IT-drift utan buller
Bullerskydd för datorer, PC och serverhallar
 • Mindre buller från fläktar, processorer eller hårddiskar
 • Förbättrade arbetsförhållanden i angränsande rum
 • Flamhämmande ljudabsorbenter för ett ökat brandskydd
 • Bullerskydd med CNC-teknologi, tillverkat individuellt för dig
Här kan du läsa mer om bullerskydd för datorer, PC och serverhall.
Gratis expertrådgivning
Vi finns här för dig!
Använd vår hjälpsektion eller få kostnadsfri rådgivning! +49 (0)2403 / 83830 - 22

Speciella servicefrågor

Är du storkund? Behöver du andra leveransmängder än vad webbutiken kan erbjuda? Har du speciella krav på emballage eller särskilda leverans- och leveransvillkor? Prata med oss!

 1. Art.nr. SH0021
  Industristandard inom absorption
  Akustiknoppskum för industribullerskydd
  • Rektangulär platta (100 cm x 50 cm) med nopprofil
  • i antracit
  • Många användningsområden, t.ex. för maskininkapsling, motorer, elektroniska apparater, kompressorer, kopplingsskåp
  ...
  från
  54,75 €
  Pris per förpackningsenhet
  inkl.. 16% moms
 2. Art.nr. SH0131
  Flexibel mot stomljud
  Högeffektiv tungfolie för stomljuddämpning
  • Fyrkantig platta (100 cm x 50 cm) med självhäftande baksida
  • Idealisk för minimering av materialsvängningar
  • Kan användas flexibelt på tekniska områden, t.ex. karosseri- och fordonstillverkning, akustik inom mask...
  från
  110,67 €
  Pris per förpackningsenhet
  inkl.. 16% moms
 3. Art.nr. SH0021 MH
  Kemiskt motståndskraftig med noppor
  Högeffektivt noppskum i duromer-akustikskum
  • Fyrkantig platta (100 cm x 50 cm) med homogent porös yta med nopprofil
  • Utomordentlig beständighet mot hetta och flammor enligt DIN4102 B1 (förutom vid tungfoliekaschering)
  • kemiskt motståndskraftig
  • i mörkgrått
  • Pa...
 4. Art.nr. SH0011 MH
  Kemiskt motståndskraftig
  Högeffektivt bullerskydd i duromer-akustikskum
  • Fyrkantig platta (100 cm x 50 cm) med homogent porös yta
  • Utomordentlig beständighet mot hetta och flammor enligt DIN4102 B1 (förutom vid tungfoliekaschering)
  • kemiskt motståndskraftig
  • finns i vitgrå och mörkg...
 5. Art.nr. SH0011
  Glatt. Och bra.
  Flexibla, glatta ljudisoleringsmattor
  • Fyrkantig platta (100 cm x 50 cm) med glatt yta
  • Bredbandsabsorbent
  • i antracit
  • Kan användas för bullerisolering t.ex. inom maskinkonstruktion, fordonsbyggnad, maskininkapslingar
  ...
  från
  31,64 €
  Pris per förpackningsenhet
  inkl.. 16% moms
 6. Art.nr. SH0051 MH
  Kemiskt motståndskraftig med trapetsstruktur
  Högeffektivt akustikskum med trapetsprofil i duromer-akustikskum
  • Fyrkantig platta (100 cm x 50 cm) med homogent porös yta med trapetsprofil
  • Utomordentlig beständighet mot hetta och flammor enligt DIN4102 B1 (förutom vid tungfoliekaschering)
  • kemiskt mots...
 7. Art.nr. SH0051
  Strukturerat skydd mot buller
  Effektiv akustikabsorbent med trapetsstruktur och solid grundtjocklek
  • Rektangulär platta (100 cm x 50 cm) med trapetsprofil
  • finns i antracit
  • Flexibel användning, t.ex. maskininbyggnad, serverskåp, maskinrum, serverrum
  ...
  från
  95,40 €
  Pris per förpackningsenhet
  inkl.. 16% moms

Bullerskydd för server, dator eller PC

De har blivit självklarheter i vår vardag: Datorer och servrar används av oss alla i vardagen, både på jobbet och på fritiden. Även om dagens datorer har en mängd fördelar kan de vara upphov till mycket buller.

Varför låter vissa datorer och servrar så högt?

Buller från fläktar, processorer och andra komponenter

Datorer, PC och servrar klarar av de mest skiftande arbetsuppgifter. På bara några sekunder hanterar de komplexa uppgifter och processer, och de kan snabbt komma upp i temperaturer på upp till 100°C vid fullbelastning. För att minska de risker som då uppstår, och kyla ned varma hårddiskar och processorer, krävs det effektiva fläktar och kylare. Nackdelen med dessa komponenter: De genererar ofta störande oljud. De lätta plåt- och plastkåporna till apparaterna hamnar i svängning p.g.a. fläktarna, något som tar sig uttryck i obehagliga vibrationer eller dån. Buller uppstår när processorer, hårddiskar och enheter arbetar.

Det brummar, susar, låter: Fläktar, drivenheter, processorer och hårddiskar i PC, datorer och servrar alstrar ljud. Ljudisolering i efterhand av serverhallen eller på enheten skapar en tystare miljö.
Fläktar i datorer eller PC genererar ofta buller. Bullerskydd skapar harmoni.

Eko och dålig akustik i serverrum

De hårda material som normalt används i serverrum, som t.ex. sten, glas eller metall, förstärker bullret från apparaterna genom att de reflekterar ljudet från fläktar och processorer. Utan isolering eskalerar bullret och genererar en ljudvolym i serverrummet som kan påverka arbetet på angränsande kontor eller andra utrymmen mycket kraftigt. Ljudisolering i efterhand på väggar eller i tak är här den enda möjligheten att minska ljudnivån.

Hur kombinera bullerskydd med serverrum, datorer eller PC?

Det finns två sätt att lösa frågan med buller från servrar eller datorer. Dels kan man ljudisolera serverrummet, dels kan man isolera enskilda datorer.

Bullerskydd i PC och dator

Precis som många andra kontorsenheter kan en enskild PC avge ett högt ljud och inverka negativt på arbetsklimatet på kontoret, eller trivseln på hemmaplan. Förutom åtgärder som att byta ut den gamla fläkten mot en tystare modell kan en ljudisolering av kåpan skapa en tystare omgivning.

För att t.ex. reducera vibrationerna i kåpan kan man förstärka materialet i den tunna plåten eller plasten. Här kan vår tunna, mycket flexibla bullerskyddsmatta vara till stor hjälp. Den kan enkelt kapas till och bearbetas till lämplig storlek. Även porösa ljudabsorbenter kan monteras på insidan av höljet.

Men se upp: Vid ljudisoleringen av datorn måste man särskilt se till att inte temperaturen i höljet ökar! Dels utgör värmeutvecklingen en säkerhetsrisk, dels kan fläktarna behöva jobba ännu mer för att reglera temperaturen, vilket skapar ännu mer buller. Då skulle ju isoleringen tappa sitt syfte. För att undvika värmestockning i kåpan måste en tillräcklig ventilation säkerställas, t.ex. genom ett tillräckligt stort avstånd till komponenterna i innanmätet eller en separat ventilationskanal. Datorn eller PC:n kan också kapslas in och kläs med bullerskyddsmattor.

I valet av absorbenter måste man alltid beakta gällande brandskyddsföreskrifter, t.ex. brandskyddsklass DIN 4102 B1, som normalt gäller i offentliga byggnader. Vi rekommenderar generellt att man använder bullerskyddsmattor med flamhämmande egenskaper för komponenter med kraftig värmeutveckling. Du hittar alla uppgifter om värme- och flambeständighet för våra aixFOAM ljudabsorbenter på resp. produktsidor.

Eftermontering kan vara till hjälp: Tystare komponenter och bullerskydd minskar bullret från dator eller PC.
Ofta är det enskilda komponenter, t.ex. fläkten i datorn eller PC:n, som utgör en bullerkälla. Om de inte kan ersättas med tystare komponenter är ljudisolering av datorn ett bra alternativ för att sänka ljudtrycksnivån.

Ljudisolering i serverhall

I serverhallar finns det normalt ett antal datorer eller servrar som genererar buller och oftast är igång dygnet runt. I detta fall kan hela lokalen behöva ljudisoleras. Detta eftersom risken för överhettning av maskinerna är så gott som utesluten.

Beroende på ljudintensiteten kan det räcka att isolera endast en vägg i serverhallen, t.ex. om den berörda väggen gränsar direkt till det rum dit bullret från serverhallen överförs.

För att undvika att ljudvågorna stöter mot väggen och överförs till angränsande rum, bör man montera bullerisoleringsmattor på väggarna som tar upp bullret. Absorbenternas materialtjocklek bör då anpassas till ljudet från servrarna/datorerna. Ju mer buller som utgår från apparaterna, desto större bör tjockleken vara på bullerskyddsmattorna för att leverera en effektiv bullerabsorption.

Många apparater, och de hårda ytorna hos väggar och tak, gör att ljudnivån ökar snabbt i serverrummet. Bullerskydd på väggar och tak i serverrummet skapar tystnad i den dagliga driften.
Bullerisolering i efterhand: Ljudabsorbenter på väggar och tak i serverrummet sänker ljudnivån.

Varför är aixFOAM den bästa lösningar för bullerskydd för din dator eller serverrum?

Som tillverkare av förstklassiga bullerskyddselement i akustikskum vet vi på aixFOAM hur viktig, och hur krävande, frågan om ljudisolering är på IT-området. Dels skall man minimera bullret från apparaterna, dels vår prestanda hos den känsliga tekniken inte påverkas av bullerisoleringen. Därför har vi tagit fram ljudabsorbenter som klarar dessa höga krav.

 
Icon Skräddarsydd ljudabsorbentg
Produktion
standardiserad eller
individuell
Icon Ljudabsorbent med en profilerad yta
Ytor
Profiler för
urval
Icon Ljudabsorberande materialtjocklekar
Höjder
kan väljas
Icon Installation av ljuddämpare
Montering
flera
alternativ
Icon Ljudabsorberande brandskydd
Brandskydd
i olika klasser
Icon Ljudabsorbentmotstånd
Skydd
mot smuts
och vätskor
 

Med 60 års erfarenheter i ryggen och genom fortlöpande optimering av våra akustikskum har vi kunnat ta fram effektiva och flexibla bullerskyddselement som lämpar sig perfekt för användning i tekniska komponenter. De reducerar buller och finns i olika brandskyddsklasser och materialtjocklekar. Välj din favorit bland flera ytkascheringar eller profiler. Tack vare olika monteringsalternativ, som t.ex. den praktiska självhäftningen, kan ljudabsorbenterna monteras upp mycket enkelt.

Alltså: Beställ rätt bullerskydd till din dator, PC eller serverrum!

Välj rätt bullerskydd till datorer och serverhallar bland våra aixFOAM-produkter, eller använd vår kostnadsfria rådgivningsservice. Våra projekterare hjälper dig i ditt projekt så att du hittar rätt lösning för just dina behov.

Även detta kanske är intressant?