Sök

Mindre buller och högsta koncentration på sporten

Full koncentration utan distraktion - aixFOAM bullerisolering i sportanläggningar

  • Bättre akustik och trevligare atmosfär för både utövare och åskådare
  • Bullerreduktion och upp till 20% förbättrad koncentration vid träning och tävling
  • Bullerskydd för hallar, gym och andra sportanläggningar
  • Moderna mönster i olika färger och former
  • Idealiska lösningar även för eftermontering i befintliga hallar och gym

Här kan du läsa mer om bullerskydd för sporthallar, gym och simhallar.

Det mest effektiva bullerskyddet någonsin

Med våra aixFOAM Premium absorbenter med brandskydd Plus får du bullerskydd i en ny definition.

Upptäck nu

Kleurrijk is beautiful.

Upptäck aixFOAM set för dörrisolering för dörrar i 20 snygga färger och håll buller borta.

Upptäck nu!

Product Finder

Plats

Tak

Vägg

Optik

Slät yta

Strukturerad yta

Yta av akustiskt tyg

Filtyta

System för fastsättning

Upphängningssystem

Självhäftande

Monteringskassett aluminium, eloxerat

Vajersystem

Produkter utan fast montering

Magnetisk

Bullerkälla

Luftburet ljud, hög frekvens

Luftburet ljud, medelhög frekvens

Luftburet ljud, låg frekvens

Matching products: Återställ Filter

Classic Line

Professional Line

Fler valmöjligheter?

Filtlaminerade akustikelement, klassiska akustikskum och mycket mer finns i vår CLASSIC LINE.

Fler valmöjligheter?

I vår PROFESSIONAL LINE hittar du högre brandskydd, ytterligare konstruktioner, utskrivbara element och mycket mer.

Speciella servicefrågor

Är du storkund? Behöver du andra leveransmängder än vad webbutiken kan erbjuda? Har du speciella krav på emballage eller särskilda leverans- och leveransvillkor? Prata med oss!

Till kontaktsidan

Bullerskydd för sporthallar, gym och simhallar

Skor som gnisslar mot golvet, studsande bollar, höga rop och musik, vatten som plaskar, klirrande vikter. Dessa och andra ljudkällor bestämmer den vanliga ljudkulissen i sportanläggningar som gymnastiksalar, simhallar eller gym, och gör att ljudnivån stiger.

Hårda, släta ytor på golv, väggar och tak reflekterar ljudet och gör att ljudtrycksnivån hela tiden ökar. Stora ytor, höga tak och breda rum försämrar akustiken och banar väg för ett otrevligt eko.

Mycket utrymme för eko: I sporthallar och andra större sportanläggningar används hårda byggmaterial som trä, glas, kakel och plast vilket ger långa ekotider och dålig rumsakustik. Bullerskydd hjälper till att sänka ljudnivån.
Stora rum och hårda ytor reflekterar ljud, och därför uppstår ett obehagligt eko. Bullerskydd i sporthallen skapar lugn.

Varför är bullerskydd resp. ljudisolering så viktigt i sportanläggningar?

Det är av flera skäl som man rekommenderar användning av ljudabsorbenter i sportanläggningar. Dels förbättrar bullerskyddet rumsakustiken, dels minskar det bullret.

För idrottsliga framgångar - på tävlingar men även på träningar - är det viktigt att utövarna kan koncentrera sig helt på insatsen och de väntande utmaningarna. Det är endast på detta sätt som sportpotentialen kan tas tillvara helt. Störande ljud och ekon försämrar koncentrationen och ökar även skaderisken. Det är framför allt i lagsporter som volleyboll eller basket som det också är viktigt att spelarna kan kommunicera med varandra på plan eller förstå tränarens instruktioner.

Självklart kommer den goda akustiken även publiken till del, vilket ökar trivseln i sporthallen.

Tävling eller träning - bättre koncentration tack vare ljudabsorbenter.
Full koncentration utan buller och distraktion - bullerskydd i sporthallar skapar en trevligare atmosfär för både utövare och åskådare. En god akustik kan öka koncentrationen med upp till 20% och bidra till ett positivt resultat av prestationerna.

Hur monteras bullerskydd och -isolering i sportanläggningar?

Valet av rätt ljudabsorbenter måste alltid anpassas till lokalernas beskaffenhet. Det är naturligtvis skillnad på om man vill minska ekon i en sporthall eller ett badhus, eller minska bullret i ett rum i träningslokalen.

Bullerskydd inom sport och gymnastik

Den största akustiska utmaningen inom bullerskydd i hallar är ekot, resp. långa efterklangstider. Ljudet reflekteras av väggarnas och takens hårda ytor och kastas tillbaka in i hallen, vilket gör att alla ljud ligger kvar länge. För att undvika detta kan det vara till hjälp att utrusta tak och/eller väggar i sporthallen med ljudabsorbenter. Härvid har fritt hängande akustikelement visat sig vara mycket lämpliga. De fästs med praktiska vajersystem under halltaket och tar upp bullret.
Ljudabsorbenter nedanför halltaket i en sporthall tar upp buller, förhindrar bullerreflektioner och förkortar ekotiderna. Med praktiska vajersystem kan ljudabsorbenterna monteras på ett mycket enkelt och flexibelt sätt.
Fritt svävande ljudabsorbenter under halltaket i en sporthall sänker ljudnivån och minskar ekot.

Bullerskydd och ljudisolering på gymmet

Slamrande redskap, samtal mellan gästerna, fitnesskurser, träning, musik. Bullerkällorna på gymmet är många, och bullernivån ökar snabbt. Bullerutvecklingen främjas av hårda ytor och gör bullerskyddet snart sagt oumbärligt för att upprätthålla vistelsekvaliteten för kunderna. Därför skall valet av rätt ljudabsorbent baseras på kraven. Ljudabsorbenter på väggar och i tak i gymmet kan reducera ekon och buller väsentligt. Fritt hängande akustikelement kan användas som rumsavdelare så att man delar av enskilda områden optiskt och akustiskt.

För bullerisolering av enskilda rum bör man använda ljudabsorbenter med hög täthet och hög ytvikt. För detta ändamål passar våra ljudisoleringsmattor i akustiktungskum särskilt bra.

Det är framför allt redskap som arbetar med tunga vikter som ofta utgör ett problem på gymmet. De är inte bara bullriga utan genererar även materialsvängningar som överförs som stomljud till golv, väggar och tak, och avger buller till närliggande utrymmen. Därför bör träningsredskap helst frånkopplas från golvet. Här passar bullerskyddsmattor i akustiktungskum som placeras under maskinen och som kan täckas över med t.ex. en träplatta. Helst skall apparaterna stå på en liten plattform, helt bortkopplade från golv och vägg.

Bullerskydd på gym förbättrar rumsakustiken och ökar motivationen vid träning.
Mer motivation, större glädje med besöket och träningen: En god akustik är avgörande, både vid träning och avkoppling. Bullerskydd på gymmet minskar bullret och skapar mer trivsel.

Bullerskydd på simhall

Kakel, glas, plastytor, höga tak, stora utrymmen och många ljudkällor. Simhallar kan många gånger vara mycket krävande när det gäller bullerskydd. För minskning av ekon i simhallar passar hängande ljudabsorbenter och akustiksegel mycket bra. De hängs upp enkelt med särskilda upphängnings- eller vajersystem under halltaket. Bullret absorberas och det skapas utrymme för vila, avkoppling eller koncentration på sporten.
Platser för träning eller avkoppling: Akustiken i simhallar påverkar vistelsekvaliteten för både utövare och besökare i mycket hög grad. Bullerskydd hjälper till att dämpa buller och reducera efterklanger.
Bullerskydd i simhall förbättrar rumsakustiken för utövare och publik.

Varför passar ljudabsorbenter från aixFOAM så perfekt för bullerskydd i sportanläggningar?

Ända sedan 1958 har vi tillverkat ljudabsorbenter för användning snart sagt överallt. Genom vår erfarenhet och den fortlöpande vidareutvecklingen av absorbenterna kan vi erbjuda kunderna akustikelement som är högeffektiva ljudisolerare och som samtidigt övertygar med modern design.
Mycket effektiva ljudabsorbenter
Bullerskydd
högsta
ljudabsorption
Icon Ljudabsorbent med profilerad yta
Ytor
profiler för
urval
Icon Materialtjocklekar för ljudabsorbenter
Höjder
kan väljas
Skum för färgval
Färgurval
enligt önskemål
Icon brandskyddsskum
Brandskydd
i olika klasser
Icon Montering av ljudabsorbenter
Montering
flera
alternativ
aixFOAM ljudabsorbenter minskar ekot och förbättrar rumsakustiken. Våra akustikelement finns i olika färger, former, materialtjocklekar och brandklasser. Exempelvis uppfyller aixFOAM akustikelement med beteckningen "MH" brandskyddsklass DIN 4102 B1, som ofta är ett krav i offentliga byggnader. Innan du handlar i aixFOAM-butiken kan det vara bra att ta reda på mer om de brandskyddsbestämmelser som gäller i din byggnad. Olika monterings- och fästsystem för våra ljudabsorbenter möjliggör ett effektivt bullerskydd för sportanläggningar av alla de slag.

Alltså: Beställ optimalt bullerskydd för din sporthall, gym eller simhall!

Välj rätt bullerskydd till sportanläggningar bland våra aixFOAM-produkter, eller använd vår kostnadsfria rådgivningsservice. Våra projekterare hjälper dig i ditt projekt så att du hittar rätt lösning för just dina behov.
Gratis akustisk rådgivning från aixFOAM

aixFOAM projekterarna nås på telefon eller e-post.

Kostnadsfri rådgivning
aixFOAM Ljudabsorbenter för idrottshallar, simbassänger och fitnessstudior

Här hittar du bullerskyddsprodukter för mindre buller i sporthall, gym och simhall.

Till produkterna
Även detta kanske är intressant?
Callcenter user-circle logout