Close
Mindre buller och stress på kontoret
Våra ljudabsorbenter skapar större harmoni, koncentration och produktivitet på arbetsplatsen
 • Bättre akustik för lättare kommunikation med kunder och kollegor
 • Mindre buller från störande källor (telefoner, kopiatorer, samtal ...)
 • Lämpliga bullerskyddslösningar för tillämpning i rummet och på arbetsplatsen
 • Tilltalande mönster för dagens kontor och callcenters
 • Idealiskt även för efterhandsmontering i befintliga kontorslokaler
Här kan du läsa mer om bullerskydd för kontor och callcenter.
Gratis expertrådgivning
Vi finns här för dig!
Använd vår hjälpsektion eller få kostnadsfri rådgivning! +49 (0)2403 / 83830 - 22
 1. Art.nr. SH001

  Rektangulära akustikmattor i finporigt akustikskum

  • Yta: plan
  • Storlek 100 x 50 cm i olika materialtyper
  • Färg: antracit, hallonröd, orange, ljusgrå
  • Tillämpning: Ljuddämpning på kontor, musikstudior, hifi-rum, repeitionslokaler etc.

  ...
  från
  32,46 €
  Pris per förpackningsenhet
  inkl.. 19% moms
 2. Art.nr. SH006

  Moderna ljudabsorbenter med färgsatt textilyta  

  • Akustisk kärna i antracit med lättskött filtyta
  • Storlek 100 x 50 cm i olika materialtyper
  • Koko 100 x 50 cm eri materiaalipaksuuksilla
  • Finns i 20 färger, från trendigt-elegant till klassiskt-modernt
  • Olika ...

  från
  88,96 €
  Pris per förpackningsenhet
  inkl.. 19% moms
 3. Art.nr. SH006Puzzle

  Ljudabsorbent i iögonenfallande Puzzle-utförande i olika färger

  • Form: Puzzle
  • Finns i 20 färger, från trendigt-elegant till klassiskt-modernt
  • Puzzle storlek 56 x 50,5 cm
  • Tillämpning: Ljudisolering på kontor, callcenter, bostad, barnkammare

  från
  127,62 €
  Pris per förpackningsenhet
  inkl.. 19% moms
 4. Art.nr. SH006Round

  Akustikabsorbent med färgsatt textil yta

  • Form: cirkel/ellips
  • Finns i 20 färger, från trendigt-elegant till klassiskt-modernt
  • Olika materialtjocklekar och brandskyddsklasser
  • Tillämpning: Ljudisolering på kontor, callcenter, i bostad, på läkarmottagning, ...

  från
  127,62 €
  Pris per förpackningsenhet
  inkl.. 19% moms
 5. Art.nr. SH004

  Kvadratiska ljudabsorbenter med rundade kanter

  • Yta: Glatt, kanter rundade (nyhet)
  • Storlek 50 x 50 cm i olika materialtyper
  • Färg: antracit, hallonröd, orange, ljusgrå
  • Tillämpning: studio, kontor, bostad, hifi-rum, repetitionslokal

  ...
  från
  55,03 €
  Pris per förpackningsenhet
  inkl.. 19% moms

Bullerskydd för kontor och callcenter

Telefoner ringer, skrivare och kopiatorer rasslar hela tiden, kollegorna ringer eller diskuterar viktiga projekt, och luftkonditioneringen susar lika mycket som datorerna. De många ljudkällorna på kontor och callcenters bidrar snabbt till en otrevlig bullernivå. Förhållandena i byggnaden, d.v.s. hårda och ljudreflekterande material som betongväggar, glasfronter och möbler, främjar långa efterklangstider så att bullret håller sig kvar längre i rummet. Utan bullerskydd på kontoret kan denna bullernivå snabbt bli en belastning.

Varför är bullerskydd så viktigt på kontor och callcenter?

Förutom lagens föreskrifter finns det många bra argument varför bullerskydd skall användas på kontor och callcenter.

Bullerskydd främjar hälsan och produktiviteten

En hög ljudnivå är störande för personalen, inte bara sett till koncentrationsförmåga och effektivitet. Ett permanent buller medför dessutom hälsorelaterade inverkningar som måste tas på allvar. Stress, anspänning, nervositet, sömnsvårigheter och hjärt-kärl-problem kan bli följden av alltför mycket buller, och kan orsaka sjukdomsbetingad frånvaro.

Buller på kontor ökar den psykiska belastningen, ger upphov till stress och försämrar koncentrationen. Särskilt i kontorslandskap eller callcenters är användningen av bullerskydd nödvändig för att upprätthålla personalens hälsa och effektivitet.
En man sitter stressad och trött vid sin arbetsplats på ett kontor utan bullerskydd.

Enligt (den tyska, ö.a.) arbetsplatsförordningen ligger det tillåtna gränsvärdet för ljudtrycksnivån på kontor mellan 55 dB(A) och 70 dB(A). Även direktiiv DIN 18041 för ”hörbarhet i små och medelstora rum” levererar värdefulla argument för användningen av bullerskydd i kontorsrum och callcenters, och bör anlitas vid inredning av ljudisolering.

Bullerskydd förbättrar kvaliteten på arbetsinsatsen

När de värdeskapande insatserna genom företagets personal uppnås i synnerhet eller enbart genom kommunikation, t.ex. på callcenters, är en god rumsakustik av särskild betydelse. Det är inte så mycket gällande bullerskyddsföreskrifter som står i fokus, utan snarare ökningen av tjänstekvaliteten. Mycket bakgrundsbuller eller ”lagerhallsakustik” med alltför mycket ekon ger ett oseriöst intryck på kunden eller affärspartnern och minskar benägenheten att shoppa eller samarbeta. Användningen av ljudabsorbenter råder bot på detta.

Ett callcenter eller kontor med bullerskydd med en person som talar i telefon
Trots den sjudande verksamheten på kontoret eller callcentret ger ett effektivt bullerskydd en god kommunikation och främjar kvaliteten på prestationerna, servicen och försäljningen.

Hur kan bullerskydd inom kontor och callcenter förbättra rumsakustiken?

Med enkla åtgärder och rätt akustikelement kan bullret på kontor och callcenter reduceras och akustiken förbättras.

Bullerskydd för vägg och tak

För att dämpa ekot i kontorslokalerna kan man tillämpa systemlösningar, som t.ex. montering av ett akustiktak eller hängtak. Akustiksegel och ljudabsorbenter i hängkassetter på väggarna eller i taket är ett mycket bra alternativ när man vill förbättra rumsakustiken. De levererar även optiska höjdpunkter och anpassas till befintlig rumsdesign med t.ex. eleganta filtöverdrag.

För att minska bullret på kontor eller callcenters måste man bekämpa det redan vid källan. Med andra ord: Ljudabsorbenter skall installeras där medarbetarna har sina arbetsplatser. Ljudabsorbenter kan därför monteras direkt ovanför arbetsplatserna.

Akustiksegel och ljudabsorbenter i hängkassetter ovanför arbetsplatserna förbättrar akustiken och infogas perfekt i utformningen av moderna kontor och callcenters.
Ljudabsorbent i hängkassett ovanför en kontorsarbetsplats

Ljudabsorbenter på arbetsplatsen

För att dämpa bullret på arbetsplatsen kan man mycket väl använda bordsskärmar eller bordsavdelare för skrivbordet. Man bör dock tänka på att höjden måste vara tillräcklig så att inte direktljud kan tränga fram till personen bredvid eller mittemot. Ett enkelt test räcker: Om medarbetarna kan se varandra över bordsskärmväggen, är den i regel för låg. Som alternativ kan man utrusta en befintlig skrivbordsskiljevägg med bullerdämpningsmattor för att stoppa bullerspridningen.

Fristående akustikelement på kontor och callcenter

Fristående akustikelement som akustikpelare eller akustikskiljeväggar kan användas för att förbättra rumsakustiken. De blockerar utbredningenn i rummet och skapar mer harmoni.

Ett kontor med akustikskiljeväggar och fristående akustikpelare som bullerskydd
Svävande akustikskiljeväggar och fristående akustikpelare blockerar bullerspridningen som rumsavdelare och hjälper till att skydda arbetsplatserna på kontor eller callcenter mot buller.

Varför skall du välja aixFOAM när det gäller bullerskydd på kontor och callcenter?

Som tillverkare av förstklassiga akustikelement vet vi hur viktigt bullerskyddet på arbetsplatsen är. Personalens produktivitet och hälsa är nära förknippad med god rumsakustik och kraven på ett effektivt bullerskydd är därför höga. Under alla år har vi på aixFOAM utvecklat ljudabsorbenter som tar uppbuller och som designmässigt passar in i moderna kontorslokaler och callcenters.

Icon Ljudisolering absorptionsvärden
Bullerskydd
högsta
ljudabsorption
Icon Ljudabsorbent med en profilerad yta
Ytor
Profiler för
urval
Icon Ljudabsorberande materialtjocklekar
Höjder
kan väljas
Icon Färgat ljudabsorbent
Färgurval
enligt önskemål
Icon Ljudisolering brandskydd
Brandskydd
i olika klasser
Icon Ljudabsorberande montering
Montering
flera
alternativ

 

aixFOAM ljudabsorbenter sänker bullernivån, förbättrar klangen och finns i olika brandskyddsklasser och materialtjocklekar. Välj din favorit bland flera olika färger och ytor. Ett flertal monteringsalternativ, som våra eleganta hängkassetter i aluminium, underlättar monteringen av ljudabsorbenterna och skapar optiska höjdpunkter i rumsinredningen.

Alltså: Beställ passande bullerskydd till ditt kontor eller callcenter - för en arbetsatmosfär som man trivs i!

Välj rätt bullerskydd till kontor och callcenter bland våra aixFOAM-produkter, eller använd vår kostnadsfria rådgivningsservice. Våra projekterare hjälper dig att hitta en passande lösning för dina kontorslokaler, eller kan ta fram en icke-bindande offert för dina behov.

Söker du efter inspiration?

Här hittar du bilder från våra kunder på bullerskydd på kontor och callcenter.


Även detta kanske är intressant?

Även detta kanske är intressant?

  Serverrum / PC