Sök

Mindre buller och stress på kontoret

Våra ljudabsorbenter skapar större harmoni, koncentration och produktivitet på arbetsplatsen

  • Bättre akustik för lättare kommunikation med kunder och kollegor
  • Mindre buller från störande källor (telefoner, kopiatorer, samtal ...)
  • Lämpliga bullerskyddslösningar för tillämpning i rummet och på arbetsplatsen
  • Tilltalande mönster för dagens kontor och callcenters
  • Idealiskt även för efterhandsmontering i befintliga kontorslokaler

Här kan du läsa mer om bullerskydd för kontor och callcenter.

Bullerskydd för mer lugn och ro på kontoret

Upptäck användningsbilder av våra aixFOAM-ljudabsorbenter på kontor och i arbetsrum!

Till galleriet

Kleurrijk is beautiful.

Upptäck aixFOAM set för dörrisolering för dörrar i 20 snygga färger och håll buller borta.

Upptäck nu!

Arbeta hemma i lugn och ro

Upptäck våra aixFOAM ljudabsorbenter för hemmakontoret.

Upptäck nu!

Alla bra saker kommer uppifrån

Bullerskydd för innertaket: Upptäck våra ljudabsorbenter för mer lugn och ro och kristallklar akustik!

upptäck nu!

Arbeta hemma i lugn och ro

Samtal, telefon- och videokonferenser utan buller och efterklang - med våra mobil bordsabsorbenten.

Köp nu!

Den passande ramen för din akustik

Effektivt bullerskydd, vackert och flexibelt som aldrig förr – med den akustiska ramen aixFOAM

Upptäck nu!

Product Finder

Plats

Tak

Vägg

Dörr

Golv

Tabell

Optik

Slät yta

Filtyta

Yta av akustiskt tyg

Strukturerad yta

System för fastsättning

Självhäftande

Upphängningssystem

Monteringskassett aluminium, eloxerat

Produkter utan fast montering

Vajersystem

Magnetisk

Bullerkälla

Luftburet ljud, hög frekvens

Luftburet ljud, medelhög frekvens

Luftburet ljud, låg frekvens

Matching products: Återställ Filter

Classic Line

Professional Line

Fler valmöjligheter?

Filtlaminerade akustikelement, klassiska akustikskum och mycket mer finns i vår CLASSIC LINE.

Fler valmöjligheter?

I vår PROFESSIONAL LINE hittar du högre brandskydd, ytterligare konstruktioner, utskrivbara element och mycket mer.

Speciella servicefrågor

Är du storkund? Behöver du andra leveransmängder än vad webbutiken kan erbjuda? Har du speciella krav på emballage eller särskilda leverans- och leveransvillkor? Prata med oss!

Till kontaktsidan

Bullerskydd för kontor och callcenter

Telefoner ringer, skrivare och kopiatorer rasslar hela tiden, kollegorna ringer eller diskuterar viktiga projekt, och luftkonditioneringen susar lika mycket som datorerna. De många ljudkällorna på kontor och callcenters bidrar snabbt till en otrevlig bullernivå. Förhållandena i byggnaden, d.v.s. hårda och ljudreflekterande material som betongväggar, glasfronter och möbler, främjar långa efterklangstider så att bullret håller sig kvar längre i rummet. Utan bullerskydd på kontoret kan denna bullernivå snabbt bli en belastning.

Varför är bullerskydd så viktigt på kontor och callcenter?

Förutom lagens föreskrifter finns det många bra argument varför bullerskydd skall användas på kontor och callcenter.

Bullerskydd främjar hälsan och produktiviteten

En hög ljudnivå är störande för personalen, inte bara sett till koncentrationsförmåga och effektivitet. Ett permanent buller medför dessutom hälsorelaterade inverkningar som måste tas på allvar. Stress, anspänning, nervositet, sömnsvårigheter och hjärt-kärl-problem kan bli följden av alltför mycket buller, och kan orsaka sjukdomsbetingad frånvaro.
Buller på kontor ökar den psykiska belastningen, ger upphov till stress och försämrar koncentrationen. Särskilt i kontorslandskap eller callcenters är användningen av bullerskydd nödvändig för att upprätthålla personalens hälsa och effektivitet.
En man sitter stressad och trött vid sin arbetsplats på ett kontor utan bullerskydd.
Enligt (den tyska, ö.a.) arbetsplatsförordningen ligger det tillåtna gränsvärdet för ljudtrycksnivån på kontor mellan 55 dB(A) och 70 dB(A). Även direktiiv DIN 18041 för ”hörbarhet i små och medelstora rum” levererar värdefulla argument för användningen av bullerskydd i kontorsrum och callcenters, och bör anlitas vid inredning av ljudisolering.

Bullerskydd förbättrar kvaliteten på arbetsinsatsen

När de värdeskapande insatserna genom företagets personal uppnås i synnerhet eller enbart genom kommunikation, t.ex. på callcenters, är en god rumsakustik av särskild betydelse. Det är inte så mycket gällande bullerskyddsföreskrifter som står i fokus, utan snarare ökningen av tjänstekvaliteten. Mycket bakgrundsbuller eller ”lagerhallsakustik” med alltför mycket ekon ger ett oseriöst intryck på kunden eller affärspartnern och minskar benägenheten att shoppa eller samarbeta. Användningen av ljudabsorbenter råder bot på detta.
Ett callcenter eller kontor med bullerskydd med en person som talar i telefon
Trots den sjudande verksamheten på kontoret eller callcentret ger ett effektivt bullerskydd en god kommunikation och främjar kvaliteten på prestationerna, servicen och försäljningen.

Hur kan bullerskydd inom kontor och callcenter förbättra rumsakustiken?

Med enkla åtgärder och rätt akustikelement kan bullret på kontor och callcenter reduceras och akustiken förbättras.

Bullerskydd för vägg och tak

För att dämpa ekot i kontorslokalerna kan man tillämpa systemlösningar, som t.ex. montering av ett akustiktak eller hängtak. Akustiksegel och ljudabsorbenter i hängkassetter på väggarna eller i taket är ett mycket bra alternativ när man vill förbättra rumsakustiken. De levererar även optiska höjdpunkter och anpassas till befintlig rumsdesign med t.ex. eleganta filtöverdrag.

För att minska bullret på kontor eller callcenters måste man bekämpa det redan vid källan. Med andra ord: Ljudabsorbenter skall installeras där medarbetarna har sina arbetsplatser. Ljudabsorbenter kan därför monteras direkt ovanför arbetsplatserna.

Akustiksegel och ljudabsorbenter i hängkassetter ovanför arbetsplatserna förbättrar akustiken och infogas perfekt i utformningen av moderna kontor och callcenters.
Ljudabsorbent i hängkassett ovanför en kontorsarbetsplats

Ljudabsorbenter på arbetsplatsen

För att dämpa bullret på arbetsplatsen kan man mycket väl använda bordsskärmar eller bordsavdelare för skrivbordet. Man bör dock tänka på att höjden måste vara tillräcklig så att inte direktljud kan tränga fram till personen bredvid eller mittemot. Ett enkelt test räcker: Om medarbetarna kan se varandra över bordsskärmväggen, är den i regel för låg. Som alternativ kan man utrusta en befintlig skrivbordsskiljevägg med bullerdämpningsmattor för att stoppa bullerspridningen.

Fristående akustikelement på kontor och callcenter

Fristående akustikelement som akustikpelare eller akustikskiljeväggar kan användas för att förbättra rumsakustiken. De blockerar utbredningenn i rummet och skapar mer harmoni.
Ett kontor med akustikskiljeväggar och fristående akustikpelare som bullerskydd
Svävande akustikskiljeväggar och fristående akustikpelare blockerar bullerspridningen som rumsavdelare och hjälper till att skydda arbetsplatserna på kontor eller callcenter mot buller.

Varför skall du välja aixFOAM när det gäller bullerskydd på kontor och callcenter?

Som tillverkare av förstklassiga akustikelement vet vi hur viktigt bullerskyddet på arbetsplatsen är. Personalens produktivitet och hälsa är nära förknippad med god rumsakustik och kraven på ett effektivt bullerskydd är därför höga. Under alla år har vi på aixFOAM utvecklat ljudabsorbenter som tar uppbuller och som designmässigt passar in i moderna kontorslokaler och callcenters.
Mycket effektiva ljudabsorbenter
Bullerskydd
högsta
ljudabsorption
Icon Ljudabsorbent med profilerad yta
Ytor
profiler för
urval
Icon Materialtjocklekar för ljudabsorbenter
Höjder
kan väljas
Skum för färgval
Färgurval
enligt önskemål
Icon brandskyddsskum
Brandskydd
i olika klasser
Icon Montering av ljudabsorbenter
Montering
flera
alternativ
aixFOAM ljudabsorbenter sänker bullernivån, förbättrar klangen och finns i olika brandskyddsklasser och materialtjocklekar. Välj din favorit bland flera olika färger och ytor. Ett flertal monteringsalternativ, som våra eleganta hängkassetter i aluminium, underlättar monteringen av ljudabsorbenterna och skapar optiska höjdpunkter i rumsinredningen.

Alltså: Beställ passande bullerskydd till ditt kontor eller callcenter - för en arbetsatmosfär som man trivs i!

Välj rätt bullerskydd till kontor och callcenter bland våra aixFOAM-produkter, eller använd vår kostnadsfria rådgivningsservice. Våra projekterare hjälper dig att hitta en passande lösning för dina kontorslokaler, eller kan ta fram en icke-bindande offert för dina behov.
Gratis akustisk rådgivning från aixFOAM

aixFOAM projekterarna nås på telefon eller e-post.

Kostnadsfri rådgivning
aixFOAM Ljudabsorbenter för kontor och callcenter

Här hittar du bullerskyddsprodukter för mindre buller på kontor och callcenter.

Till produkterna
Söker du efter inspiration?

Här hittar du bilder från våra kunder på bullerskydd på kontor och callcenter.

Galleri Ljudisolering kontor och callcenter
Till galleriet
Även detta kanske är intressant?
Även detta kanske är intressant?
Callcenter user-circle logout