Sök
aixFOAM bullerisolering i bilen med ljudabsorbenter

Bullerisolering i bilen med ljudabsorbenter

Det dånar, det susar, det är hög volym. Förare av kommersiella fordon och jordbruksmaskiner, men också förare som tillbringar mycket tid på motorvägarna och längre sträckor känner till problemet: ihållande volym i fordonet på grund av otillräcklig ljudisolering.

Ljudisolering för mer säkerhet och komfort i bilen

Ljud som uppstår i bilen på grund av bristande ljudisolering är naturligtvis primärt irriterande. Men oönskat ljud påverkar inte bara komforten. Det kan också ha en negativ inverkan på säkerheten när man kör. En konstant bullerkuliss påverkar förarens koncentrationsfömåga och prestation och kan leda till ouppmärksamhet, särskilt på långa resor. Kontinuerligt buller kan också få obehagliga konsekvenser för passagerarna. Enligt medicinsk expertis kan en långvarig ljudnivå över 85 dB leda till permanenta hörselskador. Äldre fordon, kommersiella maskiner, lantbruksfordon eller veteranbilar i synnerhet saknar ofta adekvat ljudisolering.

Vad orsakar bullret i bilen?

Omgivande ljud, dånet från motorn, däckets rullande ljud. Alla typer av omgivande ljud påverkar bilen under körning. Ofta kan man emellertid hitta orsaken till det irriterande ljudet i konstruktionen av själva fordonet. Ett mycket vanligt problem inom maskin-, fordons- och båtbyggnad är dånet från stora plåtkonstruktioner. Speciellt inom fodonstekniken förekommer det ofta en stor plåtyta, t.ex. när det gäller bottenplåtarna, dörrar eller tak. Dessa komponenter tenderar att vibrera speciellt vid höga hastigheter eller med stora motorer som alstrar kraftiga vibrationer. Detta gör att stomljud överförs, vilket i sin tur skapar det obehagliga dånet. Stora fordonstillverkare investerar därför febrilt i att utveckla ny teknik såsom bruseliminering.

Men riktade, efterföljande ljudabsorberande och ljuddämpande åtgärder kan också säkerställa mer lugn och ro i fordonet. För att eliminera vibrationerna måste plåtkonstruktionen förstärkas. Eftersom det vanligtvis inte går att fästa ytterligare stag på komponenterna återstår endast att förstärka materialet. Det är här som akustikelement för riktad ljudisolering och ljuddämpning kommer in i bilden.

Akustisk tungfolie som förstärkning

Akustisk tungfolie används för att förstärka materialet, som sedan limmas direkt på plåten. Akustisk tungfolie eller bullerskyddsmattor har en exceptionellt hög egenvikt och densitet, vilket innebär att de har utmärkta isolerings- och dämpningsegenskaper.

Dämpningsgraden specificeras i DIN EN ISO 6721-3 och beskrivs med förlustfaktorn tan d. Ju högre denna faktor är, desto kortare är avklingningstiden för ett material. Ju kortare avklingningstid, desto lägre är ljudavgivningen till omgivningen. Stålplåt har t.ex. en förlustfaktor på 0,0015. Akustisk tungfolie från aixFOAM har däremot en förlustfaktor på 0,080. Följden av detta blir att tungfoliens avklingningstid i kombination med plåt är cirka 50 gånger mindre än för enkel stålplåt utan tungfolie.

Ljudisolering i fordon

Ofta används en kombination av akustisk tungfolie och kompositskum för ljudisolering av bottenplåtarna i fordon. Genom denna anslutning dämpas både stomljud och luftburet ljud, vilket leder till tillförlitlig isolering av buller. I praktiken har aixFOAM kompositskum HEAVY Duty Tec tillsammans med bullerskyddsmattan FLEXO av akustisk tungfolie visat sig vara särskilt paktiskt.

Akustiskt skum för ljudisolering i tekniska tillämpningar
Kompositskum för ljuddämpning

Slätt tungskum absorptionsplattor

Upptäck ljudabsorbenten HEAVY Duty Tec – en populär produkt för effektiv ljudisolering i tekniska tillämpningar som exempelvis i maskinhus eller isolering av motorer och motorrum.
Till produkten

Kompositskum kännetecknas av att det är enkelt att bearbeta och har goda anpassningsegenskaper. Dessa egenskaper att gör att det nästan är perfekt underlag för mattor eftersom golvgrupper av stabilitetsskäl brukar vara indelade i flera delar. Med hjälp av kompsitskummet skapas ett jämnt underlag för mattan i en flerskiktsprocess. Ändå måste man tänka på att den totala mängden material inte blir för stor eftersom passformen på dagens moderna formpressade mattor inte är variabel. I äldre fordon består mattan vanligtvis av flera delar, så att det finns mer utrymme för bearbetning.

Ljudisolering i motor och växellåda

Ljudisolering i motor och växellåda är särskilt intressant när det gäller tunga nyttofordon eller jordbruksmaskiner. De stora motorerna i dessa fordon alstrar särskilt kraftiga vibrationer som får plåtkonstruktionerna att vibrera och orsaka kraftigt dånande. Även på äldre bilar och veteranbilar skadar det inte att installera ljudisolering i efterhand.

För bullerskydd och isolering i motor- och växellådeområdet rekommenderas kompositskum med en metallisk ytkaschering med tanke på eventuellt stänkande vätskor. Det handlar om en tunn, ljudgenomsläpplig folie som samtidigt skyddar absorbenten från oljor och kylvatten.

AixFOAM ljudisoleringspaneler med membranabsorbenter är särskilt lämpliga för installation i motorrummet. Absorbentplattorna kan sammanfogas utan mellanrum. Skarvarna som bildas kan täckas med lämplig aluminiumtejp, som i sin tur skyddar större områden.

Brandskydd i samband med ljudisolering av dörrar

Bearbetning av ljudisolerande mattor i motorområdet rekommenderas endast på motorhuven. Vi avråder uttryckligen från att använda isoleringsskivor i avgasrörets eller grenrörets område eftersom det vanligtvis räcker med att använda akustikelement på motorhuven. Alla aixFOAM-produkter för användning inom teknisk akustik uppfyller brandklass FMVSS302, som är vanlig inom fordonsbyggnad. För att undvika onödiga riskkällor bör man dock tänka på att hålla tillräckligt långt avstånd till motorn.

Akustiska element för fordon - minskar motor- och körljudet
Ljudisolering inom fordonsbyggnad

Upptäck våra akustikelement för användning i fordon.

Här hittar du ljudisolering för eftermontering i bilar, veteranbilar och tunga jord- och skogsbruksmaskiner. aixFOAM ljudabsorbenter minskar motor- och körbullret samt materialvibrationer.
Hitta rätt ljudskydd

Bullerskydd till bilen

Vi på aixFOAM hjälper dig gärna med efterföljande ljudisolering på bilen. I vår butik hittar du passande akustikskum och andra tillbehör för mer lugn och säkerhet medan du kör. Våra experter står till tjänst med kostnadsfri rådgivning via vår kundhotline.

Faktaruta

Otillräcklig ljudisolering kan ge upphov till materialvibrationer på stora plåtytor i fordonet. Det kan till exempel inträffa i tak och dörrar och göra ett det dånar obehagligt. Ljudisolering och ljuddämpning i efterhand kan minska störande buller.

Ljudisolering i motorrum och fordon

Tunga materialvibrationer uppstår särskilt i tunga maskiner såsom kommersiella fordon eller jordbruksmaskiner. Äldre fordon och veteranbilar kan emellertid också ha brister i ljudisoleringen. Med våra aixFOAM-produkter hittar du rätt lösning på ljudisolering för alla områden i bilen – oavsett om du vill isolera bilen inuti eller ljudisolera motorrummet. Vi hjälper gärna till.

Behöver du hjälp?
Kontakt för frågor

Ring eller mejla till oss. Med kostnadsfri rådgivning hjälper vi dig att hitta rätt lösning på dina akustikproblem.

+49 2403 / 83830 - 22
Måndag - fredag
kl. 08:00 - 17:00

sales@aixfoam.se
Dagligen kl. 00.00 – 24.00

aixFOAM Butik

Besök vår aixFOAM-butik och hitta din lämpliga ljudisolering: mindre buller och bättre akustik med ljudabsorbenter direkt från tillverkaren.

Hitta ljudisolering
Callcenter user-circle logout