert sätt eller tillkalla experthjälp om du är osäker.

Med aixFOAM hittar du rätt produkter för ljudisolering av väggar och tak.

Som akustikexperter med över 60 års erfarenhet vet vi att ljudisolering av väggar och tak är krävande och är beroende av många faktorer.

Brandskydd i samband med vägg- och takisolering

I samband med alla akustiska åtgärder är det viktigt att följa gällande brandskyddsbestämmelser. I vår aixFOAM-butik har vi sammanställt inte bara produktrekommendationer och information om absorptionsgrader, utan också brandskyddsklasserna för respektive produkt.

Vi hjälper gärna till med att hitta rätt lösning till ditt ljudprojekt. Välkommen att kontakta oss för personlig rådgivning! Vi är säkra på att med våra olika aixFOAM akustikskum kommer du definitivt att lyckas med ljudisolering av väggar och tak.

Faktaruta

aixFOAM ljudabsorbenter är mycket lämpliga som ljudisolering av väggar eller tak.

Det är alltid viktigt att ta reda på om ljudkällan finns i samma rum vi befinner oss i eller i ett angränsande rum.

Buller i samma rum

Här installeras ljuddämpare även i rummet. Beroende på ljudnivån kan 20 % –40 % av alla släta ytor i rummet kläs med ljudabsorbenter.

Buller från ett annat rum

Går det att montera ljudabsorbenter i det andra rummet? Då ska ljudabsorbenterna monteras där. Går inte detta bör man se till att montera hela den angränsande väggen eller taket i rummet med ljudabsorbenter.

Behöver du hjälp?
Kontakt för frågor

Ring eller mejla till oss. Med kostnadsfri rådgivning hjälper vi dig att hitta rätt lösning på dina akustikproblem.

+49 2403 / 83830 - 22
Måndag - fredag
kl. 08:00 - 17:00

sales@aixfoam.se
Dagligen kl. 00.00 – 24.00

aixFOAM Butik

Besök vår aixFOAM-butik och hitta din lämpliga ljudisolering: mindre buller och bättre akustik med ljudabsorbenter direkt från tillverkaren.

Hitta ljudisolering
Callcenter user-circle logout