Sök
aixFOAM basdämpare mot låga toner

Basabsorbenter för perfekt klang

Dån. Brummande. Klafsande ljud. Det är inte bara musiker och hemmabioälskare som känner till problemet med att optimera basen i rumsakustiken. Men vad beror det på att det högkvalitativa hi-fi-systemet inte levererar den klang du vill ha och vad kan du göra åt det?

På jakt efter den perfekta basen

Det största hindret för att kunna förbättra rumsakustiken är basen. Cirka 75 % av problemen med rumsakustiken har med basområdet att göra och ställer till det rejält när vi kommer till ljudabsorption. Ljudoptimeringen av låga frekvenser är mer komplicerad och komplex jämfört med mellan- eller diskantregistret.

Anledningen till detta är arten av låga frekvenser eller basfrekvenser. Låga toner har högre våglängd och mer energi som måste absorberas under ljudabsorptionen.

Ljudvågor återspeglas generellt i de stora begränsningar som ett rum har, nämligen väggarna. Basvågor sprider sig dock inte lika riktat som diskant- och mellanfrekvenserna gör, utan rör sig mer sfäriskt genom rummet, särskilt om man har konventionella trevägshögtalare. Därför kastas de ofta tillbaka.

Överlagringen av dessa reflektioner skapar så kallade "stående vågor" eller "room modes” (rumslägen) mellan motstående väggar. Stående vågor har olika ljudminima och ljudmaxima, vilket kan leda till att enskilda frekvenser försvinner eller överbetonas på olika ställen i rummet. Detta gör att det uppstår långa efterklangstider och ett poröst och ojämnt ljud som förvränger rumsakustiken på ett negativt sätt.

Basabsorbenter/bassfällor förbättrar akustiken i rummet

Det finns basabsorbenter eller basfällor, som de också kallas (på engelska "basstraps"), som är lämpliga för att specifikt minska ljudet och säkerställa ett tydligt, torrt basljud.

Till skillnad från "normala" bredbandabsorbenter består dessa speciella ljudabsorbenter av extra tjockt material. Detta gör att basfrekvenserna tränger djupt in ljud absorbenten så att basen dämpas effektivt.

Förutom runds ljudabsorbenter finns det också basfällor med trähölje. Dessa är särskilt populära bland professionella musiker och därför ofta är relativt dyra. Ett lika bra men billigare alternativ som ofta väljs som en variant av bas-, kant- eller hörnsabsorbenter är ljudabsorbenter med en prismaformad kropp - som våra aixFOAM-bassabsorbenter för lågfrekvensabsorption.

Basabsorbent mot störande basfrekvenser
aixFOAM basabsorbent för optimalt ljud

Spara på priset, inte på basen!

Nu kan du konfigurera din basabsorbent och ta med dig ett kraftfullt basljud hem utan fladderekon, dån eller brummande.
Till produkten

aixFOAM basabsorbenter – låga frekvenser under kontroll

Våra aixFOAM basabsorbenter är högkvalitativa akustikelement med öppen porstruktur, tillverkade av akustikskum i två materialtjocklekar. Ju större ljudabsorbent du väljer, desto bättre absorptionsförhållande får du i de lägre frekvensområdena.

Till våra basabsorbenter, liksom till alla våra akustikelement, använder vi bara högkvalitativa akustikskum. Dessa har inte bara påvisande goda absorptionsvärden, utan också ett speciellt UV-blockerande tillsatsmedel. De är därför skyddade mot missfärgning orsakad av solljus.

Rätt uppställda basabsorbenter

Den prismaformade basabsorbenten från aixFOAM absorberar ljudet perfekt om den placeras på rätt sätt i rummet. Därför ska den placeras i ett hörn rummet med spetsen ut mot rummet. Det betyder att det område som ljudet träffar är störst och ljudabsorptionen optimal. I rektangulära rum är dessutom ljudtrycket i hörnen generellt högst. Förresten. Eftersom basabsorbenten placeras i rumshörnen har den också fått namnet hörnabsorbent eller kantabsorbent.

Hörnabsorbenterna bör helst också placeras bakom högtalarna eller boxarna. Beroende på behovet och rumshöjden kan basabsorbenterna staplas ovanpå varandra. Ytan blir då större och ljudabsorptionen bättre.

Rätt kombination för bra ljud

För optimal akustik i en inspelningsstudio, ett hi-fi-rum eller i hemmabion räcker naturligtvis inte bara med basabsorbenter. Därför rekommenderar vi att montera andra ljudabsorberande paneler på väggarna som bredbandsabsorbenter utöver kantabsorbenterna.

I vår aixFOAM-butik hittar du många olika akustikelement som du kan variera till ytan och färgen. Isoleringsskivorna täcker ljudoptimeringen i mellan- och diskantregistret och höjer även rummets utseende.

Att välja rätt bas och ljudabsorbenter

Som akustikexperter vet vi att varje rum är unikt med sitt ljud och sin akustik. Därför är behoven av akustikelement för ljudabsorption olika från rum till rum.

För att det ska bli så enkelt som möjligt för dig att välja rätt bas- och ljudabsorbenter har vi sammanställt all relevant information om våra akustikelement i vår nätbutik. Naturligtvis hjälpa vi också gärna till personligen med kostnadsfri rådgivning på vår kundhotline.

Faktaruta

I de flesta fall är basregistret det största problemet när rumsakustiken ska förbättras. Basvågor överlappar ofta och har en hög energi. Därför krävs det ett högkvalitativt och motsvarande tjockt material för ljudabsorption.

Basabsorbenter från aixFOAM

aixFOAM basabsorbenter av akustikskum med öppen porstruktur är också lämpliga som basfällor för ljuddämpning av oönskade basfrekvenser. För bästa effekt placeras de prismaformade basabsorbenterna i ett rumshörn, företrädesvis bakom högtalarna. För att öka absorptionsytan bör den spetsiga kanten på absorbenten peka utåt i rummet.

Vi vet allt om bastoner!

Vi hjälper dig gärna i vår aixFOAM-butik eller i en kostnadsfri rådgivning så att du hittar rätt bas- och ljudabsorbenter. Sedan tillverkar vi akustikelementen speciellt för dig så att du sedan kan njuta av det perfekta basljudet.

Behöver du hjälp?
Kontakt för frågor

Ring eller mejla till oss. Med kostnadsfri rådgivning hjälper vi dig att hitta rätt lösning på dina akustikproblem.

+49 2403 / 83830 - 22
Måndag - fredag
kl. 08:00 - 17:00

sales@aixfoam.se
Dagligen kl. 00.00 – 24.00

aixFOAM Butik

Besök vår aixFOAM-butik och hitta din lämpliga ljudisolering: mindre buller och bättre akustik med ljudabsorbenter direkt från tillverkaren.

Hitta ljudisolering
Callcenter user-circle logout