IT-drift utan ljud
Ljudisolering i serverrummet
 • Mindre ljud från fläkt, processor eller hårddiskbuller
 • Förbättrade arbetsförhållanden i angränsande rum
 • Flamskyddande ljudabsorbenter för ökat brandskydd
 • Ljudisolering med CNC-teknik individuellt gjord för dig
Gratis samråd
Vi är här för dig!
Dra nytta av vår service och få gratis råd! +49 (0) 2403/83830 - 22
 1. Art.nr. SH0021
  Märken akustik noppskum för industribullerskydd
  • Yta: Nopp-profil (100 cm x 50 cm) - Färg: antracit
  • Tillämpning: Maskininneslutning, motorer, elektronisk utrustning, kompressorer, kopplingsskåp
  ...
  från
  56,17 €
  Pris per förpackningsenhet
  inkl.. 19% moms
 2. Art.nr. SH0131

  Högeffektiv tungfolie för stomljuddämpning.

  • Självhäftande utförande med praktiskt avdragspapper (100 cm x 50 cm)
  • Färg: svart
  • Tillämpning: Karosseri- och fordonstillverkning, akustik inom maskinbyggnad, luftkanaler och klimatanläggningar, metallinneslutn...

  från
  113,53 €
  Pris per förpackningsenhet
  inkl.. 19% moms
 3. Art.nr. SH0011

  Flexibla, glatta ljudisoleringsmattor

  • Yta: Glatt (100 cm x 50 cm) - Färg: antracit
  • Ljudabsorption: Bredbandsabsorbent
  • Tillämpning: Maskintillverkning, maskininkapslingar, fordonstillverkning
  ...

  från
  32,46 €
  Pris per förpackningsenhet
  inkl.. 19% moms
 4. Art.nr. SH0051

  Effektiv akustikabsorbent med trapetsstruktur och solid grundtjocklek

  • Yta: Trapetsprofil (100 cm x 50 cm)
  • Färg: antracit
  • Tillämpning: Maskininbyggnad, serverskåp, maskinrum, serverrum
  ...

  från
  97,87 €
  Pris per förpackningsenhet
  inkl.. 19% moms

Bullerskydd i serverrum

Här hittar du ett urval av våra akustikmattor för effektivt bullerskydd i serverrummet.

Experttips om bullerskydd i serverrum

 • Vid ljudisolering av serverrum bör man använda en så stor materialtjocklek som möjligt för att dämpa även låga frekvenser på ett effektivt sätt.
 • Se till att luftcirkulationen fungerar så att ingen värme byggs upp.
 • Installera bullerskyddselementen så nära ljudkällorna som möjligt.
 • Undersök brandskyddsbestämmelserna i ett första steg, så att vi kan erbjuda dig en optimal lösning.
 • Kontakta oss när som helst - vi står till tjänst med kostnadsfri rådgivning.

Datorer och IT-system är sedan länge vardagsmat för de allra flesta företag. Eftersom de datavolymer som behandlas i synnerhet inom industrin är så enorma, har systemen ofta mycket stora dimensioner. Bullriga komponenter såsom fläktar eller hårddiskar genererar en hög ljudnivå och det kräver ljudisolering, främst i serverrum. Förutom bullerskydd för servrar kan man behöva PC-ljudisolering på många kontor när dessa praktiska hjälpredor ger ifrån sig alltför mycket oljud.

Förbättra bullerskyddet i serverrummet

Redan vid projekteringen av serverrummet bör isoleringen av servrarna få en framskjuten position. Rummets glatta väggar reflekterar ljudvågorna från olika komponenter såsom hårddiskar, fläktar och kylning. Ljudet byggs på och genererar en volym i serverrummet som kan bli en stor störningsfaktor på angränsande kontor. Om man inte har beaktat isoleringen i serverrummet på projekteringsstadiet kan serverbullerskydd även monteras i efterhand utan problem.

Ljudabsorberande akustikelement erbjuder många olika lösningar för bullerskydd i serverskåp. En särskild skumprocess ger aixFOAM akustikskum unika egenskaper med vars hjälp detta material absorberar ljudvågor. Dessutom undviks ljudreflexion och det minskar bullernivån ännu mer.

För isolering av serverrum rekommenderar vi särskilt aixFOAM absorptionsskum med en så hög tjocklek som möjligt. För isolering av dubbelgolv har vi specialprodukter som även uppfyller brandklass DIN 4102 B1.

Om du önskar en fullständig ljudisolering av serverrummet krävs det i regel en komplett inklädning av väggen till angränsande rum. Det är också viktigt att kontrolla byggmaterialet eftersom ljudet kan transporteras via tak eller golv in i angränsande rum.

Att byta ut standardinnertakplattor mot kraftigt ljudabsorberande aixFOAM akustikelement har blivit mycket populärt. Om innertak saknas kan montering ske med hjälp av självhäftning som alternativ. Båda lösningarna ger stora fördelar tack vare en liten monteringsinsats och mycket hög effektivitet.

Eftersom servrar i regel alstrar en hel del värme får man inte underskatta brandrisken i serverrummet. Därför måste man kontrollera gällande brandskyddsförhållanden i förväg.

Vad gör man om servrar eller datorer är för högljudda?

Men det är inte bara i stora serverrum som buller kan skapa problem. Vissa servrar sitter monterade på kontor i serverskåp. Dock finns här även andra ljudkällor. Förutom många andra kontorsapparater kan en enskild PC vara alltför högljudd och ha en negativ inverkan på arbetsklimatet. Då krävs lämpligt datorbullerskydd.

aixFOAM bullerskyddsprodukter erbjuder en passande lösning. Härvid kan ljudisolering både i serverskåp samt bullerskydd för PC realiseras. Exempelvis kan serverskåpet kläs in med absorbenter så att serverisoleringen förbättras. För optimering av ljuddämpningen för datorer finns det särskilda PC-dämpningsmattor.

Eftersom det inte är helt riskfritt med den direkta närheten till el och den värme som alstras, är brandskyddsföreskrifterna av avgörande betydelse även inom detta användningsområde. Även om inga särskilda bestämmelser finns kan det vara av värde att överväga att använda åtminstone flamhämmande skum.

Har du frågor runt användningen av aixFOAM akustikelement i serverrum?

Vårt expertteam står till tjänst om du har frågor, och tar gärna fram en icke-bindande offert.