Mindre buller och stress på kontoret
Våra ljudabsorbenter ger mer fred, koncentration och produktivitet på arbetsplatsen.
 • Mindre ljud från irriterande ljudkällor (telefoner, kopiatorer, samtal ...)
 • Förbättrad akustik för enklare kommunikation med kunder och kollegor
 • Lämpliga ljudisoleringslösningar för användning i rummet och på arbetsplatsen
 • Tilltalande design för moderna kontor och call centers
 • Perfekt för eftermontering i befintliga kontor
Läs mer om ljudisolering på kontoret och call center.
Gratis samråd
Vi är här för dig!
Dra nytta av vår service och få gratis råd! +49 (0) 2403/83830 - 22
 1. Art.nr. SH001

  Rektangulära akustikmattor i finporigt akustikskum

  • Yta: plan
  • Storlek 100 x 50 cm i olika materialtyper
  • Färg: antracit, hallonröd, orange, ljusgrå
  • Tillämpning: Ljuddämpning på kontor, musikstudior, hifi-rum, repeitionslokaler etc.

  ...
  från
  32,46 €
  Pris per förpackningsenhet
  inkl.. 19% moms
 2. Art.nr. SH006

  Moderna ljudabsorbenter med färgsatt textilyta  

  • Akustisk kärna i antracit med lättskött filtyta
  • Storlek 100 x 50 cm i olika materialtyper
  • Koko 100 x 50 cm eri materiaalipaksuuksilla
  • Finns i 20 färger, från trendigt-elegant till klassiskt-modernt
  • Olika ...

  från
  88,96 €
  Pris per förpackningsenhet
  inkl.. 19% moms
 3. Art.nr. SH006Puzzle

  Ljudabsorbent i iögonenfallande Puzzle-utförande i olika färger

  • Form: Puzzle
  • Finns i 20 färger, från trendigt-elegant till klassiskt-modernt
  • Puzzle storlek 56 x 50,5 cm
  • Tillämpning: Ljudisolering på kontor, callcenter, bostad, barnkammare

  från
  127,62 €
  Pris per förpackningsenhet
  inkl.. 19% moms
 4. Art.nr. SH006Round

  Akustikabsorbent med färgsatt textil yta

  • Form: cirkel/ellips
  • Finns i 20 färger, från trendigt-elegant till klassiskt-modernt
  • Olika materialtjocklekar och brandskyddsklasser
  • Tillämpning: Ljudisolering på kontor, callcenter, i bostad, på läkarmottagning, ...

  från
  127,62 €
  Pris per förpackningsenhet
  inkl.. 19% moms
 5. Art.nr. SH004

  Kvadratiska ljudabsorbenter med rundade kanter

  • Yta: Glatt, kanter rundade (nyhet)
  • Storlek 50 x 50 cm i olika materialtyper
  • Färg: antracit, hallonröd, orange, ljusgrå
  • Tillämpning: studio, kontor, bostad, hifi-rum, repetitionslokal

  ...
  från
  55,03 €
  Pris per förpackningsenhet
  inkl.. 19% moms

Bullerskydd för kontor och callcenter

Här hittar du ett urval av våra akustikabsorbenter för en lugn arbetsmiljö på kontoret.

Proffsens praktiska tips

 • Dra nytta av våra erfarenheter sedan 50 år tillbaka för din optimala bullerskyddslösning.
 • Kombinera bullerskyddselementen i olika färger, former och profiler för en lugn akustik.
 • Använd t.ex. våra akustiktaksegel eller våra designabsorbenter med textilyta, för att åstadkomma det önskade resultatet.
 • Fråga oss - vi hjälper dig gärna kostnadsfritt med råd, och hittar fram till en optimal lösning tillsammans med dig!

Varför bullerskydd är så viktigt på kontoret

Skramlande apparater, telefoner som ringer, kollegornas telefonsamtal med kunder eller leverantörer - allt detta är vardagsmat i moderna kontor resp. kontorslandskap och callcenters - och mitt i alltihop sitter du och försöker göra klart en arbetsuppgift ”så fort det bara går”. Känns det igen?

Buller på arbetsplatsen kan bli dyrt

En hög ljudnivå är störande för dig, dina medarbetare och kollegor, inte bara sett till koncentrationsförmåga och effektivitet. Ett permanent buller medför dessutom hälsorelaterade inverkningar som måste tas på allvar. Anspänning, nervositet och sömnstörningar kan orsaka sjukdomsfrånvaro bland medarbetare och kollegor. Konsekvensen av detta är högre kostnader samt utebliven omsättning.

Så får du kontorsakustiken under kontroll

Det tillåtna gränsvärdet ligger för kontor på mellan 55 dB(A) och 70 dB(A) enligt (den tyska arbetsplatsförordningen) ”Arbeitsstättenverordnung”: För övervägande intellektuella arbetsuppgifter gäller 55 dB(A) och för enklare arbetsuppgifter 70 dB(A).
Kontorsrum har långa efterklangstider, detta då inredningen ofta är ljudreflekterande. I kontorslandskap genereras också en hög ljudnivå p.g.a. de många olika ljudkällorna. Tack vare riktad ljuddämpning av kontorslokalerna går det att förbättra akustiken och därmed öka bullerskyddet i rummen.

Till de viktigaste bullerskyddselementen på kontor hör t.ex. akustikskiljeväggar, akustikväggar eller akustiktak. Det finns snart sagt inga gränser för variationsmöjligheterna hos akustikelementen vad gäller form, färg, monteringsmöjligheter och tekniska egenskaper. En lämplig och behovsanpassad lösning går att hitta till nästan alla problem.

Bullerskyddsåtgärder som akustikbordsskärmar för skrivbordet fångar upp ljudvågorna direkt vid källan, lindrar dem eller stoppar dem helt. Här är det viktigt att bordsavskiljarna är så höga som möjligt för att direktljudet inte skall nå fram rakt över bordsavskiljaren till personen mittemot. Ett enkelt test räcker: Om de personer som sitter mittemot varandra kan se varandra, är bordsskärmarna för låga.

Ett akustikinnertak minskar bullret på kontorsarbetsplatsen. Akustiksegel för kontor, vilka finns i en stor mängd färger, har liknande verkningsgrad. Själva absorbentplattorna i dessa bullerskyddselement är överdragna med en lättskött, utbytbar akustiktextil . De infogas på ett optimalt sätt i den befintliga rumsmiljön . Eftersom det är mycket enkelt att byta överdragen är det lätt att ta med dem vid en flytt. Även vid nyinredning av rummet kan man flytta akustikseglen mycket enkelt.


Akustikutformning enligt DIN 18041

Våra ljudabsorbenter stödjer dig aktivt när hörbarheten i små till medelstora rum skall förbättras. Vi rekommenderar att man tillämpar DIN 18041 som allmänt erkänd teknisk regel vid nybyggnation, ombyggnation och saneringar .


Rätt bullerskydd för callcenters

Akustiksystem för kontor används även i callcenters som ljudisolering. Precis som för kontor gäller här bullerskyddsföreskrifter, som måste följas. Dessutom uppfattar kunden bakgrundsljud under telefonsamtalet som mycket oseriöst och påverkar dennes köpbeslut negativt. För att kunden inte skall höra något bakgrundsljud under säljsamtalet i telefon krävs därför ett riktad bullerskydd i callcentret.

En ljuddämpning i callcenter kan realiseras med exempelvis en skrivbordsskiljevägg som skärmar av arbetsplatserna från varandra. Vi rekommenderar att man använder glatta eller akustikfiltbelagda akustikelement. De har en homogen yta och garanterar ett tyst arbetsklimat. Både akustikelement på väggarna och takelement tar upp ljudet, och ger ett effektivt bullerskydd i callcentret.
Ytterligare hängande akustikabsorbenter hängande ovanför arbetsplatsen minskar effektivt det ljudtryck som annars skulle spridas obehindrat i rummet. Ett innertak för bullerskydd kan monteras från rumstaket direkt ovanför arbetsplatsen och gör att bullret inte ens alstras. Samtidigt skyddas skrivbordet mot buller från omgivningen.


Snabbt och okomplicerat! RKontakta oss - vårt expertteam hjälper dig gärna med att förbättra din kontorsakustik!