Teknik mot ljud
Ljudisolering i mekanisk och anläggningsteknik
 • Mindre ljud från maskiner och tung utrustning
 • Minskad vibration och materialvibration
 • Förbättrade arbetsförhållanden och säkerhet
 • Ljudisolering med CNC-teknik individuellt gjord för dig
 • Ljudskydd enligt gällande brandskyddsbestämmelser
Läs mer om Ljudisolering för maskiner och utrustning.
Gratis samråd
Vi är här för dig!
Dra nytta av vår service och få gratis råd! +49 (0) 2403/83830 - 22
 1. Art.nr. SH0011

  Flexibla, glatta ljudisoleringsmattor

  • Yta: Glatt (100 cm x 50 cm) - Färg: antracit
  • Ljudabsorption: Bredbandsabsorbent
  • Tillämpning: Maskintillverkning, maskininkapslingar, fordonstillverkning
  ...

  från
  32,46 €
  Pris per förpackningsenhet
  inkl.. 19% moms
 2. Art.nr. SH014
  Mycket robust akustikskum med perforerad yta i konstläder
  • Yta: Konstläder med akustikperforation (100 cm x 50 cm)
  • Färg: mörkgrå
  • eTillämpning: Maskinhus, motordämpning, maskinbyggnad, skeppsbyggnad, fordonsbyggnad, bygg- och lantbruksmaskiner
  ...
  från
  121,67 €
  Pris per förpackningsenhet
  inkl.. 19% moms
 3. Art.nr. SH0081

  Tungskums-absorptionsplattor med ytkaschering

  • Yta: silvrig-glatt (100 cm x 50 cm)
  • Färg: Flerfärgad kärna
  • Tillämpning: Maskininkapslingar, ventilationskanaler, båtmotorrum, värmepumpar
  ...

  från
  108,10 €
  Pris per förpackningsenhet
  inkl.. 19% moms
 4. Art.nr. SH0021
  Märken akustik noppskum för industribullerskydd
  • Yta: Nopp-profil (100 cm x 50 cm) - Färg: antracit
  • Tillämpning: Maskininneslutning, motorer, elektronisk utrustning, kompressorer, kopplingsskåp
  ...
  från
  56,17 €
  Pris per förpackningsenhet
  inkl.. 19% moms
 5. Art.nr. SH0061
  Akustikplatta med robust textilyta
  • Yta: Textil ytkaschering (100 cm x 50 cm)
  • Egenskaper: vattenavvisande, skyddad yta
  • Färg: Textil: svart/absorptionsskum antracit
  • Tillämpning: Maskinbyggnad, paneler, hytter
  ...
  från
  109,15 €
  Pris per förpackningsenhet
  inkl.. 19% moms
 6. Art.nr. SH0071

  Glatt tungskum absorptionsplattor

  • Yta: Glatt (100 cm x 50 cm)
  • Färg: multi
  • Tillämpning: Maskininneslutning, dämpning av marina motorer, motorrum, maskindämpning

  ...
  från
  93,06 €
  Pris per förpackningsenhet
  inkl.. 19% moms
 7. Art.nr. SH0131

  Högeffektiv tungfolie för stomljuddämpning.

  • Självhäftande utförande med praktiskt avdragspapper (100 cm x 50 cm)
  • Färg: svart
  • Tillämpning: Karosseri- och fordonstillverkning, akustik inom maskinbyggnad, luftkanaler och klimatanläggningar, metallinneslutn...

  från
  113,53 €
  Pris per förpackningsenhet
  inkl.. 19% moms
 8. Art.nr. SH0051

  Effektiv akustikabsorbent med trapetsstruktur och solid grundtjocklek

  • Yta: Trapetsprofil (100 cm x 50 cm)
  • Färg: antracit
  • Tillämpning: Maskininbyggnad, serverskåp, maskinrum, serverrum
  ...

  från
  97,87 €
  Pris per förpackningsenhet
  inkl.. 19% moms

Bullerskydd inom maskin- och anläggningskonstruktion

Vi ser fram emot att få presentera våra särskilda akustikelement för buller- och ljudisoleringslösningar inom maskinbyggnad.

Akustiktips inom maskinbyggnad

 • Ytkascheringar skyddar akustikelementen mot damm och smuts. Fråga oss vilka alternativ som finns.
 • I våra toppmoderna CNC-anläggningar tillverkar vi skräddarsydda ljudabsorbenter, efter kundens önskemål och behov.
 • Våra ljudabsorbenter kan användas på ett flertal sätt tack vare de många monteringsmöjligheterna - från enkla limlösningar till innovativa vajersystem.
 • I egenskap av certifierad tillverkare av akustikmaskinkomponenter levererar vi alltid bästa kvalitet och alltid i tid.
 • Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning.

Behövs det bullerskydd inom maskinbyggnad?

Buller är en störande faktor inom maskin- och anläggningsbyggnad. Våra mångsidiga, högeffektiva absorbentelement hjälper till att isolera ljudet. Här visas ett urval av våra produkter. Hittar du inte det du behöver? Inga problem! Som tillverkare producerar vi även enligt dina behov. Kontakta oss gärna.

Med aixFOAM får du bukt med bullret

Välkänd maskintillverkare med serieproduktion, små maskinbyggare med överskådliga stycktal, hantverksfirmor eller maskiningenjörer i projekteringsfasen - varje företag som jobbar med området maskiner, är mycket väl medvetet om problemen med maskinbuller, problem som inte får underskattas. Vanliga hörselkåpor är många gånger helt otillräckliga om man vill slippa bullret från maskiner.
Stora industriföretag som vill vidtaga isoleringsåtgärder i sina anläggningar i efterhand, små hantverksfirmor med bullerproblem i verkstaden - aixFOAM levererar passande lösningar för isolering av oönskade bullerutsläpp. Med våra absorbentelement kan du ljudisolera dina produktionsmaskiner effektivt.

Din samarbetspartner inom industribullerdämpning

Det är inte bara den subjektiva uppfattningen som kräver adekvat ljudisolering inom maskinbyggnad, utan här tillämpas även maskinbullerförordningen. Den avser olika apparater och maskiner, från byggmaskiner, via renhållningsfordon, till trädgårdsmaskiner etc.

Förutom bullerskyddsförordningen för maskinbyggnad finns det arbetsplatsriktlinjer och allmängiltiga föreskrifter som kräver industriell bullerdämpning. Bullerskyddet för maskinrummet bör beaktas redan i projekteringsfasen så att lagens bestämmelser efterlevs. Ljudisolering inom industrin ställer enorma krav på projekterare och arkitekter eftersom de hårda väggarna och höga taken i industrihallarna genererar ett hög ljudnivå och förstärker påfrestningarna från buller.

Bullerskydd i maskinhall

Produkterna från aixFOAM erbjuder många möjligheter att förbättra akustiken på maskinbyggnadsområdet. Som exempel tas ljudet upp av absorbentelement som kan placeras i snart sagt varje position i industrihallar, vilket hjälper till att utforma ljudisoleringen i industrianläggningen på ett effektivare sätt.

Monteringen av elementen för bullerskydd inom anläggningsbyggnad kan ske med hjälp av självhäftning. Det går också att hänga upp absorbentplattorna vertikalt med öglor spännlinor inom maskinbyggnad. Ett ljudabsorberande system i form av ett horisontellt hängt tak rekommenderas för ljudisolering i maskinrum i synnerhet när det går utsugsledningar i det övre hallområdet.

På det sättet kan bullernivån reduceras inom maskinbyggnad.

Produktionsmaskiner skiljer sig åt inte bara avseende konstruktionsform och uppgift, utan i synnerhet avseende de buller som de genererar. Mycket höga, gälla toner kan också uppträda, samt låga och vibrerande. För alla upptänkliga slag av buller, t.ex. för ljudisolering av motorer, erbjuder aixFOAM akustikmattor en lämplig lösning för att garantera bullerskydd inom maskinbyggnad och optimera maskinakustiken.

Om ljudkällan består av endast en enskild maskindel såsom en växellåda eller en motor, räcker det ofta att isolera dessa akustiskt för att dämpa maskinerna. För att öka bullerskyddet vid motorer kan man använda maskininklädningen som stommaterial. Om det gäller att försvaga flera bullerkällor och uppkomna vibrationer rekommenderar vi att man klär in maskinhuset helt med ljudabsorbenter för ett bättre bullerskydd.

Låga toner genererar ofta oönskade vibrationer som överförs från en byggkomponent till en annan. För dessa typer av buller kommer i synnerhet plåtkonstruktioner ifråga. Problemet kan åtgärdas med en riktad bullerdämpning av plåtar med hjälp av aixFOAM akustiktungfolie eller tungskumsplattor. Bästa möjliga resultat vid bullerisolering av maskiner ger en kombination av båda akustikmaterialen.

Eftermonterat bullerskydd för maskiner

För effektivt bullerskydd inom maskinbyggnad kan man ljudisolera maskinerna i efterhand vid behov. För bullerskydd inom maskininklädning och ljudisolering av bullerskyddskåpor erbjuder aixFOAM både en standardpalett för stora, medelstora eller små serier av moduluppbyggda akustikabsorbenter samt komplexa, skräddarsydda speciallösningar för apparater och maskiner. Tack vare exakt konfektionering går det att utforma ett effektivt bullerskydd även för maskiner vars design uppvisar de mest komplicerade former.

Effektivt bullerskydd med bullerskyddscontainer

För att undvika att arbetet i industrianläggningar blir alltför bullrigt, byggs många maskiner in i specialcontainers. Dock fungerar denna princip endast om en ändamålsenlig ljudisolering för bullerskyddscontainers ser till att det buller som apparaterna genererar inte tränger ut genom de tunna plåtväggarna. Akustikskum från aixFOAM, som limmas fast direkt, men som också kan monteras med monterings-/hängkassett, passar utmärkt till att sänka ljudtrycksnivån hos en maskin på detta sätt.

Speciallösningar för bullerskydd till kompressorer

Kompressorer räknas till de maskiner inom industri och hantverk som låter allra mest. Det är endast med en anpassad kompressorljuddämpning som man undviker att den tillåtna ljudtrycksnivån för dessa maskiner överskrids. Noppskum och ljudisoleringsmattor från aixFOAM kan skäras till individuellt och anpassas t.ex. speciellt för ljuddämpning av kompressorers bullerskyddskåpa.

Effektivt bullerskydd för hissanläggningar

Precis som alla komplexa tekniska anläggningar genererar hissar ett ganska högt buller. Eftersom schakten för gods- och personhissar ofta gränsar direkt till arbetsplatser är det en uppgift för arkitekter och hissfabrikanter att sörja för korrekt ljuddämpning i hissen. Här gäller i synnerhet DIN 4109, som definierar bullerskyddet generellt i höga byggnader, och VDI 2566, som föreskriver gränsvärden och åtgärder för bullerskydd i hissar. Särskilda aixFOAM ljudabsorbenter som inte bara uppfyller brandskyddsstandarden DIN 4102B utan även uppvisar bästa ljudabsorptionsvärden, är en effektiv möjlighet att förbättra bullerskyddet i hisschackt och att sänka ljudnivånn.

aixFOAM ljudabsorbenter - frågor på det?

Vårt expertteam står kostnadsfritt till tjänst om du har frågor. Telefonnumret hittar du uppe till höger. Eller vi du hellre maila? Skriv till oss, sales@aixfoam.de.