Sök

Förbättra rumsakustiken med bullerskydd från aixFOAM

Ljudabsorbenter för mer harmoni och optimal klang i varje rum

  • Förbättrad akustik för lättare kommunikation och mer trivsel
  • Mindre oljud och eko
  • Optimerad klang i rummet
  • Bullerskydd för vägg och tak, fristående eller hängande akustikelement
  • Moderna, tilltalande mönster och färger
  • Snabb leverans och enkel montering

Läs mer här om hur rumsakustiken kan förbättras med bullerskydd.

Kleurrijk is beautiful.

Upptäck aixFOAM set för dörrisolering för dörrar i 20 snygga färger och håll buller borta.

Upptäck nu!

Det mest effektiva bullerskyddet någonsin

Med våra aixFOAM Premium absorbenter med brandskydd Plus får du bullerskydd i en ny definition.

Upptäck nu

Den passande ramen för din akustik

Effektivt bullerskydd, vackert och flexibelt som aldrig förr – med den akustiska ramen aixFOAM

Upptäck nu!

Alla bra saker kommer uppifrån

Bullerskydd för innertaket: Upptäck våra ljudabsorbenter för mer lugn och ro och kristallklar akustik!

upptäck nu!

Vi kan akustik.

Vad döljer sig egentligen bakom aixFOAM? Kom igen, nu kör vi! – Vi tar dig med bakom kulisserna och ger dig en liten inblick i vårt dagliga arbete.

Titta på videon

Speciella servicefrågor

Är du storkund? Behöver du andra leveransmängder än vad webbutiken kan erbjuda? Har du speciella krav på emballage eller särskilda leverans- och leveransvillkor? Prata med oss!

Till kontaktsidan

Product Finder

Plats

Tak

Vägg

Golv

Dörr

Tabell

Optik

Slät yta

Filtyta

Strukturerad yta

Yta av akustiskt tyg

Bullerkälla

Luftburet ljud, hög frekvens

Luftburet ljud, medelhög frekvens

Luftburet ljud, låg frekvens

Stomljud

Matching products: Återställ Filter

Classic Line

Professional Line

Fler valmöjligheter?

Filtlaminerade akustikelement, klassiska akustikskum och mycket mer finns i vår CLASSIC LINE.

Fler valmöjligheter?

I vår PROFESSIONAL LINE hittar du högre brandskydd, ytterligare konstruktioner, utskrivbara element och mycket mer.

Förbättra rumsakustiken

I dagens arkitektur är den optiska utformningen av rummen viktig, men den akustiska aspekten får allt större betydelse. En god rumsakustik förbättrar inte bara kommunikationen, utan skapar även mer harmoni och trivsel i rummet. Men var hittar man orsakerna till dålig rumsakustik, och hur kan bullerskydd bidra till att öka välbefinnandet?

Vilka är orsakerna till dålig rumsakustik?

Inget rum är det andra likt, och det bör behandlas utifrån användningsområdet och de akustiska krav som är kopplade till det. Generellt är det två faktorer som är avgörande för akustiken i ett rum: Dels ljudtrycksnivån, dels efterklangen resp. efterklangstiden.

Alltför hög ljudtrycksnivå

Ljudtrycksnivån beskriver ljudstyrkan i rummet. För att den skall kunna sänkas måste man kontrollera vilka ljudkällor som orsakar det störande ljudet och var dessa finns. När bullerkällorna ha identifierats kan man vidta riktade åtgärder för bullerdämpning resp. ljudisolering.

Eko och långa efterklangstider

Det är inte bara ljudstyrkan, d.v.s. det buller som mäts i decibel (dB), som påverkar akustiken negativt, utan även efterklangen. Den beskriver hur länge ett ljud ligger kvar i rummet när ljudkällan har stängts av. Särskilt vid många ljudkällor, t.ex. på kontor eller restaurang, leder detta till en överlagring av frekvenser. Hårda material såsom trä, betong, glas eller släta plaster speglar även ljudet. Det ökar efterklangstiderna väsentligt och försämrar rumsakustiken. Med hjälp av ljudabsorbenter kan man minska efterklangen.
Hårda, släta ytor i trä, glas, metall eller betong återkastar ljud och ökar därigenom efterklangen i rummet. Med riktad ljuddämpning kan man reducera efterklangen och förbättra rumsakustiken.
Ett kontor med runda ljudabsorbenter för förbättrad rumsakustik.

Vilka bestämmelser finns det för rumsakustik?

Med rubriken ”Hörbarhet i rum” anger DIN 18041 viktiga anhaltspunkter för utformningen av rum där hörandet, förståelsen och tystnaden är särskilt viktigt. Beroende på rumsstorleken samt slaget av användning regleras här de idealiska efterklangstiderna, och optimala rumsakustiska förhållanden definieras.

En god rumsakustik förbättrar talförståelsen och kommunikationen. Det underlättar inte bara integrationen av människor med nedsatt hörsel, utan ökar även produktiviteten och koncentrationen, samt minskar stressen. Detta är av avgörande vikt på arbetsplatser som kontor eller callcenter, men även i publika inrättningar som skolor och förskolor, samt i bostaden.

Lättare kommunikation tack före förbättrad rumsakustik förbättrar arbetet i gruppen.
Bullerskydd förbättrar rumsakustiken och därmed kvaliteten på vistelsen i rummet. Det underlättar kommunikationen och produktiviteten. Det finns studier som visar att koncentrationen kan förbättras med upp till 20% genom en balanserad akustik.

Hur kan man sänka ljudtrycksnivån genom bullerdämpning?

Om akustiken i rummet är försämrad p.g.a. buller måste man isolera de störande källorna. Exempelvis kan man med bullerdämpning på väggar och i tak förhindra att störande buller tränger in i rummet från angränsande områden, men också att ljudet lämnar rummet. Detta är av intresse framför allt i musikstudior, repetitionslokaler eller musikrum, för att inte grannarna skall bli störda.

För att stoppa ljudöverföringen kan man använda bullerdämpningsmattor i akustikskum med en slät yta, hög materialtjocklek och stor egenvikt. I praktiken har plana ljudabsorbenter, akustiktungskum och -tungfolie visat sig ha mycket goda effekter.

Vill man avdela mindre områden i ett rum, t.ex. arbetsplatser i kontorslandskap eller en mässmonter, kan man använda bordsavdelare, taksegel eller fristående resp. fritt hängande akustikelement samt akustikväggar.

Buller i rummet kan snabbt bli ett bekymmer. Dålig rumsakustik orsakar stress och ökar risken för hjärt-kärl-sjukdomar. Användningen av bullerskydd sänker ljudtrycksnivån och bidrar till välbefinnandet.
En ung kvinna håller för öronen för att skydda sig mot buller.

Hur kan man minska efterklangen genom bullerdämpning och förbättra klangen?

För att förebygga oönskade ljudreflexioner och efterklang kan man placera ljudabsorbenter på hårda ytor. De minskar bullret, tar upp överflödiga frekvenser och bidrar till att förbättra rumsakustiken.

För optimering i hög- och medelfrekvensområdet rekommenderas bredbandsabsorbenter i akustikskum, eftersom tal rör sig främst i detta område. Som bredbandsabsorbent kan man montera bullerskyddsplattor på väggar eller i tak. Profilerade ljudabsorbenter som noppskum eller pyramidskum har även en ljudspridande effekt som ger en naturlig klang i rummet och som ändrar efterklangen på ett riktat sätt.

För att optimera klangen i det lågfrekventa området bör man även använda s.k. basabsorbenter eller kantabsorbenter, som komplement till vägg- och takabsorbenter. De består av ett mycket tjockt material och lämpar sig därför väl för upptagning av låga frekvenser och bas.

Varför är bullerskyddet från aixFOAM så bra när det gäller att förbättra rumsakustiken?

Vi använder ett kvalitativt förstklassigt akustikskum i våra akustikelement från aixFOAM. Akustikskum har en öppenporig struktur och låg täthet. Bullret kan därför tränga in materialet mycket bra, omvandlas där genom friktion till (omärklig) värmeenergi och absorberas. Akustikskum är dessutom ett mycket flexibelt material som är mycket lätt att bearbeta.
Mycket effektiva ljudabsorbenter
Bullerskydd
högsta
ljudabsorption
Icon Ljudabsorbent med profilerad yta
Ytor
profiler för
urval
Icon Materialtjocklekar för ljudabsorbenter
Höjder
kan väljas
Skum för färgval
Färgurval
enligt önskemål
Icon brandskyddsskum
Brandskydd
i olika klasser
Icon Montering av ljudabsorbenter
Montering
flera
alternativ
Genom professionell bearbetning av våra akustikskum kan vi tillverka bullerskydd i olika brandklasser, färger och ytprofiler. aixFOAM ljudabsorbenter är inte bara högeffektiva ur bullersynpunkt utan också optiskt tilltalande. Med monteringsalternativ som självhäftning, eller eleganta monteringskassetter i aluminium blir installationen av ljudabsorbenterna inte bara mycket enkel, utan även ett inredningsinslag i sig.
Ljudabsorbenter i hängkassett på ett kontor fungerar som bullerskydd.
aixFOAM ljudabsorbenter i akustikskum i en hängkassett i aluminium (upFRAME) dämpar bullret och utgör ett optiskt blickfång. De förbättrar rumsakustiken och förhöjer rumsinredningen med moderna mönster.

Förlita dig på våra erfarenheter sedan 60 år tillbaka!

Som tillverkare av förstklassiga akustikelement kan vi på aixFOAM se tillbaka på 60 års erfarenhet och vi är din kompetenta partner för rumsakustik och bullerskydd. Därför vet vi att varje rum och kraven på akustiken är individuella. Vi hjälper dig gärna i valet av produkter eller med kostnadsfri rådgivning genom våra projekterare, så att du hittar rätt lösning för bättre rumsakustik.

På våra kategorisidor kan du söka efter det optimala bullerskyddet till ditt projekt, eller kontakta våra akustikexperter direkt.

Gratis akustisk rådgivning från aixFOAM

aixFOAM projekterarna nås på telefon eller e-post.

Kostnadsfri rådgivning
Förbättrad rumsakustik med aixFOAM-ljudabsorbenter

Här hittar du våra olika produktkategorier inom rumsakustik.

Till kategorierna
Våra kunder säger:
»Vi har utrustat vår repetitionslokal med aixFOAM bullerskydd i olika färger så att vi kan repa när som helst, utan att störa någon. Vi är så imponerade!«
»Efter den kompetenta rådgivningen per telefon, så blev produkten levererad på utsatt tid. Bullerskyddsplattorna var lätta att sätta upp. Och resultatet uppfyllde mina förväntningar mer än väl.«
»Jag är så nöjd, och jag har rekommenderat ljudabsorbenterna och aixFOAM till andra ett flertal gånger.«
»Före beställningen fick jag mycket bra hjälp på telefon med rekommendationer om vad som fanns att välja på (passande för våtrum). Alla mina frågor fick svar, som jag är mycket nöjd med. Man talade också om vilka mängdrabatter som fanns. Leveransen kom per avtalat datum, i felfritt skick. Materialet uppfyller det önskade ändamålet.«
»Det var lättare att montera än jag trodde. Och det fungerar!«
Callcenter user-circle logout