Sök

Mindre buller, för ökad produktivitet

Bullerskydd i industrihallar och verkstäder med ljudabsorbenter från aixFOAM

  • Minskat buller från verktyg, maskiner och fordon
  • Reducerade efterklanger och otrevliga ekon i stora hallar och verkstäder
  • Mindre buller utåt
  • Enklare kommunikation och bättre koncentration i produktionen
  • Bullerskydd enligt föreskrifterna inom arbets-, brand- och vibrationsskydd
  • Idealiska för eftermontering

THär kan du läsa mer om bullerskydd för industrihallar och verkstäder.

Ljudisolering för industrihallar och verkstäder

Upptäck användningsbilder av våra aixFOAM-ljudabsorbenter i hallar och verkstäder.

Till galleriet

Ekodämpning i praktiskt set

Mycket eko, lite eko - Upptäck våra kompletta set för högkvalitativ ekodämpning.

Upptäck nu

Ljudisolering på arbetsplatsen

För kontor, verkstäder eller industrihallar har vi rätt ljudisolering. Våra specialister planerar ett individuellt koncept för ljudisolering - för mer lugn och produktivitet på arbetsplatsen.

Läs mer

Classic Line

Professional Line

Speciella servicefrågor

Är du storkund? Behöver du andra leveransmängder än vad webbutiken kan erbjuda? Har du speciella krav på emballage eller särskilda leverans- och leveransvillkor? Prata med oss!

Till kontaktsidan

Bullerskydd för industrihall, produktionshall och verkstad

Vilka utmaningar finns det inom bullerskydd för industrihallar och verkstäder?

Bullerskydd i industrihallar, produktionsanläggningar och verkstäder har två syften: att minska bullerpåfrestningarna för personalen i hallen - även avseende gällande bullerskyddsförordning och arbetsplatsdirektiv - samt att ljudisolera utåt. De skall förhindra att bullret blir en störningsfaktor för grannar och andra i närheten.

Många bullerkällor och långa efterklangstider

Bullerisolering av stora hallar och verkstäder är en krävande historia eftersom de brukar rymma ett antal bullerintensiva maskiner, verktyg och fordon. Totalt sett genererar dessa apparater och anläggningar buller, och driver upp ljudet till obehagliga nivåer. Men det är inte bara de många ljudkällorna i produktionshallar och verkstäder som påverkar valet av passande bullerskyddselement, utan även hallens egenskaper. Ljudreflekterande ytor t.ex. i betong, sten eller metall samt höga tak och stora utrymmen orsakar en kraftig efterklang och långa ekotider.
För att undvika hörselskador eller hjärt-kärl-sjukdom och öka produktiviteten bör en ljudnivå på 80 dB inte överskridas under någon längre tid. Bullerskydd i industrihallar och verkstäder stoppar bullret.
En arbetare med hörselskydd står i en bullrig industrihall eller verkstad.

Vilka möjligheter till bullerskydd finns det i industrihallar, produktionshallar och verkstäder?

Vad gäller bullerskydd i hallar finns det flera olika möjligheter. Buller kan dämpas t.ex. genom ljudisolering av enskilda maskiner och apparater. Ofta används maskininkapslingar eller bullerskyddselement särskilt för ljudisolering inom maskin- och anläggningskonstruktion. Mer information hittar du i kategorin „Maskin-/anläggningskonstruktion“.

Den andra varianten av ljudisolering i industrihallar eller verkstäder är användningen av bredbandsabsorbenter på väggar och/eller i tak. Även här kan man jobba med olika systemlösningar.

Akustikskärmar/skärmtak i industrihallar och verkstäder

Med akustikskärmar avses upphängda akustikelement i högeffektivt akustikskum som fästs i halltaket. De öppenporiga ljudabsorbenterna kan antingen monteras upp över hela takytan i hallen eller punktvis i områden där bullerbelastningen är särskilt hög. Monteringen med vajersystem är mycket funktionell och prisvärd.
Akustikskärmar/skärmtak i industrihall
Akustikskärmar minskar bullret i industrihallar och verkstäder, och förbättrar rumsakustiken. I vår aixFOAM-kunskapssektion (tysk) hittar du mer information om de populära akustikelementen.

Läs mer (tysk)

Limningslösningar för vägg och tak

För en mycket effektiv ljudisolering i stora hallar kan man limma fast ljudabsorbenter med praktisk självhäftning på väggar och i tak. Även här kan man sätta upp ljudisoleringsmattorna antingen över hela ytan, eller på vissa områden, t.ex. runt maskiner. Ljudet tas då upp direkt vid källan, och bullret kan inte spridas.
Självhäftande ljudabsorbenter förhindrar att buller återkastas från väggar och tak, och bidrar i stor utsträckning till att dämpa bullret i industrihallar, produktionshallar, lager och verkstäder.
Ljudisoleringsmattor på väggar och i tak på en verkstad levererar bullerskydd.

Ljudabsorbenter i hängkassetter

Om en ljudisolering skall användas punktvis eller förstärkt i ett område, t.ex. en maskin, kan man montera hängkassetter med ljudabsorbenter. Ljudabsorbenterna monteras enkelt på väggar eller i tak med särskilda svängningsplugg eller med vajersystem. Fördelen: De mobila akustikelementen kan enkelt tas bort och monteras upp igen, utan att absorbenterna eller underlaget skadas.

Brandskyddskrav uppfyllda i industrihallar, produktionshallar och verkstäder

För att minska inte enbart buller och eko utan även uppfylla de höga brandskyddskraven inom industrin, kan alla aixFOAM akustikabsorbenter för industrihallar och verkstäder levereras enligt brandskyddsklass DIN4102 B1. Ljudabsorbenterna är extremt beständiga mot hetta och flammor, även vid öppen låga, och garanterar den säkerhet som krävs när det blir allvar.

Bullerskydd från aixFOAM – det bästa valet för din industrihall eller verkstad!

Som välrenommerat företag med 60 års erfarenhet inom bullerskydd vet vi vad som krävs för ljudisolering i industrihallar. Vi har utvecklat akustikelement som uppfyller dessa krav till punkt och pricka. Våra ljudabsorbenter kombinerar briljanta absorptionsvärden med tilltalande former. De reducerar buller och efterklang, och finns i olika brandskyddsklasser och materialtjocklekar. Välj din favorit till just ditt projekt bland flera olika färger och monteringsalternativ.
Mycket effektiva ljudabsorbenter
Bullerskydd
högsta
ljudabsorption
Icon Ljudabsorbent med profilerad yta
Ytor
profiler för
urval
Icon Materialtjocklekar för ljudabsorbenter
Höjder
kan väljas
Skum för färgval
Färgurval
enligt önskemål
Icon brandskyddsskum
Brandskydd
i olika klasser
Icon Montering av ljudabsorbenter
Montering
flera
alternativ

Gör så här: Beställ det perfekta bullerskyddet för mer tystnad i hallen eller verkstaden.

I vår produktöversikt har vi sammanställt olika ljudabsorbenter som lämpar sig särskilt för bullerskydd i industrihallar, lager, produktionshallar och verkstäder.

För att ljudisoleringen av en hall eller verkstad skall bli perfekt ger projekterarna på aixFOAM råd och stöd via servicehotline eller e-post. Kontakta oss, så kan vi gemensamt komma fram till de bullerskyddsvarianter som passar bäst för just ditt projekt. Vi skickar dig sedan en icke-bindande offert med passande akustikelement - inklusive leverans och montering, om du så önskar.

aixFOAM-projekterare hjälper dig via telefon att hitta rätt bullerskydd för industrihall och verkstad.
Bra rådgivning: Vår aixFOAM-projekterare hjälper dig i valet av rätt bullerskyddslement till din maskinhall eller verkstad. Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning och en icke-bindande offert.
Självklart kan också använda dig av förfrågningsalternativet i online-butiken när du redan har bestämt dig för en produkt. Vi skickar dig då en personlig offert, eller ringer dig.
Gratis akustisk rådgivning från aixFOAM

aixFOAM projekterarna nås på telefon eller e-post.

Kostnadsfri rådgivning
aixFOAM-ljudabsorbenter för industrihallar och verkstäder

Här hittar du bullerskyddsprodukter för industrihall, produktionshall, lager eller verkstad.

Till produkterna
Söker du efter inspiration?

Här hittar du bilder från våra kunder på bullerskydd i industrihallar och verkstäder.

Galleri bullerskydd för industrihall, produktionshall och verkstad
Till galleriet
Även detta kanske är intressant?
Även detta kanske är intressant?
Callcenter user-circle logout