Sök

Trivsel och avkoppling

Bullerskydd för bostaden

  • Bättre akustik och trevligare atmosfär, även publika utrymmen
  • Mindre ljudreflexion från hårda material i dagens arkitektur som glas, betong eller trä
  • Minskat buller för mer lugn, avkoppling och återhämtning
  • Moderna och estetiska mönster i olika färger och former

Här kan du läsa mer om bullerskydd för bostaden.

Kleurrijk is beautiful.

Upptäck aixFOAM set för dörrisolering för dörrar i 20 snygga färger och håll buller borta.

Upptäck nu!

Arbeta hemma i lugn och ro

Upptäck våra aixFOAM ljudabsorbenter för hemmakontoret.

Upptäck nu!

Det mest effektiva bullerskyddet någonsin

Med våra aixFOAM Premium absorbenter med brandskydd Plus får du bullerskydd i en ny definition.

Upptäck nu

Alla bra saker kommer uppifrån

Bullerskydd för innertaket: Upptäck våra ljudabsorbenter för mer lugn och ro och kristallklar akustik!

upptäck nu!

Bullerminskning i kvadrat

Vår kvadratiska ljudabsorbent för effektiv ljuddämpning

Köp nu

Den passande ramen för din akustik

Effektivt bullerskydd, vackert och flexibelt som aldrig förr – med den akustiska ramen aixFOAM

Upptäck nu!

Product Finder

Plats

Tak

Vägg

Dörr

Tabell

Golv

Optik

Slät yta

Filtyta

Strukturerad yta

Yta av akustiskt tyg

System för fastsättning

Självhäftande

Upphängningssystem

Monteringskassett aluminium, eloxerat

Produkter utan fast montering

Vajersystem

Magnetisk

Bullerkälla

Luftburet ljud, hög frekvens

Luftburet ljud, medelhög frekvens

Luftburet ljud, låg frekvens

Stomljud

Matching products: Återställ Filter

Classic Line

Professional Line

Fler valmöjligheter?

Filtlaminerade akustikelement, klassiska akustikskum och mycket mer finns i vår CLASSIC LINE.

Fler valmöjligheter?

I vår PROFESSIONAL LINE hittar du högre brandskydd, ytterligare konstruktioner, utskrivbara element och mycket mer.

Speciella servicefrågor

Är du storkund? Behöver du andra leveransmängder än vad webbutiken kan erbjuda? Har du speciella krav på emballage eller särskilda leverans- och leveransvillkor? Prata med oss!

Till kontaktsidan

Bullerskydd för bostaden

För att få rätt trivselatmosfär inom hemmets fyra väggar är det inte enbart arkitektur och inredning som är avgörande, utan även akustiken. Rumsakustiken hemma eller där människor vistas påverkar kommunikationen och kvaliteten väsentligt, och kan förbättras med riktade bullerskyddsåtgärder.
Koppla av och trivs hemma: God akustik bidrar i avgörande grad till trivseln och välbefinnandet. Med aixFOAM ljudabsorbenter kan rumsakustiken i bostaden förbättras på ett genomgående sätt.
En familj trivs hemma - tack vare bullerskyddet i bostaden.

Vilka är orsakerna till dålig akustik i bostaden?

Det är oftast två orsaker som bidrar till dålig eller obehaglig rumsakustik. En störande faktor kan vara direkt buller, en annan kan vara oönskad efterklang eller alltför långa efterklangstider.

Hög ljudnivå i bostaden

En hög ljudnivå eller ljudtrycksnivå beskriver den ljudstyrka som råder i rummet. Om den är mycket hög blir bullret snart till en belastning. Bullerkällan kan ligga utanför rummet eller byggnaden, och utgöras t.ex. av höga ljud från grannskapet eller från trafiken. Bullerkällan kan också finnas inne i byggnaden, t.ex. En tvättmaskin som står och centrifugerar. I samtliga fall gäller: När bullerkällorna har identifierats kan man vidta riktade åtgärder för bullerdämpning resp. ljudisolering.
Buller i bostaden - en ung kvinna håller för öronen
Om en bostad inte är tillräckligt väl ljuddämpad blir bullret till en belastning. Med passande bullerskydd och -absorbenter från aixFOAM blir ditt hem till en vilsam oas att trivas i.

Obehagligt eko och långa efterklangstider i bostaden

Efterklangen beskriver hur länge ett ljud ligger kvar i rummet när ljudkällan har stängts av. Denna tidsperiod kallas efterklangstid. I dagens arkitektur föredrar man optiskt tilltalande men ur akustiksynpunkt hårda material som glas, betong eller hårdträ. Dessa ytoer reflekterar buller, ökar efterklangstiden och gör att bullret ligger kvar i rummet.

Om det finns många bullerkällor i ett rum, uppstår ofta en överlagring av flera frekvenser. Det uppstår ett slags ”bullersoppa” som gör det obehagligt att försöka lyssna och förstå, för att inte säga omöjligt.

Med montering av ljudabsorbenter på väggar och i tak kan man minska efterklangen och förbättra rumsakustiken i bostaden eller byggnaden.

Hur kan man minska bullret i bostaden eller i byggnaden genom ljudisolering?

Vill man stoppa ljudöverföringen i en bostad eller byggnad måste man skärma av ljudkällan. Väggar, tak och golv kan då utrustas med bullerskyddsmattor. För detta ändamål lämpar sig plana ljudabsorbenter med hög egenvikt och hög materialtjocklek, t.ex. ljudisoleringsplattor i akustiktungskum.

Bullerisolering för vägg och tak

Med bullerisolering av väggar och tak kan man förhindra att buller tränger in i ett rum utifrån, eller att buller vandrar ut inifrån. Det är till hjälp framför allt när man vill undvika bråk med grannarna eller vill få bort störande ljud t.ex. från trafiken.

I praktiken har det s.k. rum-i-rum-konceptet visat sig vara mycket effektivt för frånkoppling av byggelement. Denna metod förhindrar att väggar och tak leder buller. I vår aixFOAM kunskapssektion ”Bullerisolering för vägg och tak” har vi sammanställt de viktigaste fakta, samt en anvisning för ljudisolering av dessa byggelement.

En ljudisolering av väggar och tak skapar lugn och ro i bostaden eller byggnaden. I aixFOAM kunskapssektionen (tysk) kan du läsa mer om bullerisolering i väggar och tak.

Läs mer (tysk)

En professionell ljudisolering i vägg och tak skapar lugn och ro i bostaden.

Stegljuddämpning - bullerskydd för golv

Stegljuddämpning har en särskild ställning när man talar om bullerskydd. Stegljud är en särskild form av stomljud, och det uppstår inte genom att luftljud träffar på en fast kropp och sedan rör sig genom denna, utan genom att två fasta kroppar stöter emot varandra. Det som kan uppfattas som tysta steg blir snabbt en riktig plåga för grannen i lägenheten nedanför.

Rätt val av isoleringsunderlag kan vara avgörande för dagens parkett- och laminatgolv. Här finns det olika möjligheter, t.ex. läggning av metervara på rulle, men även plattor av akustiktungskum som stegljuddämpning under tryckfördelningsskiktet i golvet.

Ljudisolering av fönster och dörrar

Att i efterhand ljudisolera fönster och dörrar är en utmaning i en klass för sig. Till skillnad från det massiva murverket i byggnader hamnar dessa byggelement lätt i svängning när de träffar på luftljud (gatubuller, musik etc.), och blir ljudledande. Här kan eftermontering av ljudabsorbenter vara ett bra alternativ till relativt prisintensiva bullerskyddsfönster och -dörrar. I vår aixFOAM-kunskapssektion hittar du inlägg avseende bullerskydd invid fönster och dörrar plus en anvisning för egen montering.
Bullerskydd för fönster och dörrar minskar bullret i bostaden.
Lätta byggelement som fönster eller dörrar blir snabbt ljudbärare. I aixFOAM kunskapssektion (tysk) kan du läsa mer om hur detta kan förhindras med ljudisolering i efterhand.

Bidrag dörr Bidrag fönster

Hur kan ljudabsorbenter förbättra akustiken i bostäder och byggnader?

Ljudabsorbenter i akustikskum passar utmärkt när man vill förbättra rumsakustiken i bostaden eller byggnaden. Materialet i de porösa absorbenterna gör det möjligt för ljudvågorna att tränga in djupt i akustikelementen och det gör att störande frekvenser fångas upp.

Efterklangen minskas genom riktad bullerisolering med hjälp av absorbenter på hårda ytor såsom väggar och tak. Härvid räcker det normalt att utrusta 20-30% av rummets väggytor med absorbenter, för att sänka ljudnivån och få ett trivsamt vistelseklimat.

Vi vet av erfarenhet att det är bäst att gå tillväga stegvis med ljudisoleringen, och känna sig fram till bästa rumsakustik. Man undviker då ”överisolering” och onaturlig rumsakustik, och dessutom hålls kostnaderna nere.

Förutom klassiska akustikabsorbenter för vägg och tak erbjuder akustiksegel eller fristående akustikelement ytterligare ett alternativ för bullerskydd inom inredning.

aixFOAM ljudabsorbenter kännetecknas inte bara av den höga effektiviteten, utan de har också en elegant design. De levererar optimal trivselakustik i hemmet tack vare de olika färgerna, formerna och monteringsalternativen.
Ljudabsorbenter i bostaden ger ett tillräckligt akustikskydd och en bättre rumsakustik.

Akustik möter design: Därför är bullerskydd från aixFOAM det bästa valet för din bostad.

För akustik som ökar trevnaden och avkopplingen behöver du en professionell partner inom bullerskydd. Som tillverkare med 60 års erfarenhet producerar vi kvalitativt förstklassiga ljudabsorbenter ”Made in Germany”, och vi vet vad som krävs för en god rumsakustik. Genom en löpande vidareutveckling av våra produkter och med lyhördhet för kundens behov har vi lyckats kombinera effektiva ljudabsorbenter med tilltalande mönster.
Mycket effektiva ljudabsorbenter
Bullerskydd
högsta
ljudabsorption
Icon Ljudabsorbent med profilerad yta
Ytor
profiler för
urval
Icon Materialtjocklekar för ljudabsorbenter
Höjder
kan väljas
Skum för färgval
Färgurval
enligt önskemål
Icon brandskyddsskum
Brandskydd
i olika klasser
Icon Montering av ljudabsorbenter
Montering
flera
alternativ
aixFOAM bullerskydd står inte enbart för mindre buller och förbättrad klang, utan även för ett stort antal varianter i form och färg, som dels levererar perfekt akustik, dels ger ditt hem ett mer tilltalande utseende. Välj ut dina favoriter bland flera ytprofiler eller brandskyddsklasser, och bli din egen inredningsarkitekt med våra innovativa monteringsmöjligheter. Eleganta aluminiumkassetter och vajer- och upphängningssystem är det perfekta komplementet till dina ljudabsorbenter, och sätter en extra accent i rumsinredningen. Självklart kan du erhålla våra bullerskyddsmattor med praktisk självhäftning - för barnsligt enkel montering och perfekt hållfasthet.

Alltså: Beställ det perfekta bullerskyddet till ditt hem!

Välj ut lämpligt bullerskydd i vår online-butik och beställ hem den trivselakustik som passar just dig. Eller ta kostnadsfri hjälp av våra projekterare: Vi hjälper dig att hitta bästa bullerskydd till dina behov. Om du så önskar kan vi leverera individuella och skräddarsydda bullerskyddslösningar och ljudabsorbenter för ditt projekt - kontakta vårt serviceteam.
Gratis akustisk rådgivning från aixFOAM

aixFOAM projekterarna nås på telefon eller e-post.

Kostnadsfri rådgivning
aixFOAM Ljuddämpare för lägenheter och byggnader

Här hittar du bullerskyddsprodukter för bostad eller byggnad.

Till produkterna
Söker du efter inspiration?

Här hittar du bilder från våra kunder på bullerskydd i bostäder.

Ljudisolering bostads applikationer
Till galleriet
Även detta kanske är intressant?
Även detta kanske är intressant?
Callcenter user-circle logout