Mer lugn och koncentration vid inlärning

aixFOAM produkter för bullerskydd i skolor och förskolor
Schallschutz im Kindergarten mit Schallabsorbern SH001MH
Ljudisolering i förskolor med SH001MH
Ljudabsorbenter på taket i en förskolor garanterar mindre ljud och bättre ljudkvalitet.
Schallschutz im Kindergarten mit Schallabsorbern SH003
Ljudisolering i förskoler med SH003
Profilerade ljudabsorbenter minskar buller och sätter en designhöjdpunkt.
Schallschutz im Kindergarten mit Schallabsorbern SH003
Ljudisolering i klassrummet med SH001MH
Mer lugn och förbättrad akustik i klassrummet underlättar koncentrerat lärande.