Sök

Styrningsteknik utan buller

Bullerskydd i kopplingsskåp och hus

  • Mindre buller från t.ex. fläktar, processorer eller kylsystem
  • Förbättrade arbetsvillkor och säkerhet
  • Ljudabsorbenter enligt rådande brandskyddsbestämmelser
  • Bullerskydd med CNC-teknologi, tillverkat individuellt för dig

Här kan du läsa mer om ljudisolering för kopplingsskåp och hus.

Speciella servicefrågor

Är du storkund? Behöver du andra leveransmängder än vad webbutiken kan erbjuda? Har du speciella krav på emballage eller särskilda leverans- och leveransvillkor? Prata med oss!

Till kontaktsidan

Classic Line

Professional Line

Fler valmöjligheter?

Filtlaminerade akustikelement, klassiska akustikskum och mycket mer finns i vår CLASSIC LINE.

Fler valmöjligheter?

I vår PROFESSIONAL LINE hittar du högre brandskydd, ytterligare konstruktioner, utskrivbara element och mycket mer.

Ljudisolering i kopplingsskåp och hus

Kopplingsskåp eller andra installationer med elektriska komponenter genererar buller under drift som ibland uppfattas som högt eller t.o.m. störande. Kåporna, som ofta består av lätt plåt eller plast, kommer snabbt i svängning och avger ett enerverande ljud. Om bullerbelastningen blir för stor kan det vara till hjälp att bullerisolera kopplingsskåpet i efterhand.

Framför allt inom industrin, där ett stort antal maskiner och apparater driver upp ljudtrycksnivån, gäller lagstadgade föreskrifter (t.ex. arbetsplatsdirektiv, bullerskyddsförordningar) som kräver åtgärder för bullerskydd.

Skak, rassel, skrammel. Om kopplingsskåpets kåpor blir en störande faktor kan det vara till hjälp att isolera dem för att undvika buller.
Ljudisolering av ett kopplingsskåp sänker ljudtrycksnivån.

Hur isolerar man kopplingsskåp och hus rätt?

Först bör man ta reda på den exakta orsaken till bullret för att hitta en lämplig bullerisoleringsmetod. Om bullret uppstår genom komponenter som fläktar eller processorer, bör man använda bullerskyddsmattor som tar upp direktljudet (luftljudet). Om bullret däremot orsakas av vibrationer resp. materialsvängningar i kåpan (stomljud) kan det vara till hjälp att bullerisolera kopplingsskåpet.

Ljudabsorbenter mot direktljud/luftljud

För att kunna absorbera direktljud bör kopplingsskåpets kåpa kläs in med öppenporiga bullerskyddsmattor som t.ex. akustikljudisoleringsmattan med glatt yta, eller noppskummet för teknisk isolering. Det uppkomna ljudet leds djupt in i absorbenten och neutraliseras.

Ljudabsorbenter med särskilda ytkascheringar som akustikplattan med robust textil yta skyddar de känsliga komponenterna mot smuts och damm, något som är värdefullt främst på det industriella området.

För en enklare montering även i trånga kåpor och på knepiga ställen kan alla våra aixFOAM ljudabsorbenter levereras med praktisk självhäftning.

Eliminera bullret från kåpor, åtgärda materialsvängningar

För att minska materialsvängningar i kopplingsskåpet måste man förstärka husets material. Man talar i detta fall om en ”bullereliminering”. För bullerisolering av kopplingsskåp rekommenderar vi element med hög egenvikt, framför allt vår antibullermatta i akustiktungfolie.

Akustiktungfolien har en ytvikt som ligger över genomsnittet, är mycket tunn och mycket flexibel. Tunnväggiga hus bör helst klädas in fullständigt med den självhäftande folien.

För att isolera inte enbart materialsvängningar utan även direktljud kan man kombinera tungfolien med porösa ljudabsorbenter i akustikskum.

I vår produktkonfigurator kan man beställa bullerskyddsmattor direkt från fabriken med en kaschering i akustiktungfolie. Välj lämpligt alternativ.

Den självhäftande akustiktungfolien passar utmärkt för ljudisolering av kopplingsskåp.
Barnsligt enkelt att åtgärda buller: Med den flexibla, självhäftande bullerskyddsmattan i akustiktungfolie kan vibrationer och materialsvängningar reduceras enkelt och snabbt.

Värmeutveckling och brandskydd vid ljudisolering i kopplingsskåp – vad måste man tänka på?

Vid ljudisolering av kopplingsskåp spelar värmeutvecklingen en stor roll. De många tekniska komponenterna i huset och den höga tätheten ökar risken för kortslutning och överhettning.

För att hålla nere värmeutvecklingen och brandrisken bör ljudabsorbenterna monteras med tillräckligt avstånd till komponenterna i kopplingsskåpet. Vid isoleringen av skåpet måste man beakta en tillräcklig lufttillförsel och tillse att värmen kan ledas bort korrekt så att inte värmestockning i kåpan uppstår. I vissa fall är det till hjälp att installera en separat luft- eller kylkanal i huset som komplement till bullerisoleringen.

Vi på aixFOAM levererar ljudabsorbenter i olika brandskyddsklasser - därför att säkerheten går först. Det är framför allt våra ljudabsorbenter i ”Engineer Line“ med högsta brandskyddsklass DIN 4102 B1 som rekommmenderas för användning i kopplingsskåp och hus. Redan vid planeringen av kopplingsskåpet bör du ta reda på mer om vilka brandskyddsföreskrifter som gäller.

aixFOAM ljudabsorbenter med förhöjd brandskyddsklass lämpar sig i synnerhet för användning i kopplingsskåp, hus och komponenter med värmealstring.
alt=

Varför är ljudabsorbenter från aixFOAm den bästa lösningen för isolering av kopplingsskåp eller hus?

Som tillverkare av förstklassiga ljudabsorbenter vet vi vad som är avgörande för effektiv ljudisolering i kopplingsskåp eller hus. Vi har utvecklat ljudabsorbenter som är särskilt lämpade för detta område.
Icon ljuddämpare på beställning
Produktion
standardiserad eller
individuell
Icon Ljudabsorbent med profilerad yta
Ytor
profiler för
urval
Icon Materialtjocklekar för ljudabsorbenter
Höjder
kan väljas
Icon Montering av ljudabsorbenter
Montering
flera
alternativ
Icon brandskyddsskum
Brandskydd
i olika klasser
Ikon ljudabsorbentens motståndskraft
Skydd
mot smuts
och vätskor
Med 60 års erfarenheter i ryggen och genom fortlöpande optimering av våra ljudabsorbenter har vi kunnat ta fram effektiva och flexibla akustikelement som lämpar sig perfekt för användning i kopplingsskåp och hus. De reducerar materialsvängningar och buller och finns i olika brandskyddsklasser och materialtjocklekar. Välj din favorit bland flera olika profiler. Tack vare olika monteringsalternativ, som t.ex. den praktiska självhäftningen, kan ljudabsorbenterna monteras installeras mycket enkelt i kåpor och kopplingsskåp.

Alltså: Beställ lämplig bullerisolering för dina kopplingsskåp och hus!

För montermontering, eller vid första installation av kopplingsskåp: Välj rätt bullerskydd till kopplingsskåp och hus bland våra aixFOAM-produkter, eller använd vår kostnadsfria rådgivningsservice. Våra projekterare hjälper dig i ditt projekt så att du hittar rätt lösning för just dina behov.
Gratis akustisk rådgivning från aixFOAM

aixFOAM projekterarna nås på telefon eller e-post.

Kostnadsfri rådgivning
aixFOAM Ljudabsorbenter för kontrollskåp och kapslingar

Här hittar du rätt bullerskydd för kopplingsskåp.

Till produkterna
Även detta kanske är intressant?
Även detta kanske är intressant?
Callcenter user-circle logout