Sök
aixFOAM Akustiknoppskum - Med noppor mot buller

Ljudskydd och bullerskydd av skum

Vi är omgivna av ljud och buller dagligen – både dag och natt. Oavsett om du är hemma, ute på stan eller på jobbet. Buller omger oss dygnet runt och har blivit ett av de största miljöproblemen i vår tid – framför allt trafikbuller (från flygplan, bilar, rälstrafik). Denna ständiga ljudkuliss är inte bara irriterande, utan kan också ha en stark, negativ inverkan på vår hälsa. Hörselskador, stress samt hjärt- och kärlsjukdomar kan bero på för mycket buller i vardagen. Kommunikationssvårigheter, problem med informationsupptagningen och koncentrationen kan också ha sina orsaker i en ökad ljudnivå.

För att minska bullret i vardagen bör riktade åtgärder för ljudskydd eller bullerskydd vidtas. Förutom noggrann hantering av bullerkällor omfattar detta även byggtekniska åtgärder såsom installation av ljudisolerande dörrar och fönster i samband med byggnadsrenovering eller installation av en ljudisolerande vägg på en trafikerad gata nära ett bostadsområde.

Utöver dessa försiktighetsåtgärder kan målriktad användning av akustikelement av skumplast (akustikskum) bidra till att reducera brus och buller i vardagen.

I det följande ska vi titta på hur buller faktiskt uppstår. Vi har också samlat några intressanta fakta om hur skumplast fungerar som ljudskydd.

Hur uppstår buller i vardagen?

Klassificeringen av buller är individuell. Det innebär att vi männniskor uppfattar olika ljudkällor som störande i varierande utsträckning.

Generellt sett uppstår buller av två skäl. Å ena sidan uppstår buller av en hög ljudtrycksnivå och kan t.ex. bero på en bullrig ljudkälla. t.ex. en tryckluftsborr eller en radioapparat.

Å andra sidan kan en oönskad efterklang påverka rumsakustiken negativt. Detta leder till längre efterklangstider och en överlagring av flera ljud. Om efterklangstiden är för lång, döljs efterföljande stavelser när man talar. Det gör att talsignalen förvrängs och leder till en försämring av talförståelsen. Andra ljud (någon hostar, stolar skjuts fram och tillbaka, någon skriver på ett tangentbord osv.) stannar kvar i rummet för länge, vilket medför att ljudnivån ökar. Ljudnivån i bakgrunden i rummet ökar alltså totalt på grund av för långa efterklangstider.

Användning av akustikskum som ljudskydd

Akustikelement tillverkade av skumplast kan användas både för att sänka ljudtrycksnivån (ljudisolering) och för att förbättra rumsakustiken (ljuddämpning/ljudabsorption).

Skumplast kan användas som bullerskydd för ljudisolering, exempelvis på väggar, tak och golv, men också till maskininkapslingar eller för att ljudisolera musikstudior.

Akustikskum som används som ljudabsorbent för ljuddämpning reducerar efterklangstiderna och absorberar störande frekvensområden. Akustikskum förbättrar alltså talförståelsen i det offentliga rummet, t.ex. på kontor, i callcenter, i skola och förskola. Akustikskum kan också ge upphov till imponerande klangögonblick i hifi-studion eller i musikrummet hemma.

Kvalitet direkt från tillverkaren

För ett effektivt bullerskydd är det naturligtvis viktigt att man tar hänsyn till akustikskummets kvalitet. Akustikskum kan bara utveckla sin fulla potential som bullerskydd genom att genomgå en högkvalitativ bearbetning.

aixFOAM har vi 60 års erfarenhet av att tillverka ljudskyddselement av skumplast. VI kan alltså det här mycket bra och lägger stor vikt vid kvaliteten på våra produkter. Alla akustikelement i vår aixFOAM-butik på nätet kontrolleras därför regelbundet mycket noggrant.

Fördelarna med aixFOAM akustikskum som ljudisolering

 • Finporig yta
  Skumplastens egenskaper gör att den är särskilt effektivt som ljudabsorbent. Ljudet kan tränga djupt in i materialet genom porerna och absorberas sedan där.
 • Visuellt tilltalande
  Skumplast är ett extremt flexibelt material. Det betyder att det kan bearbetas till intressanta profiler som pyramidskum eller noppskum. Dessutom erbjuder vi många olika färger och ytkascheringar av filt till produkterna.
 • Flexibel användning, enkel montering
  Våra isoleringsskivor finns i olika materialtjocklekar för att möta alla krav på ljudskydd. Du kan också välja mellan olika monteringsalternativ såsom hängkassetter för väggar eller tak och självhäftande ljudabsorbenter.
 • Enkel hantering
  Akustikskum kan bearbetas under monteringen med konventionella verktyg eller hushållsapparater, vilket har gjort det populärt som byggmaterial.
 • Utmärkta brandskyddsegenskaper
  Våra ljudskydddsplattor finns i olika brandklasser. De är inte bara brandhämmande. De uppfyller även brandskyddskraven i klass B1 i tyska DIN4102.
 • Planera ljudskyddet effektivt
  Tack vare exakt definierade kvalitetsstandarder kan man idag planera ljudskydd målinriktat med hjälp av våra aixFOAM ljudabsorbenter. Våra specialister ställer upp med kostnadsfri rådgivning.

Besök vår aixFOAM-butik på nätet eller få kostnadsfri rådgivning av våra ljudexperter via vår kund-hotline. Vi hjälper dig att hitta rätt lösning till ditt ljudskydds-/bullerskyddsprojekt – för mindre buller och mer lugn och ro i vardagen.

Faktaruta

Vi är omgivna av buller dygnet runt. Permanent bullerbelastning kan få allvarliga konsekvenser för vår hälsa. Effektiv ljudskydd är därför en nödvändig åtgärd.

Ljudskydd med skumplast

Ljudabsorbenter av akustikskum är perfekta som ljudskyd på grund av sin natur. De kan minska buller och förkorta efterklangstiderna. På så sett kan volymnivån sänkas och akustiken i rummet förbättras.

Märkesprodukt direkt från tillverkaren

När du väljer akustikelement för ett optimalt ljudskydd bör du absolut vara uppmärksam på kvaliteten på akustikskummet. Vi på aixFOAM håller därför extremt hög kvalitetsstandard och kontrollerar regelbundet vår skumplast. Du hittar ett brett utbud av skumplattor och bullerskyddsvariationer för din ljudskyddslösning.

Behöver du hjälp?
Kontakt för frågor

Ring eller mejla till oss. Med kostnadsfri rådgivning hjälper vi dig att hitta rätt lösning på dina akustikproblem.

+49 2403 / 83830 - 22
Måndag - fredag
kl. 08:00 - 17:00

sales@aixfoam.se
Dagligen kl. 00.00 – 24.00

aixFOAM Butik

Besök vår aixFOAM-butik och hitta din lämpliga ljudisolering: mindre buller och bättre akustik med ljudabsorbenter direkt från tillverkaren.

Hitta ljudisolering
Callcenter user-circle logout