Sök

IT-drift utan buller

Bullerskydd för dator och PC

  • Mindre buller från fläktar, processorer eller hårddiskar
  • Förbättrade arbetsförhållanden i angränsande rum
  • Flamhämmande ljudabsorbenter för ett ökat brandskydd
  • Bullerskydd med CNC-teknik, tillverkat individuellt för dig

Här kan du läsa mer om bullerskydd för datorer, PC och servrar.

Speciella servicefrågor

Är du storkund? Behöver du andra leveransmängder än vad webbutiken kan erbjuda? Har du speciella krav på emballage eller särskilda leverans- och leveransvillkor? Prata med oss!

Till kontaktsidan

Classic Line

Professional Line

Fler valmöjligheter?

Filtlaminerade akustikelement, klassiska akustikskum och mycket mer finns i vår CLASSIC LINE.

Fler valmöjligheter?

I vår PROFESSIONAL LINE hittar du högre brandskydd, ytterligare konstruktioner, utskrivbara element och mycket mer.

Bullerskydd för datorer, PC och servrar

De har blivit självklarheter i vår vardag: Datorer och servrar används av oss alla i vardagen, både på jobbet och på fritiden. Även om dagens datorer har en mängd fördelar kan de vara upphov till mycket buller.

Varför låter vissa datorer och servrar så högt?

Buller från fläktar, processorer och andra komponenter

Datorer, PC och servrar klarar av de mest skiftande arbetsuppgifter. På bara några sekunder hanterar de komplexa uppgifter och processer, och de kan snabbt komma upp i temperaturer på upp till 100 °C vid full belastning. För att minska de risker som då uppstår, och kyla ned varma hårddiskar och processorer, krävs det effektiva fläktar och kylare. Nackdelen med dessa komponenter: De genererar ofta störande oljud. De lätta plåt- och plastkåporna till apparaterna hamnar i svängning på grund av fläktarna, något som tar sig uttryck i obehagliga vibrationer eller dån. Buller uppstår när processorer, hårddiskar och enheter arbetar.
Det brummar, susar, låter: Fläktar, drivenheter, processorer och hårddiskar i PC, datorer och servrar alstrar ljud. Ljudisolering i efterhand på enheten skapar en tystare miljö.
Fläktar i datorer eller PC genererar ofta buller. Bullerskydd skapar harmoni.

Hur lyckas bullerskydd på dator eller PC?

Det finns två sätt att lösa frågan med att reducera buller från servrar eller datorer: Ljudisolering till enskilda datorer eller en ljudisolering till hela serverrummet.

Bullerskydd i PC och dator

Precis som många andra kontorsenheter kan en enskild PC avge ett högt ljud och inverka negativt på arbetsklimatet på kontoret, eller trivseln på hemmaplan. Förutom åtgärder som att byta ut den gamla fläkten mot en tystare modell kan en ljudisolering av kåpan skapa en tystare omgivning.

För att till exempel reducera vibrationerna i kåpan kan man förstärka materialet i den tunna plåten eller plasten. Här kan vår tunna, mycket flexibla bullerskyddsmatta vara till stor hjälp. Den kan enkelt kapas till och bearbetas till lämplig storlek. Även porösa ljudabsorbenter kan monteras på insidan av höljet.

Men se upp: Vid ljudisoleringen av datorn måste man särskilt se till att inte temperaturen i höljet ökar! Dels utgör värmeutvecklingen en säkerhetsrisk, dels kan fläktarna behöva jobba ännu mer för att reglera temperaturen, vilket skapar ännu mer buller. Då skulle ju isoleringen tappa sitt syfte. För att undvika värmestockning i kåpan måste en tillräcklig ventilation säkerställas, exempelvis genom ett tillräckligt stort avstånd till komponenterna i innanmätet eller en separat ventilationskanal. Datorn eller PC:n kan också kapslas in och kläs med bullerskyddsmattor.

I valet av absorbenter måste man alltid beakta gällande föreskrifter för brandskydd, till exempel brandskyddsklass DIN 4102 B1, som normalt gäller i offentliga byggnader. Vi rekommenderar generellt att man använder bullerskyddsmattor med flamhämmande egenskaper för komponenter med kraftig värmeutveckling. Du hittar alla uppgifter om värme- och flambeständighet för våra aixFOAM ljudabsorbenter på resp. produktsidor.

Eftermontering kan vara till hjälp: Tystare komponenter och bullerskydd minskar bullret från dator eller PC.
Ofta är det enskilda komponenter, till exempel fläkten i datorn eller PC:n, som utgör en bullerkälla. Om de inte kan ersättas med tystare komponenter är ljudisolering av datorn ett bra alternativ för att sänka ljudtrycksnivån.

Eko och dålig akustik i serverrum

I serverhallar finns det normalt flera datorer eller servrar som genererar buller och oftast är igång dygnet runt. De ljudhårda material som normalt används i serverrum, som till exempel sten, glas eller metall, förstärker ofta bullret från apparaterna ytterligare genom att de reflekterar ljudet från fläktar och processorer. Utan isolering eskalerar bullret och genererar en ljudvolym i serverrummet som kan påverka arbetet på angränsande kontor eller andra utrymmen mycket kraftigt. Ljudisolering i efterhand på väggar eller i tak är här den enda möjligheten att minska ljudnivån. Detta eftersom risken för överhettning av maskinerna är så gott som utesluten.
Många apparater och de ljudhårda ytorna gör att ljudnivån ökar snabbt i serverrummet. Bullerskydd på väggar och innertak i serverrummet skapar tystnad. Lämpliga absorbenter hittar du i vår passande produktkategori.

Till kategorin serverrum

Bullerisolering i efterhand: Ljudabsorbenter på väggar och innertak i serverrummet sänker ljudnivån.

Varför är aixFOAM den bästa lösningen för bullerskydd för din dator?

Som tillverkare av förstklassiga ljudabsorbenter av akustikskum vet vi hur viktig och hur krävande frågan om ljudisolering på IT-området är. Dels skall man minimera bullret från apparaterna, dels får vår prestanda hos den känsliga tekniken inte påverkas av bullerisoleringen. Därför har vi tagit fram ljudabsorbenter som klarar dessa höga krav.
Icon ljuddämpare på beställning
Produktion
standardiserad eller
individuell
Icon Ljudabsorbent med profilerad yta
Ytor
profiler för
urval
Icon Materialtjocklekar för ljudabsorbenter
Höjder
kan väljas
Icon Montering av ljudabsorbenter
Montering
flera
alternativ
Icon brandskyddsskum
Brandskydd
i olika klasser
Ikon ljudabsorbentens motståndskraft
Skydd
mot smuts
och vätskor
Med 60 års erfarenhet i ryggen och genom fortlöpande optimering av våra akustikskum har vi kunnat ta fram effektiva och flexibla bullerskyddselement som lämpar sig perfekt för användning i tekniska komponenter. De reducerar buller och finns i olika brandskyddsklasser och materialtjocklekar. Välj din favorit bland flera ytkascheringar eller profiler. Tack vare olika monteringsalternativ, som till exempel den praktiska självhäftningen, kan ljudabsorbenterna monteras upp mycket enkelt.

Nu är det din tur. Beställ det passande bullerskyddet till din dator!

Välj nu rätt bullerskydd till datorer och serverhallar bland våra aixFOAM-produkter, eller använd vår kostnadsfria rådgivningsservice. Våra projekterare hjälper dig i ditt projekt så att du hittar rätt lösning för just dina behov.
Gratis akustisk rådgivning från aixFOAM

aixFOAM projekterarna nås på telefon eller e-post.

Kostnadsfri rådgivning
aixFOAM Ljuddämpare för dator och PC

Här hittar du det passande bullerskyddet för din dator.

Till produkterna
Även detta kanske är intressant?
Även detta kanske är intressant?
Callcenter user-circle logout