Sök
aixFOAM förbättrar akustiken i inspelningsstudion med olika ljudabsorbenter

Förbättra akustiken i inspelningsstudion

Ögonblicket innan den första tonen klingar råder det koncentrerad tystnad. De sista ackorden, rytmväxlingar och riff omplaneras i huvudet, texten upprepas rad för rad. Till slut är det dags - den röda lampan tänds och ljudinspelningen börjar. Nu krävs det perfektion, men inte bara av musiker, ljudtekniker och producenter, utan också av akustiken i inspelningsstudion. Då måste alla akustiska förutsättningar stämma för att få en exakt studioklang.

Men vilka faktorer är det då som faktiskt bestämmer ljudkvaliteten i inspelningsstudion och hur kan man förbättra akustiken i musikstudion?

Hemmastudior blir allt populärare

Det är inte bara professionella inspelningsstudior som har blivit mycket populära bland musiker, utan också heminspelningsstudior. Ett skäl till detta är att kraven på högkvalitativa studioinspelningar – i förhållande till låga kostnader – ständigt växer. Fördelen med dessa små inspelningsstudior, som mestadels arbetar helt oberoende, är helt klart att man som musiker kan spela in och mixa sina låtar där när man vill.

Ljuddämpning kontra ljudisolering i inspelningsstudion

Kvaliteten på inspelningen har också högsta prioritet även i en hemmastudio. Väl utformad ljuddämpning kan säkerställa optimerat ljud. Svårigheten ligger ofta i det faktum att både inspelningen och färdigställandet av musiken (avlyssning, mixing, mastring, produktion etc.) äger rum i ett och samma rum. Det gör att det blir relativt svårt att lyssna "neutralt". Dessutom kan oönskat ljud i studion störa ljudinspelningen, vilket medför speciella utmaningar om man vill optimera akustiken i studion.

Generellt sett finns det två akustiska scenarier som man måsta ta hänsyn till i en inspelningsstudio:

  • Ljudisolering/bullerisolering utåt eller inåt
  • Ljuddämpning - akustisk optimering i rummet

Ljudabsorbenter för inspelningsstudior eller replokaler
Bättre akustik för proffsen bakom instrument och mixerbord

aixFOAM ljudabsorbenter förbättrar akustiken och säkerställer optimalt ljud i musikstudion eller repetitionslokalen.

Här hittar du specialframtagna ljudisoleringsprodukter för musikstudior. Skapa det perfekta ljudet i musikstudion och upplev exakt basåtergivning utan fladderekon, dån eller brummande.
Hitta rätt ljudskydd

Ljudisolering i musikstudion

Med väl genomtänkt ljudisolering i inspelningsstudion kan man förhindra att buller tränger in från utsidan eller vandrar inifrån och ut. På så sätt kan man göra inspelningar när som helst på dagen eller natten utan att till exempel behöva ta hänsyn till grannarna i bostadsområdet. Samtidigt störs inte studioinspelningen av ljud utifrån, till exempel trafikbuller.

För att undvika buller så mycket som möjligt rekommenderar vi att du klär in hela studion med ljudabsorbenter – helst som ett rum-i-rum-konept. Man sätter då upp mellanväggar framför rummets väggar i form av en bärande konstruktion som man exempelvis klär med gipsskivor. Mellanrummet fylls med kompositskum (t.ex. aixFOAM HEAVY DUty). Denna konstruktion frikopplar ljudet tillräckligt mycket och förhindrar att (stom)ljud överförs till väggarna i huset. På så sätt undviker man ljudbroar och överföring av buller till utsidan.

Konstruktionsåtgärder för ljudisolering är jämförelsevis svåra att genomföra och särskilt krävande om man ska installera en takkonstruktion. Var särskilt noga med att du arbetar på ett säkert sätt eller tillkalla experthjälp om du känner dig osäker.

Ljudisolering/ljudisolering av tak och väggar
Ljudisolering av väggar och tak

Din guide för effektiv ljudisolering med akustikelement från aixFOAM - direkt och billigt från tillverkaren!

Här hittar du viktig information, installationsexempel och lämpliga ljudskyddsprodukter för isolering av väggar och tak – för mindre buller och vänligt sinnade grannar.
Läs mer här

Optimera akustiken i inspelningsstudion

För att specifikt förändra ljudet och få det att låta perfekt i inspelningsstudion kan man använda sig av olika slags akustikelement. Mobila akustikväggar eller permanent installerade akustikelement såsom ljudabsorbenter, resonatorer eller diffusorer används ofta för att få optimala resultat i inspelningsstudior. De styr eller dirigerar reflektioner från olika ljudkällor. På så sätt kan en oönskad efterklang reduceras eller störande frekvenser och ljud absorberas.

Porösa ljudabsorbenter

Porösa ljudabsorbenter som exempelvis akustikskum absorberar ljudet (ljudenergin) och omvandlar det till värmeenergi. Detta märks dock inte. Genom omvandlingen absorberas en del av ljudet samtidigt som bara en bråkdel av det reflekteras. Resultatet blir att efterklangen minskas samtidigt som rumsakustiken förbättras. Ljudabsorbenter passar särskilt bra som bredbandsabsorbenter i mellan- och diskantområdet och är enkla att hantera. Speciella akustikelement som basabsorbenterna SH012 är också tillverkade av skumplast, men strukturen gör dem också lämpliga för absorption i lågfrekvensområdet. Tack vare speciella ytprofiler i skumplasten, som exempelvis noppskum eller pyramidskum, kan ljudet även spridas, vilket har en positiv effekt på ljudets naturliga klang och förnyar ljudbilden.

Ljudisolering/ljudisolering av tak och väggar
Basabsorbenter för perfekt klang

Är du fortfarande på jakt efter det perfekta basljudet?

I den här guiden står allt du behöver veta om aixFOAM basabsorbenter. Här hittar du också tips om hur basfällorna ska placeras. Med aixFOAM basabsorbenter får du akustikelement av hög kvalitet – direkt och billigt från tillverkaren.
Läs mer här

Resonatorer

I likhet med ljudabsorbenterna dämpar resonatorerna ljudet. Det innebär att de i första hand minskar efterklangen och förhindrar överlappning av enskilda frekvenser, så kallade rumslägen. Samtidigt omvandlas ljudenergin till rörelsenergi och absorberas av vibrationer (resonanser). Resonatorer är emellertid endast konstruerade för ljudabsorption vid låga frekvenser. Nackdelen med dem är den låga ljuddämpningen vid medelhöga och höga frekvenser.

Diffusorer

Till skillnad från ljudabsorbenter/resonatorer absorberar diffusorerna i allmänhet inte det inkommande ljudet och har nästan inget inflytande alls på efterklangstiderna. De bör snarare användas för att sprida inkommande ljudvågor jämnt så att man får en bättre sammansättning resp. kvalitet på efterklangen. Den lådliknande formen på en diffusor med kammare i olika djup gör att det reflekterade ljudet kan riktas i olika riktningar så att reflektionerna kan bli något mjukare. Då får man ett speciellt naturligt ljud.

Med aixFOAM ljudabsorbenter för perfekt studioljud

Ljudabsorbenter av akustikskum i musikstudion rekommenderas särskilt eftersom de täcker ett brett frekvensområde som bredbandsabsorbenter. Tack vare vår mångåriga erfarenhet inom professionell ljuddämpning uppvisar aixFOAM-produkterna bästa resultat, särskilt inom området musikstudioakustik. Tillsammans med institutet för teknisk akustik vid tekniska högskolan RWTH Aachen har vi under många års forskning kunnat erbjuda ljudabsorbenter med optimal effekt till våra kunder. aixFOAM ljudabsorbenter finns i olika utföranden, färger och monteringsalternativ. De är lätta att montera och säkerställer ett exakt och tydligt ljud i inspelningsstudion.

Minska efterklangstiderna i inspelningsstudion

När man installerar professionella absorbenter har man vanligtvis ett syfte med detta, nämligen att förkorta efterklangstiderna. Det räcker ofta med att förse 20 - 30 % av vägg- och takytorna med ljudabsorbenter av hög kvalitet. Man kan till exempel täcka en del av taket och två intilliggande väggytor med ljudabsorbenter. Här är det lämpligt att välja två motstående väggytor för att behandla ljudets möjliga "spegelpunkter".

Ljudabsorbenter på väggarna i öronhöjd gör det lättare att lyssna och förstärker den ljudabsorberande effekten. Ljudabsorbenter i takhöjd ökar ljudabsorptionen extra.

Viktig att veta!
Om man monterar ljudabsorbenter på en alltför stor yta kan man få en onaturlig surroundljudbild. Allmänt sett rekommenderar vi att man tar ett steg i taget för att hitta fram till den optimala akustiska lösningen. Då undviker man "överdämpning" samtidigt som det är bra för plånboken.

När du planerar ljuddämpning i musikstudion gör du också klokt i att inkludera rekommenderade efterklangstider. Följande riktvärden för efterklangstiden bör varken över- eller underskridas i en professionell musikstudio: Rena röstinspelningar bör ha en efterklangstid på 0,4 till 0,5 sekunder medan efterklangstiden på 0,7 till 1 sekund är önskvärt för musikinspelningar. Värdena beror på musikstil och typ av musik och naturligtvis spelar även den personliga känslan en roll.

Specialfall: Ljudisolering av trummor

För att motverka stomljudet från slaginstrument bör slagverket placeras på ett akustiskt frikopplat podum. Till att börja med täcks en del av golvytan med akustikskum HEAVY Duty. Detta bör i sin tur täckas med en stabil träskiva. Observera att träskivan ska läggas flytande. Det innebär att den inte får ha någon kontakt med murverket eller golvet, eftersom detta är enda sättet för alla vibrationer som bildas i slagverket att frikopplas av ljudabsorbenten. Om materialet är tillräckligt tjockt leds de nämligen inte vidare till golven.

aixFOAM: Din partner för perfekt akustik i musikstudion

Som tillverkare av förstklassiga ljudabsorbenter har vi på aixFOAM mer än 60 års erfarenhet av ljudisolering – specialkunskaper som vi gärna delar med oss av till dig. Eftersom varje rum är individuellt och unikt och ställer olika krav på akustikåtgärder ställer vi upp med kostnadsfri rådgivning och hjälper dig att välja rätt ljudskydd till din musikstudio. Besök vår produktkategori "Musikstudio/övningsrum" och låt dig inspireras, eller ring oss så att vi tillsammans kan hitta de optimala aixFOAM akustikelementen till din inspelningsstudio.

Behöver du hjälp?
Kontakt för frågor

Ring eller mejla till oss. Med kostnadsfri rådgivning hjälper vi dig att hitta rätt lösning på dina akustikproblem.

+49 2403 / 83830 - 22
Måndag - fredag
kl. 08:00 - 17:00

sales@aixfoam.se
Dagligen kl. 00.00 – 24.00

aixFOAM Butik

Besök vår aixFOAM-butik och hitta din lämpliga ljudisolering: mindre buller och bättre akustik med ljudabsorbenter direkt från tillverkaren.

Hitta ljudisolering
Callcenter user-circle logout