Styrteknik utan ljud
Ljudisolering i styrskåp
 • Mindre brus, t.ex. genom fans, processorer eller kylsystem
 • Förbättrade arbetsförhållanden och säkerhet
 • Ljuddämpare enligt gällande brandbestämmelser
 • Ljudisolering med CNC-teknik skapad individuellt för dig
Gratis samråd
Vi är här för dig!
Dra nytta av vår service och få gratis råd! +49 (0) 2403/83830 - 22
 1. Art.nr. SH0011

  Flexibla, glatta ljudisoleringsmattor

  • Yta: Glatt (100 cm x 50 cm) - Färg: antracit
  • Ljudabsorption: Bredbandsabsorbent
  • Tillämpning: Maskintillverkning, maskininkapslingar, fordonstillverkning
  ...

  från
  32,46 €
  Pris per förpackningsenhet
  inkl.. 19% moms
 2. Art.nr. SH0131

  Högeffektiv tungfolie för stomljuddämpning.

  • Självhäftande utförande med praktiskt avdragspapper (100 cm x 50 cm)
  • Färg: svart
  • Tillämpning: Karosseri- och fordonstillverkning, akustik inom maskinbyggnad, luftkanaler och klimatanläggningar, metallinneslutn...

  från
  113,53 €
  Pris per förpackningsenhet
  inkl.. 19% moms
 3. Art.nr. SH0061
  Akustikplatta med robust textilyta
  • Yta: Textil ytkaschering (100 cm x 50 cm)
  • Egenskaper: vattenavvisande, skyddad yta
  • Färg: Textil: svart/absorptionsskum antracit
  • Tillämpning: Maskinbyggnad, paneler, hytter
  ...
  från
  109,15 €
  Pris per förpackningsenhet
  inkl.. 19% moms
 4. Art.nr. SH0021
  Märken akustik noppskum för industribullerskydd
  • Yta: Nopp-profil (100 cm x 50 cm) - Färg: antracit
  • Tillämpning: Maskininneslutning, motorer, elektronisk utrustning, kompressorer, kopplingsskåp
  ...
  från
  56,17 €
  Pris per förpackningsenhet
  inkl.. 19% moms

Ljuddämpning för kopplingsskåp

Här hittar du ett urval av vårt stora sortiment för ett effektivt bullerskydd för dina kopplingsskåp och höljen.

Tips om bullerskydd och -isolering

 • Vid ljudisoleringen av kopplingsskåp använder du våra särskilda bullerskyddsmattor med akustikfiltkaschering.
 • Vi levererar färdigkonfektionerade bullerskyddskomponenter till kopplingsskåpstillverkare.
 • Kontrollera brandskyddsföreskrifterna i förväg så att vi kan erbjuda dig en optimal lösning.
 • Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning.

Kopplingsskåp som används i stora företag och tillverkande företag, samt i industriföretag med tekniska anläggningar och maskiner, utgör ofta en stor bullerkälla. I och med att allt fler fläktar och kylsystem används, ökar bullernivån rejält utan adekvat kopplingsskåpsisolering. Det är ofta som de max. tillåtna gränsvärdena överskrids.

Så kan man förbättra ljudisoleringen i kopplingsskåp

Optimala resultat med bullerskydd till kopplingsskåp kan uppnås om inklädning av huset med isoleringsmattor beaktas redan under projekteringen av kopplingsskåpet och realiseras av skåptillverkaren. Användningen av toppmoderna CNC-produktionsanläggningar gör det möjligt att tillverka aixFOAM ljudabsorbenter i snart sagt alla former. Det ger oss flexibla möjigheter att originalutrusta kåporna vid kopplingsskåpstillverkningen.

Kopplingsskåpet kan även isoleras i efterhand. Vid ljudisolering av kopplingsskåpet i efterhand krävs både aktiva och passiva åtgärder. Den enklaste att realisera är att minska fläktarna till det behov som faktiskt erfordras. Om detta inte räcker, är inklädning av tillgängliga komponenter med ljudisoleringsmattor en relativt kostnadseffektiv möjlighet att isolera kopplingsskåpet, främst för ljudreduktion av medelhöga och höga frekvenser.

Här är det särskilt viktigt att välja en absorbent med vilken det går att utrusta skåpets invändiga ytor utan funktionsbegränsningar. Ett glatt aixFOAM absorptionsskum med filtkaschering passar utmärkt som ljudisolering i kopplingsskåp. Det har idealiska absorptionsegenskaper kombinerade med ett gott dammskydd. För kopplingsskåp som är utsatta för vibrationer rekommenderar vi dessutom en undersideskaschering med aixFOAM akustiktungfolie som sörjer för en korrekt kåpisolering. Båda produkterna kan monteras enkelt med hjälp av självhäftning i kopplingsskåpets interiör för att förbättra bullerskyddet i kopplingsskåpet.

Ljudisolering i industrihölje

Kopplingsskåp inom industrin tenderar att egenvibrera p.g.a. sin storlek och sin stora kåpa, som består av plast eller plåt. För att undvika detta måste man öka massan av plåt-, metall- resp. plastdelarna. Här har i synnerhet aixFOAM bullerskyddsmattorna visat vad de går för. De övertygar med hög ytvikt, god flexibilitet och okomplicerad hantering. De ändrar egenfrekvenserna hos de använda materialen och förhindrar därigenom vibration.

Vid isolering av kåpor måste brandskyddet beaktas

I kopplingsskåp är brandskydd ett oavvisligt krav. De kompakta måtten kan innebära en fara för överhettning eller kortslutning och man får inte underskatta risken för brand. Därför rekommenderar vi å det bestämdaste att varje kopplingsskåpstillverkare och alla som vill dämpa ljudet i kåpan i ett kopplingsskåp i efterhand, använder sig av aixFOAM ljudabsorbenter i den högsta brandskyddsklassen. Brandklasserna DIN 4102 B1 eller DIN4102 B2 uppnås utan problem med produkterna från aixFOAM.

aixFOAM ljudabsorbenter - frågor på det?

Vårt expertteam hjälper dig gärna. Du kan ringa till oss eller maila till sales@aixfoam.de.