Sök
aixFOAM takabsorbenter - ljudisolering för varje tak

Vad menas med skuggfog när man installerar ljudabsorbenter?

När du installerar våra aixFOAM ljudabsorbenter i form av plattor rekommenderar vi vanligtvis att man använder en skuggfog, men vad är detta egentligen och varför är det meningsfullt?

Med en skuggfog menas i allmänhet ett mellanrum mellan två komponenter (eller ljudabsorbenter) som skiljer elementen åt visuellt.

Inom arkitekturen används den exempelvis i samband med inklädnader eller träpanelsbeklädnader. En olikfärgad bakgrund kan alltså lysa igenom mellan panelerna eller längs angränsande väggar eller tak, vilket gör att man får en intressant visuell effekt.

Varför är det bra med skuggfogar när man installerar ljudabsorbenter?

Det finns många bra argument för att använda skuggfogar när man installerar ljudabsorbenter i form av plattor.

Skuggfogar - visuella aspekter

Alla ljudabsorbenter från aixFOAM är tillverkade av ett högelastiskt poröst material. Det betyder att elementen absorberar ljud på ett mycket effektivt sätt. Eftersom materialet även är något komprimerbart och töjbart kan de enskilda absorbentplattorna uppvisa små visuella skillnader. Den här naturliga avvikelsen, som betecknas som tolerans, beskrivs även i en separat DIN-standard (DIN 7715 del 5 P3).

Om de enskilda absorbentplattorna limmas ihop direkt med varandra syns eventuella skillnader mellan plattorna mycket tydligt – även om skillnaderna är mycket små. För att få ett homogent läggningsmönster rekommenderas av visuella skäl att alla ljudabsorbenter limmas ihop med en skuggfog på minst 2 cm mellan elementen.

Framför allt bör man använda skuggfog när man monterar det klassiska noppskummet. Det stora antalet noppar på absorbentplattan gör att det nästan är omöjligt att montera två plattor direkt bredvid varandra utan att övergången syns.

Våra ljudabsorbenter FELT med filtkaschering bör också monteras med skuggfog. Annars kan bilden bli ojämn på grund av de olika fiberriktningarna i filten (särskilt när det gäller marmorerade nyanser).

Effektivare ljudabsorption genom kanteffekten

Skuggfogen påverkar inte bara den visuella effekten av ljudabsorbenten, utan också de akustiska egenskaperna.

Eftersom ljudet kan träffa absorbenten från flera sidor ökar elementens absorptionsyta när man använder en skuggfog. Denna "kanteffekt" gör att man får bättre ljudabsorption.

Vissa av våra aixFOAM ljudabsorbenter, t.ex. rätblocksabsorbenten SH004, har rundade kanter, vilket innebär att ljudet träffar absorbenten från alla sidor, även om den installeras utan skuggfog. Av akustiska skäl är det därför inte nödvändigt att använda skuggfog när dessa absorbenter monteras, utan det är helt och hållet beroende av vilka visuella preferenser betraktaren har.

Installationsråd - aixFOAM ljudabsorbenter

I denna översikt har vi sammanställt våra installationsråd för respektive aixFOAM ljudabsorbent i plattform.

aixFOAM ljudabsorbenter Med skuggfog Utan skuggfog
FLAT
Ljudabsorbent med slät yta
X
FLAT Plus
Ljudabsorbent med yta i härdplast
X
WAVER
Akustikskum med nopprofil
X
WAVER Plus
Härdat akustiskum med nopprofil
X
GIZA
Akustikskum med pyramidprofil
(x) X
GIZA Plus
Härdat akustikskum med pyramidprofil
(x) X
SMOOD
Rätblocksabsorbent
(x) X
SMOOD Plus
Härdad rätblocksabsorbent
(x) X
MAYA
Ljudabsorbent med trapetsprofil
(x) X
MAYA Plus
Härdad ljudabsorbent med trapetsprofil
(x) X
FELT
Akustikabsorbent Design med filtyta
X
ROWS
Ljudabsorbent med trekantsprofil
(x) X
ROWS Plus
Härdad ljudabsorbent med trekantsprofil
(x) X

Hur installerar man ljudabsorbenterna med skuggfog?

För att få en noggrann och jämn bild när du installerar ljudabsorbenterna bör du först noggrant planera hur absorbenterna ska sitta. Rita upp ett schema med blyerstpenna på väggen eller i taket. Använd ett vattenpass,eller helst ett laservattenpass, för att bestämma riktningen på referenskanterna.

Tänk på att markeringarna du gör i taket eller på väggen för absorbenternas placering antingen ska täckas helt av plattorna eller att det går lätt att ta bort dem igen.

Obs! Skuggfogen bör vara minst 2 cm bred.

En av våra kunder har dokumenterat för oss hur de monterade sina ljudabsorbenterr med skuggfog.

Vi hjälper dig med valet och installationen av dina ljudabsorbenter.

Om du har ytterligare frågor som gäller installationen av våra aixFOAM ljudabsorbenter eller hur man använder en skuggfog är du välkommen att kontakta vår akustikonsult. Vi hjälper dig gärna i vår kostnadsfria rådgivning.

Faktaruta

En skuggfog är en fog som skiljer två element åt visuellt.

Optisk separering

Ljudabsorbenter är tillverkade av flexibelt akustiskt material, vilket innebär att små tillverkningstoleranser kan förekomma. Av visuella skäl rekommenderas därför en skuggfog på 2 cm mellan ljudabsorbenterna.

Bättre ljudabsorption

När man installerar ljudabsorbenter utan rundade kanter bör man av akustiska skäl alltid ha en skuggfog. Annars kan man inte utnyttja ljudabsorbentens maximala upptagningsyta eller få en maximal absorptionseffekt.

Noggrann planering och montering

Innan du installerar dina ljudabsorbenter – med eller utan skuggfog – är det mycket viktigt att göra en noggrann planering. Rita upp ett placeringsschema med blyerstpenna på väggen eller i taket.

Behöver du hjälp?
Kontakt för frågor

Ring eller mejla till oss. Med kostnadsfri rådgivning hjälper vi dig att hitta rätt lösning på dina akustikproblem.

+49 2403 / 83830 - 22
Måndag - fredag
kl. 08:00 - 17:00

sales@aixfoam.se
Dagligen kl. 00.00 – 24.00

aixFOAM Butik

Besök vår aixFOAM-butik och hitta din lämpliga ljudisolering: mindre buller och bättre akustik med ljudabsorbenter direkt från tillverkaren.

Hitta ljudisolering
Callcenter user-circle logout