Prestanda utan buller
Bullerskydd för ditt serverrum
 • Mindre buller från fläktar, processorer eller hårddiskar
 • Förbättrade arbetsförhållanden i angränsande rum
 • Flamhämmande ljudabsorbenter för ett ökat brandskydd
 • Akustiska element för användning i rastertak och systemgolv
 • Bullerskydd med CNC-teknologi, tillverkat individuellt för dig
Här kan du läsa mer om bullerskydd i serverrummet.
Gratis expertrådgivning
Vi finns här för dig!
Använd vår hjälpsektion eller få kostnadsfri rådgivning! +49 (0)2403 / 83830 - 22
 1. Art.nr. SH001A MH
  Akustikinsatser för rastertak
  Högeffektiva takakustikelement för standard rastertak
  • Homogent porös yta, hög ljudabsorption
  • Finns i färgerna vitgrå och mörkgrå
  • kvadratisk form, sidlängd 62 cm, höjd kan väljas: 4 cm, 5 cm, 8 cm eller 10 cm
  • Utomordentlig beständighet mot hetta och flamm...
 2. Art.nr. SH004 MH
  Flamskydd Plus med rundningar
  Kvadratiska ljudabsorbenter med rundade kanter
  • Kvadratiska plattor med homogent porös yta och hög bullerabsorption
  • Utomordentlig beständighet mot hetta och flammor enligt brandskyddsklass DIN4102 B1
  • Format 50 x 50 cm i olika materialtjocklekar
  • finns i vi...

Bullerskydd för serverrummet

De har blivit självklarheter i vår vardag: Datorer och servrar används av oss alla i vardagen, både på jobbet och på fritiden. Även om dagens datorer har en mängd fördelar kan de vara upphov till mycket buller.

Varför låter vissa datorer och servrar så högt?

Buller från fläktar, processorer och andra komponenter

Datorer, PC och servrar klarar av de mest skiftande arbetsuppgifter. På bara några sekunder hanterar de komplexa uppgifter och processer, och de kan snabbt komma upp i temperaturer på upp till 100 °C vid full belastning. För att minska de risker som då uppstår, och kyla ned varma hårddiskar och processorer, krävs det effektiva fläktar och kylare. Nackdelen med dessa komponenter: De genererar ofta störande oljud. De lätta plåt- och plastkåporna till apparaterna hamnar i svängning på grund av fläktarna, något som tar sig uttryck i obehagliga vibrationer eller dån. Buller uppstår när processorer, hårddiskar och enheter arbetar.

Det brummar, susar, låter: Fläktar, drivenheter, processorer och hårddiskar i PC, datorer och servrar alstrar ljud. Ljudisolering i efterhand av serverhallen skapar en tystare miljö.
Fläktar i datorer är ofta orsaken för buller i serverrummet. Bullerskydd skapar harmoni.

Buller i serverrummet

De ljudhårda material som normalt används i serverrum, som till exempel sten, glas eller metall, förstärker ofta bullret från apparaterna ytterligare genom att de reflekterar ljudet från fläktar och processorer. Utan isolering eskalerar bullret och genererar en ljudvolym i serverrummet som kan påverka arbetet på angränsande kontor eller andra utrymmen mycket kraftigt. Ljudisolering i efterhand på väggar eller innertak är här den enda möjligheten att minska ljudnivån.

Hur lyckas bullerskydd i serverrummet?

Det finns två sätt att lösa frågan med buller i serverrummet. Dels kan man ljudisolera serverrummet, dels har man möjligheten att isolera enskilda enheter som genererar buller.

Ljudisolering i serverhall

I serverhallar finns det normalt ett antal datorer eller servrar som genererar buller och oftast är igång dygnet runt. I detta fall är det meningsfullt att ljudisolera hela lokalen.

Beroende på ljudintensiteten kan det räcka att isolera endast en vägg i serverhallen, till exempel om den berörda väggen gränsar direkt till det rum dit bullret från serverhallen överförs.

För att undvika att ljudvågorna stöter mot väggen och överförs till angränsande rum, bör man montera bullerisoleringsmattor på väggarna som absorberar detta buller. Absorbenternas materialtjocklek bör därvid anpassas till ljudet från enheterna. Ju mer buller som utgår från apparaterna, desto större bör tjockleken på bullerskyddsmattorna vara för att kunna leverera en effektiv bullerabsorption.

Många apparater, och de ljudhårda ytorna på väggar och innertak, gör att ljudnivån ökar snabbt i serverrummet. Bullerskydd på väggar och innertak i serverrummet skapar tystnad i den dagliga driften.
Bullerisolering i efterhand: Ljudabsorbenter på väggar och innertak i serverrummet sänker ljudnivån.

Ljudisolering av enskilda datorer och servrar

För att minska buller i serverrummet är det ibland meningsfullt att isolera enskilda enheter. För detta ändamål kan lämpliga ljudisolerande mattor byggas in i datorn eller höljen kan byggas runt enheterna. Passende ljudabsorbenter hittar du i vår produktkategori dator/PC.

Eftermontering kan vara till hjälp: Tystare komponenter och bullerskydd minskar bullret från dator eller PC.
Ofta är enskilda enheter ansvariga för bullret och ljudisolering av datorn är då ett bra alternativ för att sänka ljudtrycksnivån. Lämpliga ljudabsorbenter för PC hittar du även i vår passande produktkategori.

I valet av absorbenter måste man alltid beakta gällande föreskrifter för brandskydd, till exempel brandskyddsklass DIN 4102 B1, som normalt gäller i offentliga byggnader. Vi rekommenderar generellt att man använder bullerskyddsmattor med flamhämmande egenskaper för komponenter med kraftig värmeutveckling. Du hittar alla uppgifter om värme- och flambeständighet för våra aixFOAM ljudabsorbenter på resp. produktsidor.

Varför är aixFOAM den bästa lösningen för bullerskydd i ditt serverrum?

Som tillverkare av förstklassiga ljudabsorbenter av akustikskum vet vi hur viktig och hur krävande frågan om ljudisolering på IT-området är. Dels skall man minimera bullret från apparaterna, dels får vår prestanda hos den känsliga tekniken inte påverkas av bullerisoleringen. Därför har vi tagit fram ljudabsorbenter som klarar dessa höga krav.

 
Icon Skräddarsydd ljudabsorbentg
Produktion
standardiserad eller
individuell
Icon Ljudabsorbent med en profilerad yta
Ytor
Profiler för
urval
Icon Ljudabsorberande materialtjocklekar
Höjder
kan väljas
Icon Installation av ljuddämpare
Montering
flera
alternativ
Icon Ljudabsorberande brandskydd
Brandskydd
i olika klasser
Icon Ljudabsorbentmotstånd
Skydd
mot smuts
och vätskor
 

Med 60 års erfarenheter i ryggen och genom fortlöpande optimering av våra akustikskum har vi kunnat ta fram effektiva och flexibla bullerskyddselement som lämpar sig perfekt för användning i serverrummet. De reducerar buller och finns i olika brandskyddsklasser och materialtjocklekar. Välj din favorit bland flera ytkascheringar eller profiler. Tack vare olika monteringsalternativ, som till exempel den praktiska självhäftningen, kan ljudabsorbenterna monteras upp mycket enkelt.

Nu är det din tur. Beställ det perfekta bullerskyddet till ditt serverrum!

Välj rätt bullerskydd bland våra aixFOAM-produkter för användning i serverrum eller använd vår kostnadsfria rådgivningsservice. Våra projekterare hjälper dig i ditt projekt så att du hittar rätt lösning för just dina behov.

Även detta kanske är intressant?

  Dator / PC

Även detta kanske är intressant?