Sök

Bullerskydd på vattnet

Bullerisolering inom skepps-/ yachtbyggnad

  • Bullerskydd för skepp, båtar och yachter
  • Ljudabsorbenter med särskilda ytkascheringar för användning på motorområdet
  • Mindre buller från motorer och fordon
  • Mer tystnad, avkoppling och kvalitet på vattnet
  • Idealiska även för eftermontering

Här kan du läsa mer om bullerskydd inom skeppsbyggnad.

Speciella servicefrågor

Är du storkund? Behöver du andra leveransmängder än vad webbutiken kan erbjuda? Har du speciella krav på emballage eller särskilda leverans- och leveransvillkor? Prata med oss!

Till kontaktsidan

Product Finder

Optik

Slät yta

Strukturerad yta

Filtyta

Bullerkälla

Luftburet ljud, hög frekvens

Luftburet ljud, medelhög frekvens

Stomljud

Luftburet ljud, låg frekvens

Matching products: Återställ Filter

Classic Line

Professional Line

Fler valmöjligheter?

Filtlaminerade akustikelement, klassiska akustikskum och mycket mer finns i vår CLASSIC LINE.

Fler valmöjligheter?

I vår PROFESSIONAL LINE hittar du högre brandskydd, ytterligare konstruktioner, utskrivbara element och mycket mer.

Bullerisolering för båtar, fartyg och yachter

Många båt- och yacht-ägares dröm att glida över vattnet nästan ljudlöst krossas många gånger av den bullriga ljudnivån under däck. Motorbuller från fartygets maskinrum stör ofta passagerarnas trivsel. Bullerisolering i efterhand på båten eller yachten minskar bullret och ökar trivseln.
Lugn och avkoppling på vattnet: Med effektiva bullerisoleringsmattor och ljudabsorbenter kan motorbullret på båten eller yachten isoleras och ljudnivån reduceras.
En båt ligger stilla på vattnet: Inom skeppsbyggnad är ljudisoleringen viktig för att undvika buller på båten eller yachten.

Vilka är orsakerna bakom buller på fartyg?

Redan vid låga varvtal genereras ett högt buller från de mäktiga motorerna och generatorerna på fartyg, båtar eller yachter. De uppfattas direkt som luftljud i det medel- och högfrekventa området. Fartygsmotorer alstrar dessutom kraftiga vibrationer som överförs till fartygsskrovet vid otillräcklig isolering. Dessa vibrationer - som även kallas stomljud - vandrar genom skrovet, avges som luftljud ut i omgivningen och uppfattas som buller. Därför är en förbättrad motorrumsisolering helt nödvändig för båtar. Det gäller inte bara för privata båtar och yachter, utan även för kryssningsfartyg på hav och flod, forskningsfartyg, containerfartyg och tankers.

Av utrymmes- och viktskäl avstår man ofta från akustisk isolering i båtar och fartyg även om den är avgörande för en optimal isolering av motorrummet och för en hög komfort.

I dagens båt- och yachtbyggnad används dessutom ofta en materialkombination av glasfiberförstärkt plast (GFK), stål, aluminium, trä och - i mycket sällsynta fall - ferrocement. Sammantaget en ansamling av hårda material och kraftigt ljudreflekterande ytor som främjar ljudbildning och -utbredning. För undvikande av detta kan bullerdämpande absorbenter användas.

En titt in i maskinrummet: Fartygsmotorer genererar buller och vibrationer.
Redan vid låga varvtal genereras kraftiga vibrationer och buller från starka motorer i maskinrummet. Ljudisolering i maskinrummet isolerar bullret och ger tystare gång.

Hur skall ljudisolering på en båt genomföras:

För effektiv och omfattande bullerisolering och en så låg ljudnivå som möjligt på båten måste man se till bullret i dess helhet. Det innebär att man måste beakta både isoleringen av stomljudet och dämpningen av luftljudet.

Ljudisolering: Tungviktare mot buller i maskinrummet

För att stoppa överföringen av stomljud måste materialet i de ”svängande” delarna ombord på fartyget eller yachten förstärkas. Det innebär att man bör utrusta t.ex. området runt motorn, skottväggarna, väggarna i maskinrummet och maskinrumstaket på båten med isoleringsmaterial så yttäckande och spaltfritt som möjligt.

För ljudisolering i maskinrummet används med fördel bullerisoleringsmattor med hög materialtäthet och med hög yt- resp. egenvikt, t.ex. vårt akustiktungskum eller vår membranabsorbent. Tack vare sin höga vikt är dessa ljudabsorbenter idealiska för isolering av låga frekvenser, t.ex. motorljud, och de reducerar stomljud och vibrationer.

Dessutom kan man välja akustiskabsorbenter med en praktisk självhäftning, vilket underlättar monteringen på knepiga ställen på fartyget. Alla våra aixFOAM ljudabsorbenter kan bearbetas och kapas till med vanliga verktyg, t.ex. med kartongskärare eller bandsåg. Detta är till stor hjälp framför allt i vinklade och snäva maskinrum där det sitter en uppsjö av rör och kablar.

Membranabsorbenten är dessutom försedd med en ytkaschering i specialfolie. Membranet skyddar den bullerabsorberande kärnan mot olja, smuts och stänkvatten, och har en positiv effekt på bullerisoleringen i det lågfrekventa området.

Membranabsorbent SILVER Silence räknas till de mest populära inom skepps- och yachtbygge. Dess aluminiummembran stödjer ljudupptagningen av låga frekvenser och gör den motståndskraftig mot stänkande vätskor, oljor och smuts.
aixFOAM membranabsorbent med aluminiumyta är det bästa valet för ljudisolering på båten eller yachten.
Eftersom de vibrationer som alstras av fartygsmotorer eller yachtmotorer är mycket kraftiga, rekommenderar vi en kombination av ovannämnda tungskumsabsorbenter och vår antibullermatta i akustiktungfolie. Den tunna och mycket flexibla tungfolien ökar stabiliteten hos tunnväggiga komponenter och är idealisk för bullerdämpning och minimering av materialsvängningar på fartyget.

Inom teknisk akustik kan alla våra aixFOAM akustikabsorbenter förses med en kaschering av akustiktungfolie. Välj lämpligt alternativ i produktkonfiguratorn. Så erhåller du högeffektiva sandwich-element för bullerdämpning och -isolering inom skepps- och yachtbygge.

Ljudabsorption: Öppenporiga akustikelement mot luftljud

För isoleringen av det högfrekventa ljudet (luftljud) som inte överförs via skrovet, rekommenderar vi våra bullerisoleringsmattor i akustikskum, t.ex. vår ljudabsorbent med glatt yta, eller det klassiska noppskummet för teknisk isolering. Det öppenporiga materialet gör det möjligt för ljudet att tränga djupt in i absorbenten, varvid ljudet omvandlas till (ej märkbar) värmeenergi och absorberas. Ljudabsorbenterna kan monteras t.ex. i motorrummets skott på båten eller yachten för att sänka bullernivån.

Från utkast till sjösättning: Bullerskydd inom skepps- och yachtbyggnad

Från det första utkastet till sjösättningen av båten eller yachten går det ofta många år med diskussioner och planering. De formsköna konstruktionerna skall inte enbart vara snabba och ligga vackert i vattnet, utan också ha uppehållsutrymmen för personal och passagerare. Vi på aixFOAM stödjer skeppsbyggare med våra bullerskyddslösningar. Som kvalificerad partner till skeppsprojekterare och varv står vi till tjänst redan i konstruktionsfasen med råd och hjälp, och kan bidra med vår långa erfarenhet inom bullerskydd för fartygsmaskinrum.
Ett skepp ligger på varvet: Redan vid skeppsbyggnaden spelar bullerisoleringen en viktig roll.
Bullerisolering inom skeppsbyggnad med aixFOAM: Bland våra kunder finns stora varv och fartygsägare som vill optimera sitt bullerskydd i efterhand.

Varför är aixFOAM bullerskydd det bästa valet för ljudisolering i båtar och yachter?

Med 60 års erfarenheter och fortlöpande optimering av våra förstklassiga akustikmaterial har vi kunnat ta fram flexibla och robusta bullerskyddselement med höga absorptionsvärden.

Som modern tillverkare kan vi erbjuda inte enbart standardiserade absorbenter i form av plattor, utan även individuella konturer för exakt inmontering i ditt fartyg eller yacht. Beskriv dina önskemål för vårt teknikerteam.

aixFOAM ljudabsorbenter sänker buller och stomljud och finns i olika brandskyddsklasser och materialtjocklekar. Välj din favorit bland flera olika ytprofiler. Olika ytkascheringar gör aixFOAM bullerisoleringsmattor beständiga mot föroreningar och vätskor, och den praktiska självhäftningen underlättar monteringen, även på knepiga ställen på fartyget. Våra ljudabsorbenter är lätta att bearbeta och kan skäras till exakt för t.ex. snäva utrymmen i maskinrummet.

Icon ljuddämpare på beställning
Produktion
standardiserad eller
individuell
Icon Ljudabsorbent med profilerad yta
Ytor
profiler för
urval
Icon Materialtjocklekar för ljudabsorbenter
Höjder
kan väljas
Icon Montering av ljudabsorbenter
Montering
flera
alternativ
Icon brandskyddsskum
Brandskydd
i olika klasser
Ikon ljudabsorbentens motståndskraft
Skydd
mot smuts
och vätskor

Alltså: Beställ det perfekta bullerskyddet till ditt fartyg!

Välj rätt bullerskydd bland våra aixFOAM-produkter för skepps- och yachtbyggnad eller använd vår kostnadsfria rådgivningsservice. Våra projekterare hjälper dig i ditt projekt så att du hittar rätt lösning för just dina behov på båten eller yachten.
Gratis akustisk rådgivning från aixFOAM

aixFOAM projekterarna nås på telefon eller e-post.

Kostnadsfri rådgivning
aixFOAM Ljuddämpare för fartyg, yachter och båtar

Här hittar du rätt bullerskydd för användning inom skepps- eller yachtbyggnad.

Till produkterna
Även detta kanske är intressant?
Även detta kanske är intressant?
Även detta kanske är intressant?
Callcenter user-circle logout