Sök
aixFOAM ljudisolering - profilerade och släta ljudabsorbenter mot buller

Vad är ljudisolering?

Med ljuddämpning (acoustic treatment på engelska) menas ett hinder för att sprida ljud genom absorption av luftburet ljud, dvs det hörbara området och därmed framför allt högre frekvenser såsom tal. Ljuddämpning eller ljudabsorption är grunden till all rumsakustik, som i sin tur beskriver ett rums akustiska egenskaper när ljudkällan finns i rummet.

Ljuddämpning säkerställer en ugn och tyst atmosfär i rummet

Ljuddämpningande material har till uppgift att förbättra klangen inom ett visst område eller ett visst rum. När det gäller ljuddämpning används riktade åtgärder för att ändra rumsklangen efter det egna behovet. På så sätt kan man till exempel dämpa ljudnivån eller minska efterklangstiden. Detta gör att akustiken (i rummet) förbättras och välbefinnandet i rummet ökar. På detta sätt kan störande bakgrundsbrus (från samtal, telefonsignaler osv.) i kontorslandskap eller callcenter minimeras eller klangen i vardagsrummet förbättras.

Till skillnad från ljudisolerande material (se ”Vad är ljudisolering?”), som ska absorbera eller blockera inkommande ljud så fullständigt som möjligt, fångar ljudabsorberande material bara upp vissa frekvensområden. Det luftburna ljudet absorberas endast delvis medan det fångas upp mycket effektivt i porösa material eftersom dessa har stora ytor.

Teknik möter design

Ljudabsorbenter bygger på principen om energiomvandling. Ljudets mekaniska energi (vibrationer i luften) omvandlas till (ej märkbar) värmeenergi i det akustiska materialet, vilket gör att ljudet minimeras effektivt. Formen på ljudabsorbenten har stor inverkan på applikationsområdet och effektiviteten.

Förutom de tekniska egenskaperna hos de ljudabsorberande materialen spelar konstruktionen också en viktig roll. Av detta skäl har vi på aixFOAM utvecklat ljudabsorbenter som till fullo uppfyller både tekniska och utseendemässiga krav. Designabsorbenterna FELT har till exempel inte bara samma akustiska absorptionsvärden som en högpresterande absorbent, utan också en mycket fin och elegant filtyta. För att få bättre akustik i ett rum kan man naturligtvis, förutom ljudabsorbenter med slät yta, exempelvis de kvadratiska ljudabsorbenterna SMOOD, även använda sig av mer estetiskt tilltalande ljudabsorbenter, såsom ljudabsorbent ROWS med trekantig profil eller ljudabsorbent MAYA med trapetsformad profil. Våra ljudabsorbenter med tryckta motiv är ett riktigt blickfång och ger rummet en ansiktslyftning både vad gäller akustiken och atmosfären.

Pyramidabsorptionspaneler av skumskum SH003
Akustiskskum med pyramidprofil

Akustikskum med pyramidprofil och stabil bas

Oslagbart bra mot ljud. Upptäck GIZA - ett av de mest populära akustikskummen från aixFOAM - för ljudisolering i musikrummet, hi-fi-rummet eller i hemmabion.
Till produkten

Dina experter för bättre rumsakustik

Vid sidan av materialets form och typ har även styrkan hos ljudabsorbenten ett avgörande inflytande på dess effektivitet. Vilken absorbentkonfiguration som är lämplig för din tillämppning beror i hög grad på de rådande omständigheterna.

Vi på aixFOAM ställer upp med all den rådgivning du behöver och hjälper gärna till att hitta en akustiklösning som bäst passar dina individuella behov. Alla våra akustikelement av skumplast med motsvarande absorptionsgrad finns i vår aixFOAM-butik under motsvarande tillämpningsområde. Välkommen att besöka oss!

Faktaruta

Ljuddämpning eller ljudabsorption används för att förbättra rumsakustiken. Ljuddämpande material används för att ändra akustiken efter specifika önskemål, t.ex. för att sänka ljudnivån eller minska efterklangstiden.

Kvalitet och service

På aixFOAM lägger vi mycket stor vikt vid bearbetningen av våra akustikskum, eftersom absorbenterna vanligtvis syns i rummet och därför också har en optisk effekt utöver den akustiska. Jämfört med andra konventionella skum har aixFOAM akustikskum optimerats mot missfärgning eller är till och med helt UV-beständigt.

Behöver du hjälp?
Kontakt för frågor

Ring eller mejla till oss. Med kostnadsfri rådgivning hjälper vi dig att hitta rätt lösning på dina akustikproblem.

+49 2403 / 83830 - 22
Måndag - fredag
kl. 08:00 - 17:00

sales@aixfoam.se
Dagligen kl. 00.00 – 24.00

aixFOAM Butik

Besök vår aixFOAM-butik och hitta din lämpliga ljudisolering: mindre buller och bättre akustik med ljudabsorbenter direkt från tillverkaren.

Hitta ljudisolering
Callcenter user-circle logout