Sök

Välkommen till hjälpsektionen hos aixFOAM.

Här hittar du korta svar på kundernas vanligaste frågor:

Produkter | Allmänt

 • I produktionen av våra aixFOAM ljudabsorbenter med hjälp av moderna CNC-skärmaskiner och anläggningar använder vi oss av förstklassiga akustikskum från Tyskland och råmaterial från EU. Vi kan då säkerställa en kontrollerad kvalitet i toppklass.

  Vi svarar gärna personligen på andra frågor om våra material. Ta kontakt med oss och få kostnadsfri rådgivning på: +49 2403 / 83830 - 22

  Vid förfrågan kan vi även tillhandahålla produktdatablad för våra ljudabsorbenter.


  Till aixFOAM kontaktsidan
 • Akustikskum har en porös, öppenporig struktur. Den låter bullret tränga in djupt i materialet där det omvandlas till värmeenergi genom friktionen hos luftpartiklarna i de många porerna. Men oroa dig inte: Värmen går inte att känna! Den enda märkbara effekten är den önskade ljudabsorptionen samt mindre buller eller eko.

  Vi svarar gärna på frågor även personligen på: +49 2403 / 83830 - 22


  Till aixFOAM kontaktsidan
 • Kvaliteten är avgörande även när vi talar om akustikskum - precis som för alla material. Förstklassiga akustikskum är i regel finporiga, vilket förbättrar ljudabsorptionen. De har längre livslängd, gulnar inte eller kan bearbetas lättare. Dessutom kan det uppstå obehörig luktutveckling eller deformation med kvalitetsmässigt sämre råmaterial.

  Vi på aixFOAM är mycket noggranna i valet av våra material, och vi garanterar dig alltid en kvalitet i toppklass på våra akustikskum.

  Vi svarar gärna personligen på andra frågor om våra material. Ta kontakt med oss och få kostnadsfri rådgivning på: +49 2403 / 83830 - 22


  Till aixFOAM kontaktsidan
 • Även bland våra ljudabsorbenter finns det flugviktare (duromer-ljudabsorbenter) och tungviktare (akustiktungskum), men även de tunga bullerskyddsmattorna är lätta jämfört med andra isoleringsmaterial. I form av plattor väger de endast några kilo, även med maximal tjocklek.

  Vi svarar gärna på ytterligare frågor om våra ljudabsorbenter i en kostnadsfri akustikrådgivning: +49 2403 / 83830 - 22

  På begäran kommer vi också gärna att förse dig med produktdatablad för våra ljudabsorbenter.


  Till aixFOAM kontaktsidan
 • Akustikskum är generellt ett mycket flexibelt men ända formstabilt material. Med andra ord: Det kan tryckas ihop eller böjas och får sedan tillbaka sin ursprungliga form. Det finns naturligtvis skillnader även mellan olika skum. Ljudabsorbenter i duromert akustikskum är t.ex. mindre flexibla och svårare att forma än absorbenter i polyester och polyeter.

  Vi svarar gärna på ytterligare frågor om våra ljudabsorbenter i en kostnadsfri akustikrådgivning: +49 2403 / 83830 - 22

  Vid förfrågan kan vi även tillhandahålla produktdatablad för våra ljudabsorbenter.


  Till aixFOAM kontaktsidan
 • Våra aixFOAM ljudabsorbenter tillverkas i kvalitativt förstklassigt akustikskum. Det handlar om ett syntetiskt framställt material. Direkt efter tillverkningen kan ljudabsorbenterna utveckla en lätt egenlukt. Den försvinner efter en kort tid, och lukten blir neutral. En god ventilation kan påskynda detta.

  Om du märker av en intensivare luft från dina aixFOAM ljudabsorbenter direkt efter uppackningen rekommenderar vi att du ventilerar dem ordentligt så att lukten kan försvinna.

  Vi svarar gärna på ytterligare frågor om våra ljudabsorbenter eller material i en kostnadsfri akustikrådgivning: +49 2403 / 83830 - 22


  Till aixFOAM kontaktsidan
 • Våra ljudabsorbenter tillverkas i kvalitativt förstklassigt akustikskum.

  Akustikskum tillverkas visserligen på syntetisk väg men alla kemiska processer är avslutade när produktionen (skumningen) är slutförd. Därför är de ur hälsosynpunkt lika ofarliga som alla andra typer av skumplast som du träffar på i vardagen. Du har t.ex. sittdynor i soffan, säten i bilen eller madrasser i sängen.

  Alla vår aaixFOAM ljudabsorbenter är dessutom mineralfiberfria och FCKW-fritt tillverkare och/eller certifierade enligt Öko-Tex-standarden.

  Vi svarar gärna på ytterligare frågor om våra ljudabsorbenter och material i en kostnadsfri akustikrådgivning: +49 2403 / 83830 - 22

  Vid förfrågan kan vi även tillhandahålla produktdatablad för våra ljudabsorbenter.


  Till aixFOAM kontaktsidan
 • Generellt rekommenderar vi att en permanent hög luftfuktighet skall undvikas på ljudabsorbenterna. Det öppenporiga akustikmaterialet tar upp fukt ungefär som en svamp, och utvidgas. Vid torkning dras materialet ihop igen. Om detta händer ofta, blir akustikskummet sprött med tiden. Vi rekommenderar därför tillräcklig ventilation; då maximerar du livslängden på dina ljudabsorbenter.

  Vi svarar gärna på ytterligare frågor om rekommenderade användningsområden för våra ljudabsorbenter i en kostnadsfri akustikrådgivning: +49 2403 / 83830 - 22


  Till aixFOAM kontaktsidan
 • Ljusåldrande, eller gulning, är en fråga som alltid dyker upp i samband med ljudabsorbenter i skum. Det är framför att ljudabsorbenter i kvalitativt sämre skum som är känsliga för gulning.

  Därför tillverkas aixFOAM ljudabsorbenter i kvalitativt förstklassiga akustikskum och förses med en UV-blockerare som skyddar produkterna mot gulning.

  På monteringsplatser med mycket starkt dags-/solljus kan färgförändringar inte helt uteslutas, framför allt vid ljusa absorbenter. I sådant fall rekommenderar vi att man använder våra duromera ljudabsorbenter i ”Architect Line” (rumsakustik) eller ”Engineer Line” (teknisk akustik).

  Vi svarar gärna på ytterligare frågor om rekommenderade användningsområden för våra ljudabsorbenter i en kostnadsfri akustikrådgivning: +49 2403 / 83830 - 22


  Till aixFOAM kontaktsidan
 • Under tillverkningen (skumningen) av detta akustikmaterial med öppen porstruktur kan det bildas porer av olika storlek (hålrum). Dessa varierar från absorbent till absorbent och kan jämföras med den karakteristiska ådringen hos trä. De syns särskilt tydligt på mycket tunna akustikelement eller ljudabsorbenter med plan yta. Detta är inget att oroa sig för. Håligheterna är typiska för materialet, men utgör ingen kvalitetsbrist och påverkar inte ljudabsorbentens akustikegenskaper. Håligheter erkänns därför inte som skäl för reklamation. Vi hoppas du har förståelse för detta.

  Vi svarar gärna på ytterligare frågor du kan ha om vårt material personligen. Ring oss och låt oss ge dig gratis råd: +49 2403 / 83830 - 22


  Till aixFOAM kontaktsidan
 • Förstklassiga akustikskum övertygar som material särskilt vad gäller vidarebearbetningen. De kan bearbetas med vanligen förekommande standardverktyg som vassa mattknivar/kartongknivar, elektrisk kökskniv eller bandsåg. Det gör våra aixFOAM ljudabsorbenter mycket flexibla att använda.

  Vi svarar gärna på ytterligare frågor om vidarebearbetning av våra ljudabsorbenter i en kostnadsfri akustikrådgivning: +49 2403 / 83830 - 22


  Till aixFOAM kontaktsidan
 • För monteringen av dina ljudabsorbenter erbjuder vi olika möjligheter, från vår praktiska aixFOAM självhäftning, via monteringskassetter för vägg och tak, fram till olika vajersystem. På artikelsidorna till de olika produkterna kan välja bland de tillgängliga monteringsalternativen och får mer information om de olika systemen med hjälp av info-knappen.

  Självklart hjälper vi dig i valet av lämpligt fästalternativ i vår kostnadsfria rådgivning.

  Ta kontakt med oss och få kostnadsfri rådgivning på: +49 2403 / 83830 - 22


  Till aixFOAM kontaktsidan
 • Som standard medföljer en lämplig monteringsanvisning med dina ljudabsorbenter. På begäran kan vi också förmedla kontakt med en av våra monteringspartners, något som kan vara till stor hjälp framför allt i stora projekt som industrihallar. Kontakta våra projekterare i en kostnadsfria rådgivning. Vid alla övriga frågor som rör monteringen av dina ljudabsorbenter står vi gärna till tjänst.

  Ta kontakt med oss och få kostnadsfri rådgivning på: +49 2403 / 83830 - 22


  Till aixFOAM kontaktsidan
 • Alla våra ljudabsorbenter är tillverkade i ett flexibelt akustikmaterial, varvid mindre tillverkningstoleranser är möjliga som kan ge ett mindre tilltalande intryck vid montering utan skuggfog. Vi rekommenderar därför generellt för alla våra ljudabsorbenter i form av plattor att de monteras med en skuggfog på minst 2 cm bredd, d.v.s. ett litet avstånd mellan de enskilda elementen.

  Vid ljudabsorbenter utan avfasade kanter bör man alltid ha en skuggfog även av akustiska skäl, eftersom det är endast så som absorbentens upptagningsyta blir maximal, så även absorptionseffekten.

  Vid ljudabsorbenter med avfasade kanter är montering med skuggfog optimal av akustiska skäl, och kan ske beroende av vad betraktaren tycker om.

  På artikeldetaljsidorna för våra ljudabsorbenter i form av plattor hittar du hänvisningar om montering av absorbenterna under punkten ”Rekommenderad montering”.

  Vi svarar gärna på ytterligare frågor om den rekommenderade monteringen av våra ljudabsorbenter i en kostnadsfria rådgivning: +49 2403 / 83830 - 22


  Till aixFOAM kontaktsidan
 • Generellt gäller följande: När du ändrar ytan eller materialstrukturen på ljudabsorbenterna, så kommer det att påverka ljudabsorptionen.

  Vid målning eller lackering av ljudabsorbenten tränger färgen i materialets porer och härdar där. Ljudvågorna reflekteras då, och den ljudabsorberande effekten uteblir.

  Om andra material som inte släpper igenom buller, som t.ex. tapeter eller vanlig papp, monteras på ljudabsorbenten, gäller samma princip. Ljudvågorna speglas mot ytan på tapeten eller pappen kan inte absorberas, eller absorbetas betydligt sämre.

  aixFOAM ljudabsorbenter kan väljas i flera färgvarianter eller med färgsatta filtkascheringar. Den särskilda akustikfilten släpper igenom buller och påverkar inte bullerskyddseffekten.

  Vi svarar gärna på ytterligare frågor om våra ljudabsorbenter i en kostnadsfria rådgivning: +49 2403 / 83830 - 22


  Till aixFOAM kontaktsidan

Online-butik | Produkturval

 • För att underlätta sökningen efter rätt bullerskydd för dig har vi delat upp vår aixFOAM-butik på olika användningsområden inom teknisk akustik och rumsakustik, eftersom alla rumssituationer ställer egna krav på akustiken och därmed på ljudabsorbenterna. Via fliken ”Produkter” kommer du alltid till de olika användningsområdena. Som alternativ kan du välja områdena från översikten på startsidan. Behöver du ytterligare hjälp i valet av ljudabsorbenter står vi till tjänst med kostnadsfri akustikrådgivning kostnadsfri rådgivning per telefon.

  Ta kontakt med oss och få kostnadsfri rådgivning på: +49 2403 / 83830 - 22


  Till aixFOAM kontaktsidan
 • Hittar du inga lämpliga användningsområden för just dina behov i vår produktöversikt kan du välja den tillämpning som ligger närmast. De akustiska förhållandena i en hörsal kan t.ex. jämföras med dem på en skola eller i ett klassrum. Vi hjälper dig naturligtvis i en kostnadsfri akustikrådgivning, att hitta rätt bullerskydd.

  Ta kontakt med oss och få kostnadsfri rådgivning på: +49 2403 / 83830 - 22


  Till aixFOAM kontaktsidan
 • Valet av rätt ljudabsorbenter är en mycket individuell och komplex fråga, och den påverkas av ett antal faktorer, t.ex. rummets storlek, dess ändamål, dess utrustning/möblering, gällande brandskyddsföreskrifter eller befintliga ljudkällor. Men oroa dig inte! Våra projekterare hjälper dig med kostnadsfri akustikrådgivning i valet av ljudabsorbenter.

  Ta kontakt med oss och få kostnadsfri rådgivning på: +49 2403 / 83830 - 22


  Till aixFOAM kontaktsidan
 • För valet av rätt kvantitet av ljudabsorbenter går det inte att säga något generellt, utan detta är avhängigt av en serie faktorer och därför mycket individuellt. Det finns visserligen generella riktvärden för att minska t.ex. efterklangen i ett rum, men generellt rekommenderar vi att man arbetar stegvis med ljudisoleringen. Så om du är osäker bör du välja ett lägre antal ljudabsorbenter. Det sparar inte bara pengar, utan förebygger också ”överdämpning”, d.v.s. en obehagligt konstlad akustik.

  Vill du vara på den säkra sidan i valet av antal ljudabsorbenter kan du kontakta våra projekterare för kostnadsfri rådgivning.

  Ta kontakt med oss och få kostnadsfri akustikrådgivning på: +49 2403 / 83830 - 22


  Till aixFOAM kontaktsidan
 • Valet av materialtjocklek hos ljudabsorbenterna är avhängigt av de frekvensområden som skall absorberas och hur kraftigt det ljud är som skall fångas upp. Generellt gäller följande: Ju lägre frekvenserna är som du vill dämpa, desto tjockare skall materialet i ljudabsorbenterna vara. För de flesta användningsområden rekommenderar vi en materialtjocklek mellan 5 cm och 8 cm för en effektiv ljuddämpning.

  Vi hjälper dig gärna i vår kostnadsfri akustikrådgivning.

  Ta kontakt med oss och få kostnadsfri rådgivning på: +49 2403 / 83830 - 22


  Till aixFOAM kontaktsidan
 • ör monteringen av dina ljudabsorbenter erbjuder vi olika möjligheter, från vår praktiska aixFOAM självhäftning, via monteringskassetter för vägg och tak, fram till olika vajersystem. Du väljer detta på artikeldetaljsidorna för resp. produkt och kan trycka på info-knappen för att få veta mer.

  Vilken montering som blir aktuell för dig är avhängig av de lokala förhållandena där ljudabsorbenterna skall användas.

  Självhäftande ljudabsorbenter är enormt praktiska och enkla att montera, men denna bullerskyddslösning är dock permanent. Det innebär att när absorbenterna väl är fastsatta kan de inte avlägsnas från underlaget utan vidare, de kan lämna spår efter sig eller ta skada. Därför kan detta alternativ för förankring i hyresobjekt vara jämförelsevis olämpligt.

  aixFOAM monterings- och hängkassetter är ett utmärkt och flexibelt fastsättningsalternativ – framför allt i hyrda lokaler. De kan tas bort eller flyttas utan problem och utan att skada väggar, tak och absorbenter.

  Före köpet av dina ljudabsorbenter måste du alltså tänka efter om du behöver en permanent eller flexibel installationslösning.

  Vi hjälper dig gärna i vår kostnadsfri akustikrådgivning i valet av rätt monteringsalternativ.

  Ta kontakt med oss och få kostnadsfri rådgivning på: +49 2403 / 83830 - 22


  Till aixFOAM kontaktsidan
 • Som tillverkare av ljudabsorbenter förbjuder oss lagstiftningen att rekommendera brandskyddsriktlinjer i ditt rum eller din byggnad. Vi informerar dock gärna om vilka av produkter som uppfyller de brandskyddsbestämmelser du kräver. Redan före orderläggningen i aixFOAM-butiken bör du kontrollera gällande brandskyddsföreskrifter för ditt objekt, och sedan välja rätt brandklass. Informationen kan i regel lämnas av arkitekter eller brandskyddsombud.

  På artikelsidorna till våra ljudabsorbenter hittar du brandskyddsegenskaperna till valda produkter. Under info-knappen hittar du förklaringar till detta.

  Vi svarar gärna på ytterligare frågor i en kostnadsfri akustikrådgivning: +49 2403 / 83830 - 22


  Till aixFOAM kontaktsidan
 • Medan du kan köpa ljudabsorbenterna i vår ”Classic Line” direkt in online-butiken, kan du begära en offert för produkterna i vår ”Engineer Line” teknisk akustik och vår rumsakustik.

  Varför är det så? Ljudabsorbenterna i dessa produktserier har utökade produktegenskaper, det krävs ofta mer rådgivningsinsatser och produktionen är mer arbetsintensiv. För att undvika förargliga fel i beställningen hjälper våra projekterare till med att ta fram en individuell offert för dessa produkter. När du har fått den kan du enkelt beställa och betala produkterna via online-butiken.

  Ta kontakt med oss och få kostnadsfri rådgivning på: +49 2403 / 83830 - 22


  Till aixFOAM kontaktsidan
 • När du är på produktsidorna för våra ljudabsorbenter i ”Architect Line“ (rumsakustik) eller ”Engineer Line“ (teknisk akustik) och klickar på knappen ”Begär offert”, hamnar den i ”förfrågningskorgen” som sedan visas i menyraden uppe till höger invid ”kundvagnen”. Nu kan du skicka iväg en icke-bindande förfrågan som tas om hand av våra projekterare. Vid frågor eller i ärenden runt andra detaljer tar en medarbetare från aixFOAM kontakt med dig, och skickar dig en individuell offert. Du får snabbt en offert via e-posten och kan sedan beställa och betala produkterna bekvämt via online-butiken.

  Vid frågor om offertprocessen står vi gärna till tjänst på: +49 2403 / 83830 - 22


  Till aixFOAM kontaktsidan
 • Produkterna i vår ”Architect Line“ (rumsakustik) och vår ”Engineer Line“ (teknisk akustik) är ljudabsorbenter som har utökade produktegenskaper och konfigurationsmöjligheter, som t.ex. högre brandskyddsklasser, individuella motivtryck eller särskilda monteringsalternativ. Produktionen av dessa produkter blir därför mer komplex, och du gör förfrågningar runt dessa produkter i en icke-bindande form.

  Vi svarar gärna på ytterligare frågor om våra produkter i en kostnadsfri akustikrådgivning: +49 2403 / 83830 - 22


  Till aixFOAM kontaktsidan
 • Har du upptäckt produkterna i vår ”Classic Line“ och i ”Architect Line“ (rumsakustik) eller ”Engineer Line“ (teknisk akustik)? Men misströsta inte, om du inte hittar det du söker! Som tillverkande företag kan vi realisera individuella specialprodukter och skräddarsydda bullerskyddslösningar. Ställ dina frågor till våra projekterare.

  Ta kontakt med oss och få kostnadsfri rådgivning på: +49 2403 / 83830 - 22


  Till aixFOAM kontaktsidan

Beställning | betalning

 • Givetvis kan det hända att man gör fel vid beställningen eller att man vill lägga till något till köpet. Innan du skickar iväg ordern bör du därför kontrollera alla uppgifter noggrant, eller använda dig av vår kostnadsfria rådgivning.

  Om du ändå hittar ett fel ber vi dig att omedelbart kontakta vårt serviceteam på telefon, så att ordern kan ändras innan dina ljudabsorbenter börjar tillverkas. Eftersom våra tillverkningsprocesser är högautomatiserade går det inte att stoppa dem när produktionen väl har satt igång. Därför går det inte att ändra en beställning från och med denna tidpunkt.

  Har du ytterligare frågor runt beställningar i aixFOAM-butiken besvarar vi dem gärna i en kostnadsfri rådgivning på: +49 2403 / 83830 - 22


  Till aixFOAM kontaktsidan
 • För att möjliggöra bekväm och säker betalning för dina ljudabsorbenter arbetar vi enbart med tillförlitliga och välbeprövade betaltjänstleverantörer. Beroende på i vilket land fakturaadressen ligger, kan du välja bland följande betalningsalternativ:

  Paypal

  PayPal

  Betalning via PayPal är tillgänglig för fakturaadresser från alla våra angivna leveransländer.

  När din order i aixFOAM-butiken har bekräftats, leds du vidare till den externa PayPal-sajten och kan slutföra din betalning där av dina ljudabsorbenter.

  Om du redan är PayPal-kund kan du logga in enkelt och smidigt med dina användaruppgifter, och genomföra betalningen. Om du är ny hos PayPal kan du logga in som gäst, eller öppna ett PayPal-konto och sedan bekräfta betalningen.

  Den inkomna betalningen bokförs hos oss på bara några minuter, och din order kan handläggas.

  Visa/Mastercard/Maestro

  Kreditkort (Mastercard/ Visa)

  Betalning via kreditkort är tillgänglig för fakturaadresser från alla våra angivna leveransländer.

  Självklart kan du betala i aixFOAM-butiken bekvämt och säkert med kreditkort. Vi accepterar kreditkort från MasterCard och Visa.

  För inmatning av dina data behöver du inte lämna aixFOAM-sajten utan kan ange uppgifterna direkt i kassan.


  Verified by Visa | Mastercard Secure Code

  Ditt köp i aixFOAM-butiken är dessutom säkrat. Du behöver en 3D Secure-kod när du har installerat denna metod för ditt kreditinstitut för betalning med kreditkort.

  För inmatning av koden leds du vidare till din banks externa inmatningssajt. Vad gäller Mastercard heter denna lösning ”Mastercard Secure Code“, vad gäller Visa ”Verified by Visa“.

  ”Verified by VISA“ och ”MasterCard Secure Code“ möjliggör en mycket säker hantering av kreditkortstransaktione på internet via särskilda krypteringsmetoder.

  Dina kreditkortsuppgifter lagras inte, och överförs krypterade via SSL-metoden till din bank. Genom denna höga säkerhetsstandard blir inköpet i aixFOAM-butiken med kreditkort mycket tryggt.

  Debiteringen av ditt kreditkort och inbetalningen till oss tar i regel bara några minuter, så att bearbetningen av din order kan starta direkt.

  Giropay

  giropay

  Betalning via giropay är tillgänglig endast för fakturaadresser från Tyskland.

  För betalning via giropay behöver du ett konto för nätbetalning från en deltagande sparbank eller bank.

  I kassan i aixFOAM-butiken anger du först BIC och IBAN. Dina data överförs krypterat till ditt kreditinstitut.

  När din order har skickats i aixFOAM-butiken leds du vidare till ditt kreditinstituts internetbetalningssida och kan logga in där med din inloggnings-ID och PIN. Sedan kan du bekräfta betalningen genom att ange ett TAN. Det tryggar ditt köp ytterligare.

  Betalningen kommer i regel in till oss på bara några timmar, så att bearbetningen av din order kan starta direkt.

  paydirekt

  paydirekt

  Betalning via giropay är tillgänglig endast för tyska fakturaadresser.

  Allt du behöver för att betala med Paydirekt är ett girokonto med åtkomst tll en internetbank och ett användarkonto hos en deltagande bank.

  När att du har skickat din beställning kommer du att omdirigeras till den säkra betalningssidan för paydirekt där du kan logga in med dina åtkomstdata (användarnamn och lösenord). Transaktionen slutförs genom att du bekräftar ditt köp.

  Den inkomna betalningen bokförs hos oss på bara några minuter och därefter hanteras din order.

  Direktöverföring

  Direktöverföring

  Betalning via direktöverföring är tillgänglig endast för fakturaadresser från följande leveransländer: Tyskland, Österrike, Nederländerna, Belgien, Italien, Spanien.

  Vid betalning med direktöverföring behöver du inte logga in dig separat på ditt internetbankkonto, utan kan först lägga in dina IBAN- och BIC-uppgifter i kassan i aixFOAM-butiken.

  När du har skickat ordern leds du vidare till en säker betalsajt. Där kan du ange ditt kontonummer och internetbank-PIN för att starta betalningen och bekräfta den genom att ange ett TAN. Det tryggar ditt köp ytterligare i aixFOAM-butiken.

  Betalningen kommer i regel in inom 1-2 arbetsdagar. Sedan tar vi hand om din beställning.

  Förskottsbetalning

  Förskottsbetalning

  Betalning via förskott är tillgänglig för fakturaadresser från alla våra angivna leveransländer.

  I anslutning till din order i aixFOAM-butiken får du ett e-postmeddelande från oss med erforderliga uppgifter om våra bankdata. Efter det att betalningen har kommit in, tillverkas dina ljudabsorbenter individuellt för dig och skickas iväg så snart som möjligt.

  För överföringen av din betalning via förskott ber vi dig använda följande bankförbindelse:

  Betalningsmottagare: Schaumstoffe Helgers GmbH

  IBAN: DE10390500000001007749

  BIC: AACSDE33

  Avser: Ditt fakturanummer

  Betalningen kommer i regel in inom 1-2 arbetsdagar. Sedan tar vi hand om din beställning.

  OBS: Vänligen observera att du står för ev. avgifter för överföringar från utlandet. Eftersom inkomna betalningar kontrolleras automatiskt, avvisar systemet felaktiga betalningar. Detta leder till onödiga leveransförseningar.

  Du bör helst i förväg ta reda på eventuella avgifter som ditt kreditinstitut debiterar för utlandsöverföringar, och lägga dem till fakturabeloppet för din order i aixFOAM-butiken.

  Amazon Pay

  Amazon Pay

  Betalning via Amazon Pay är tillgänglig för fakturaadresser från alla våra angivna leveransländer.

  För enkel och snabb betalning med Amazon Pay behöver du ett Amazon-konto.

  Via expresskassan kommer du direkt till betalsajten Amazon Pay. Där kan du registrera dig säkert med dina åtkomstuppgifter och välja leverans- och fakturaadress bland de lagrade adressdata, samt din spararade betalningsinformation. Sedan slutför du köpet som vanligt via Amazon.

  Beroende på vilken betalningsmetod du föredrar kan sättet som betalning kommer in till oss variera. När vi kan bokföra din betalning hos oss går ordern omedelbart vidare för handläggning.

  Autogiro

  Autogiro

  Betalning via autogiro är tillgänglig endast för fakturaadresser från Tyskland.

  I aixFOAM-butiken kan du betala enkelt med autogiro. Fakturabeloppet dras av oss automatiskt från ditt konto.

  För inmatning av dina data behöver du inte lämna aixFOAM-sajten utan kan ange uppgifterna direkt i kassan. Dina data överförs krypterat till betalningstjänsten.

  Frisläppningen genom betaltjänstleverantören kan ta några dagar i anspråk, detta av säkerhetsskäl. När din betalning har kommit in, vidtar den fortsatta handläggningen av din order.

  Rechnungskauf

  Köp mot faktura för företagskunder

  Betalning mot faktura är tillgänglig endast för företagskunder med fakturaadresser från följande leveransländer: Tyskland, Österrike, Schweiz

  Från och med ett inköpsvärde på 250 € och upptill ett inköpsvärde på 7.500 € kan du betala dina ljudabsorbenter bekvämt via faktura.

  Som privatperson kan du betala från € 250 till € 1 000 per faktura.

  Vill du betala som privatperson?

  För en betalning med faktura kräver vi en åldersklassificering av juridiska skäl. Välj bara ditt födelsedatum i kassan.

  Vill du betala som företagskund?

  För en betalning med faktura behöver vi ditt kommersiella registernummer. Skulle du till exempel eftersom en offentlig institution eller förening inte har ett sådant nummer, kontakta vårt serviceteam.

  Efter beställningen och med frakten av dina ljudabsorbenter får du en faktura av oss med all betalningsinformation som behövs.

  Betalningsfristen vid faktura är 14 dagar (från fakturadatumet) och fakturan kan betalas via överföring.

  För överföringen av ditt fakturabelopp ber vi dig använda följande bankförbindelse:

  Betalningsmottagare: PAYONE GmbH

  IBAN: DE81300500000001772359

  BIC: WELADEDDXXX

  Som referens måste du ovillkorligen använda endast det nummer som står angivet i orderbekräftelsen eller på fakturan.

  Observera att bankförbindelsen vid fakturabetalning är en annan än den för förskottsbetalning.

  Av säkerhetsskäl kanske leveransadressen inte avviker från faktureringsadressen när vi köper fakturan, vi ber om din förståelse. Om du behöver leverans till en annan adress, vänligen kontakta vårt serviceteam.

  Betalningen bokförs i regel in inom 1-2 arbetsdagar hos oss. Sedan tar vi hand om din beställning.

  iDEAL

  iDEAL (Nederländerna)

  Betalning via iDEAL är tillgänglig endast för fakturaadresser från Nederländerna.

  För betalning med iDEAL behöver du endast ett internetbankkonto i deltagande bank (ABN AMRO, ASN Bank, Friesland Bank, ING Bank, Knab, Rabobank, RegioBank, SNS Bank, Triodos Bank och Van Lanschot).

  När din order har bekräftats i aixFOAM-butiken kommer du direkt vidare till iDEAL:s säkra betalningssajt och kan där logga in med ditt kontonummer och PIN på ditt kreditinstitut när du har valt bank. Sedan måste du frisläppa din betalning genom att ange ett TAN. Det tryggar ditt köp ytterligare i aixFOAM-butiken.

  Den inkomna betalningen bokförs hos oss på bara några timmar, och din order kan handläggas.

  eps

  eps (Österrike)

  Betalning via eps är tillgänglig endast för fakturaadresser från Österrike.

  För betalning via eps behöver du endast ett konto i någon av de deltagande bankerna, t.ex. Bank Austria, BAWAG P.S.K., Erste Bank-Sparkassen, Hypobanken, Raiffeisenbanken, Spänglerbank eller Volksbanken.

  När din order har skickats i aixFOAM-butiken leds du vidare direkt till den säkra betalsajten eps. Där måste du först ange namnet på din bank (eller BIC resp. banknummer) och kan sedan logga in med dina åtkomstuppgifter. Avsluta transaktionen på ett säkert sätt genom att ange ett TAN.

  Datautbytet äger rum endast via SSL-kryptering och MD5-Fingerprinting, vilka uppfyller de högsta säkerhetsstandarderna. Det gör att ditt inköp i aixFOAM-butiken blir mycket säkert.

  Vi erhåller i regel betalningsbekräftelsen från ditt kreditinstitut på bara några minuter, och kan sedan sätta igång med din order snarast.

  Vilka betalningsalternativ som är aktuella för dig framgår av kundvagnen när du har angivit dina uppgifter.

  Har du ytterligare frågor runt betalningar i aixFOAM-butiken besvarar vi dem gärna i en kostnadsfri rådgivning på: +49 2403 / 83830 - 22


  Till aixFOAM kontaktsidan
 • Om du vill annullera en order ber vi dig att omedelbart kontakta vårt serviceteam på telefon, så att ordern kan annulleras innan dina ljudabsorbenter börjar tillverkas. Eftersom våra tillverkningsprocesser är högautomatiserade går det inte att stoppa dem när produktionen väl har satt igång. Därför går det inte att ändra en beställning från och med denna tidpunkt och din order kan inte annulleras.

  För att undvika att välja olämpliga ljudabsorbenter av misstag eller av okunskap ber vi dig kontakta vår kostnadsfri rådgivning. Kontrollera alla uppgifter noggrant innan du skickar in din order.

  Ta kontakt med oss och få kostnadsfri rådgivning på: +49 2403 / 83830 - 22


  Till aixFOAM kontaktsidan
 • Alla våra akustikabsorbenter konfigureras och tillverkas individuellt för dig. Därför kan vi inte använda ljudabsorbenterna till något annat. Vi ber dig ha förståelse för att vi inte kan byta eller ta tillbaka dina ljudabsorbenter.

  För att undvika att välja olämpliga ljudabsorbenter av misstag eller av okunskap ber vi dig kontakta vår kostnadsfri rådgivning. Kontrollera alla uppgifter noggrant innan du skickar in din order.

  Ta kontakt med oss och få kostnadsfri rådgivning på: +49 2403 / 83830 - 22


  Till aixFOAM kontaktsidan
 • Vi strävar efter högsta kvalitet och noggrannhet både i produktionen och vid leveransen av våra ljudabsorbenter. Om du ändå upptäcker någon defekt när du har tagit emot dina ljudabsorbenter ber vi dig kontakta vårt serviceteam omedelbart. Vi kommer gemensamt fram till en lösning.

  Du kommer till vår kundtjänst på: +49 2403 / 83830 - 22


  Till aixFOAM kontaktsidan
 • Om du har en rabattkod kan du lösa in den direkt vid betalningen. Du öppnar fältet under den orange knappen ”Beställ med betalningsskyldighet” och anger rabattkoden där. När du har klickat på ”Lös in rabattkod” dras rabattvärdet direkt från fakturabeloppet på din order.

  Observera: Tyvärr kan vi inte lösa in din rabattkod via en expressutcheckning i kundvagnen (”Amazon Pay“ och ”Paypal Express“) I kundvagnen måste du i stället välja att gå via skärmknappen ”Till kassan”.

  Vi svarar gärna personligen på andra frågor om vår aixFOAM-rabattkod. Du kommer till vår kundtjänst på: +49 2403 / 83830 - 22


  Till aixFOAM kontaktsidan
 • För varje beställning i aixFOAM-butiken kan du lösa in endast en rabattkod åt gången. Om du anger flera koder i en följd i fältet, och klickar på ”Lös in rabattkod”, får du endast den sist angivna rabatten. Tidigare angivna rabattkoder blir inte ogiltiga eftersom den slutgiltiga bokningen av din rabatt äger rum först när du klickar på ”Beställ med betalningsskyldighet”.

  Om du har ytterligare en rabattkod, är det bara att lösa in den nästa gång du beställer i aixFOAM-butiken.

  Vi svarar gärna personligen på andra frågor om vår aixFOAM-rabattkod. Du kommer till vår kundtjänst på: +49 2403 / 83830 - 22


  Till aixFOAM kontaktsidan
 • Tyvärr kan rabattkoder inte avräknas i efterhand. Om du har glömt att lösa in din rabattkod, är det bara att lösa in den nästa gång du beställer i aixFOAM-butiken.

  Vi svarar gärna personligen på andra frågor om vår aixFOAM-rabattkod. Du kommer till vår kundtjänst på: +49 2403 / 83830 - 22


  Till aixFOAM kontaktsidan
 • Om din rabattkod inte fungerar kan det bero på något av detta:

  • Rabattkoden är redan inlöst och därmed förbrukad.
  • Rabattkoden hade en viss giltighetstid.
  • Rabattkoden är bunden till ett särskilt kundkonto.
  • Rabattkoden är bunden till ett lägsta eller högsta ordervärde.
  • Rabattkoden kan inte tillämpas på alla aixFOAM-produkter.
  • Rabattkoden gäller endast vissa leveransläder.
  • Tyvärr genererar oseriösa webbplatser automatiskt rabattkoder som påstås vara från oss, men som inte är det och därför är ogiltiga. I regel skickas rabattkoder från aixFOAM inte ut via kupongportaler på nätet.

  Om din rabattkod av någon anledning inte fungerar, kan du vända dig till vårt serviceteam. Du når oss på: +49 2403 / 83830 - 22


  Till aixFOAM kontaktsidan

Leverans | Frakt

 • Vid leverans inom Tyskland och vid ett varuvärde på över 250 € vid köp i aixFOAM-butiken är leveransen av dina ljudabsorbenter fraktfri för dig. Under ett varuvärde på 250 € debiterar vi en fraktkostnad på 14,94 €.

  För att hålla kostnaderna för leveranser till utlandet så låga som möjligt för dig, anlitar vi olika logistikföretag för frakten av ljudabsorbenterna. Vi kan därför inte ange några schablonmässiga priser här. För bästa möjliga transparens och exakthet för kostnaderna kan du se dessa direkt i kundvagnen när du har leveransland.

  För våra förfrågningsartiklar i ”Architect Line“ (rumsakustik) och ”Engineer Line“ (teknisk akustik) erhåller du först en icke-bindande offert avseende frakten av dina ljudabsorbenter.

  Vi svarar gärna på ytterligare frågor om frakt och expedition i vår aixFOAM-butik på nätet i en kostnadsfri akustikrådgivning: +49 2403 / 83830 - 22


  Till aixFOAM kontaktsidan
 • Dina ljudabsorbenter specialtillverkas för dig i vår fabrik. Därför kan produktionstiden variera beroende på slag och omfattning av din order.

  Frakten av ljudabsorbenterna tar i regel en till tre arbetsdagar.

  Vi svarar gärna på ytterligare frågor om leveranstider för våra ljudabsorbenter i en kostnadsfri akustikrådgivning: +49 2403 / 83830 - 22


  Till aixFOAM kontaktsidan
 • Våra aixFOAM ljudabsorbenter levereras till följande länder:

  Belgien

  Bulgarien

  Danmark

  Tyskland

  England

  Estland

  Finland

  Frankrike

  Grekland

  Irland

  Italien

  Kroatien

  Lettland

  Liechtenstein

  Litauen

  Luxemburg

  Nederländerna

  Norge

  Österrike

  Polen

  Portugal

  Rumänien

  Sverige

  Schweiz

  Serbien

  Slovakien

  Slovenien

  Spanien

  Tjeckien

  Turkiet

  Ungern

  Om ditt land saknas i listan, kan du kontakta vårt serviceteam.

  Ta kontakt med oss och få kostnadsfri akustikrådgivning på: +49 2403 / 83830 - 22


  Till aixFOAM kontaktsidan
 • Beroende på leveransadress och orderomfattning levereras dina produkter med trans-o-flex, DHL eller någon av våra speditionspartners.

  Versandpartner aixFOAM

  Ljudabsorbenter i monteringskassetter eller monteringskassetter som tillbehör levereras alltid via spedition, detta av transportskyddsskäl. För att säkerställa att kassetterna levereras till dig på ett säkert sätt, skickar vi dem till dig på små engångspallar i trä.

  Vi svarar gärna på ytterligare frågor om fraktföretag eller leveranser av våra ljudabsorbenter i en kostnadsfri akustikrådgivning: +49 2403 / 83830 - 22


  Till aixFOAM kontaktsidan
 • Tyvärr kan dina ljudabsorbenter inte skickas till postombud, detta p.g.a. storleken på kollina. Dessutom skickas våra paket inom Tyskland i regel med fraktpartner trans-o-flex eller via speditör.

  Vi svarar gärna på ytterligare frågor om leveranser av våra ljudabsorbenter i en kostnadsfri akustikrådgivning: +49 2403 / 83830 - 22


  Till aixFOAM kontaktsidan
 • Som tillverkande industriföretag har vi optimerat och automatiserat våra logistikprocesser under årens lopp, så att dina ljudabsorbenter alltid skickas till dig på ett tillförlitligt sätt. Av den anledningen kan vi inte erbjuda dig egen hämtning av din butiksbeställning. Vi ber dig ha förståelse för att egen hämtning kan ske endast i enstaka undantagsfall och att ev. fraktkostnader som anges i din orderbekräftelse inte kan återbetalas.

  Vi svarar gärna på ytterligare frågor om leveranser av våra ljudabsorbenter i en kostnadsfri akustikrådgivning: +49 2403 / 83830 - 22


  Till aixFOAM kontaktsidan
 • När ljudabsorbenterna har lämnat fabriken, skickar vi dig en leveransbekräftelse via e-post. Du får du ett kollispårningsnummer och kan följa paketets väg.

  Om du inte hittar e-postmeddelandet i din inkorg kan du kontrollera skräpposten. Kontakta annars gärna vår serviceteam.

  Du kommer direkt till vår kundtjänst på: +49 2403 / 83830 - 22


  Till aixFOAM kontaktsidan

Kontakt | Rådgivning | Kundkonto

 • Du når oss per telefon, arbetsdagar, från kl. 08.00 till 17.00. För frågor eller kostnadsfri akustikrådgivning, kontakta: +49 2403 / 83830 - 22

  Självklart kan du alltid kontakta oss via e-post. För frågor om våra produkter, kontakta sales@aixfoam.se och vid frågor om orderhandläggning, info@aixfoam.se.

  När du mailar oss ber vi dig att alltid ange telefonnummer och klockslag då vi når dig säkrast. Då kan vi kontakta dig om vi behöver mer information.


  E-post till: sales@aixfoam.se E-post till: info@aixfoam.se Till aixFOAM kontaktsidan
 • aixFOAM-shoppen är tillgänglig på följande språk:

  Vi tar gärna emot skriftliga förfrågningar på dessa språk.

  Kostnadsfri rådgivning per telefon lämnas gärna av våra aixFOAM-kundrådgivare på följande språk: Tyska, engelska, holländska och franska.

  Ta kontakt med oss och få kostnadsfri rådgivning på: +49 2403 / 83830 - 22


  Till aixFOAM kontaktsidan
 • För att våra projekterare skall kunna ge dig konkreta råd och hitta rätt ljudabsorbenter för just dina behov, är det viktigt att vi får tillgång till så mycket nyckeldata som möjligt. Ju mer uppgifter vi får om användningsområdet, desto mer kan vi hjälpa dig i valet av bullerskydd!

  Det är jättebra om du har följande information till hands innan du ringer oss:

  • Svenska
  • Hur eller för vad skall rummet användas? (Kontor, restaurang, skola, produktionshall etc.)
  • Hur stort är tummet? (mått eller t.o.m. ritning)
  • Hur är rummet möblerat/utrustat? (antal fönster, heltäckningsmattor, betongväggar etc.)
  • Måste vissa brandskyddsföreskrifter beaktas? (Ofta spelar brandskyddet en viktig roll när det gäller publika byggnader.)
  • Vilka bullerkällor finns det? (Högljudda maskiner, skrivare, samtalsbuller etc.)
  • Kanske du också kan skicka oss foton via e-post på användningsområdet?

  Listans punkter omfattar rekommendationer från våra akustikexperter. Om du är osäker på någon information, så hjälper vi dig gärna vidare.

  Ta kontakt med oss och få kostnadsfri rådgivning på: +49 2403 / 83830 - 22


  Till aixFOAM kontaktsidan
 • I vår aixFOAM-butik kan du lägga upp ett personligt kundkonto. Du kan välja önskat alternativ antingen direkt när du anger dina data i kundvagnen, eller välja punkten ”Användarkonto” längst uppe till höger i den orange menyraden i butiken.

  Vi svarar gärna på ytterligare frågor om kundkonton i aixFOAM-butiken i en kostnadsfri akustikrådgivning: +49 2403 / 83830 - 22


  Till aixFOAM kontaktsidan
 • Att lägga upp ett personligt kundkonto i aixFOAM-butiken innebär vissa praktiska fördelar för dig. Via adressboken kan du administrera dina leverans- och fakturaadresser på ett smidigt sätt, och du ser alla dina ordrar och offerter i översikt. Detta kan vara till hjälp när du handlar i vår online-butik ofta.

  Vi svarar gärna på ytterligare frågor om kundkonton i aixFOAM-butiken i en kostnadsfri akustikrådgivning: +49 2403 / 83830 - 22


  Till aixFOAM kontaktsidan

Om aixFOAM

 • I västligaste Tyskland, i Eschweiler i närheten av Aachen (Nordrhein-Westfalen), har aixFOAM sin vår toppmoderna produktionsanläggning på totalt 6.000 m², samt även administration och försäljning. I våra ljusa lokaler handlar allting om perfekt akustik överallt och vi vill att våra kunder skall vara helt nöjda. Ljudabsorbenter ”Made in Germany“ – det är aixFOAM.


  Läs mer om aixFOAM
Callcenter user-circle logout